Tilbage

52. Hvem Kan Skelne Sandheden
af Rick Joyner

Når vi fortsætter med at bore vores rødder dybere ned i Guds ord, er vi nødt til at forstå de grundlæggende bibelske principper, der fører til sandheden, og mest af alt føre til Ham som er sandheden. Et grundlæggende krav for at kende sandheden findes i det bemærkelsesværdige udsagn fra Herren i:

Matt. 11:25:
På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og jordens Herre! fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige.«

Som Herren Jesus selv erklærer, er de umodne langt mere tilbøjelige til at have en større forståelse af Skrifterne end de kloge og intelligente. De fleste af de store perversioner i Skriften er kommet fra dem, der troede, at de havde en overordnet indsigt i Skriften på grund af deres visdom og intelligens. Betyder det, at vi skal søge at forblive åndeligt umodne? Selvfølgelig ikke. Vi må dog forstå, at ægte åndelig modenhed har egenskaber, der er barnlige. Herren sagde også i:

Matteus 18:3.
»Sandelig siger Jeg jer: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.«

Et barn er lærevillig. At være lærvillig er en af de grundlæggende egenskaber ved ydmyghed. I Jak. 4:6 får vi at vide, Men så meget større er den nåde, Han skænker. Derfor hedder det: »Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver Han nåde.« Guds veje er meget højere end vores veje. For at vi skal forstå Ham eller Han's ord, må vi bevare en ydmyg, lærevillig holdning.

I Skriften kaldes Guds ord en livets flod. En flod flyder altid og går konstant et eller andet sted hen. Hvis vi forbliver i denne flod, vil vi også altid flyde og bevæge os fremad. Som det siges i: 1 Kor. 2:10: "Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder." Hvis vi følger Ånden, går vi dybere. Selv viden om grundlæggende doktriner vil udfolde sig for os, når vi forstår dybden af Han's veje. De bør dog aldrig udfolde sig ud over, hvad der klart kan fastlægges af Skriften selv. I alle ting skal vi altid vende tilbage til "Det står skrevet" (se Matt 4:4).

53. Summen Er Sandhed

OP