Tilbage

60. Kend Dem Som Arbejder Blandt Dig
af Rick Joyner

Hvis vi skal blive succesrige i større anstrengelser, må vi lære en af de mest magtfulde dygtigheder, som enhver kan have - team opbyggelse. En af Herrens højeste prioriteter, da Han vandrede jorden, var at opbygge sit hold. Han samlede en kerne af fremtidige ledere, der måtte slås sammen med Ham og hinanden. Det er stadig en af Han's højeste prioriteter i opbygningen af Han's kirke, og derfor må det også være vores prioritet.

Der er kun få virkelig gode teams, der kan bygges hurtigt. Visstnok var Herren den bedste til dette end hvem som nogensinde var eller vil være. Det tog Ham over tre år at opbygge Han's disciple i teamet, der ville lægge fundamentet for Han's kirke. Naturligvis skal Han's kirke være Han's evige brud, og et sådant varigt formål krævede den mest omhyggelige pleje med at lægge fundamentet. Hold til kortvarige missioner kan sammensættes meget hurtigere. Alligevel vil storheden i vores arbejde på ethvert niveau blive markant påvirket af vores dygtighed som teambygger.

Vi har et mål i vores lokale kirker at se enhver mand, kvinde og barn kende deres plads ipå legemet og være udstyret til at fungere i den. Vi gør dette, fordi Guds Ord er klart, at den Ny Testamentes tjeneste er givet:

[Og Han gjorde dette] for at gøre de hellige [Guds folk] fuldt beredt til deres tjenestegerning, for at opbygge Kristi legeme, Kirken

13.indtil vi alle [kan blive udviklet, kommer ind i,] opnå enhed i troen og i forståelse af [fuld og nøjagtig] kundskab om og kendskab til Guds Søn, vokse åndeligt til en moden troende, [fuldkommen personlighed, som intet mindre er den standard, højden af Kristi egen fuldkommenhed] til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde, og fuldstændig findes i Ham [Han's manifesteret åndelige fuldstændighed og udøve vores åndelige gaver i enhed],(Ef. 4:12-13).

Her siges det klart og tydeligt, at disse tjenester er givet, "indtil vi alle når ... opnå enhed i troen, der hører til Kristi fylde." Er der et sted på jorden, hvor en kirke har opnået til det? I så fald skal vi stadig give os selv hen til at udruste folket, men altid huske på, at vores endelige mål er at se alle vokse op til "målet for den enhed, der hører til Kristi fylde." Hold er ikke et mål i sig selv, men et væsentligt middel.

Som Ef. 4 afslører, er al Det Nye Testamentes tjeneste ment at være en del af et hold. Alle disse udrustnings tjenester skal fungere sammen for at udstyre mennesker korrekt. For at disse tjenester skal fungere sammen, skal de kende hinanden. Så skal holdet fortsætte med at gøre, som Ordsp. 27:23 siger: "Mærk dig, hvorledes dit småkvæg ser ud, hav omhu for dine hjorde."

Dette kan virke elementært, fordi jo større flokken er, desto vanskeligere er det at kende de enkelte får meget godt. Jo større flokken er, desto vigtigere er det for tjenesterne at arbejde sammen som et team, og for dem i menigheden at være udstyret til at blive en del af holdet.

Hebr. 13:17 siger: Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal gøre regnskab. Dette er Herrens egne folk, som vi har fået for at våge og tjene. Jo større antal mennesker vi får autoritet eller indflydelse over, jo mere vil vi have brug for hjælp. Vores mål må derfor være at se hver enkelt, at vi har ansvaret for at holde øje med skal blive stærke nok til at være i stand til at holde øje med andre.

Da Herren gav sine budskaber til de syv kirker i Åbenbaringensbogen, afsluttede Han hver enkelt med et opfordring til dem som sejrede, hvilket er et kald, som enhver kristen skal være. Det rigtige kirkeliv er ment at være på tre niveauer: vores individuelle forhold til Herren, som familier og som en menighed. Vi skal være i enige på hvert område. Sammen udgør disse en snor af tre tråde, der ikke er let at bryde [se Præd. 4:12]. Derfor, som vi formanes:

1. Lad broderkærligheden vare ved!

2. Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle, uden at vide det, haft engle til gæster.

3. Kom de fængslede i hu, som om I var deres medfanger. Tænk på dem, der mishandles; I har jo også selv et legeme!

4. Hold ægteskabet i ære i et og alt, Besmit ikke ægtesengen; thi utugtige og ægteskabsbrydere skal Gud dømme.

5. Hold jeres færd fri for kærlighed til penge, nøjes med det, I har; thi Han har selv sagt: »Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig,«

6. så vi frimodigt kan sige: »Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et menneske gøre mig?«

7. Kom jeres vejledere i hu, som har forkyndt jer Guds ord. Hold jer for øje den udgang, deres levned fik, og efterfølg deres tro.

8. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.

9. Lad jer ikke rive med af alle hånde fremmede lærdomme; thi det er godt, at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved bestemte spiser; de, som lagde vægt på dem, har ingen gavn haft af det.

10. Vi har et alter, som de, der tjener ved tabernaklet, ikke har ret til at få spise fra.

11. Thi de dyr, hvis blod ypperstepræsten bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe »opbrændes uden for lejren.«

12. Derfor led også Jesus uden for byporten, for at Han kunne hellige folket ved sit blod.

13. Så lad os da gå ud til Ham »uden for lejren« og bære Han's forsmædelse.

14. Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende.

15. Lad os da ved ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn.

16. Og glem ikke at gøre vel og dele med andre; thi i sådanne ofre har Gud velbehag.

17. Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal gøre regnskab; sørg for, at de kan gøre det med glæde og ikke sukkende, thi det ville ikke være godt for jer.

18. Bed for os; thi vi er os bevidst, at vi har en god samvittighed, da vi i alle forhold gerne vil færdes på rette vis.

19. Og jeg beder om denne forbøn særlig med det for øje, at I des før må få mig tilbage.

20. Men fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod,

21. Han gøre jer fuldkomne i alt godt, så I udfører Han's vilje, og Han virke i os det, som er velbehageligt for Ham, ved Jesus Kristus: Ham være æren i evighedernes evigheder! Amen’. (Hebr. 13:1-21)


61. Duft af Gennembrud
OP