Tilbage

5. Adskillelsen
af Rick Joyner

Og Gud så, at lyset var godt; og Gud adskilte lyset fra mørket.

Og Gud kaldte lyset dagen, og mørket kaldte Han nat… (1 Mos 1:4-5).

I går drøftede vi fællesskabet og foreningen, som vi har med Herren og andre kristne. På samme tid, som Herren slutter os til sig selv og sit folk, vil Han også adskille os fra mørket i vores liv og dem, der vandrer i mørket. Dette er en nødvendig proces, hvis vi skal forblive i Kristus Jesus.

Når vi lærer at kende Jesus som lyset, begynder Gud at adskille lyset fra mørket i vores liv. Dette kan være en vanskelig tid, fordi det er let at blive så distraheret af mørket, at vi mister lyset af syne. Det er vigtigt for os altid at holde vores opmærksomhed på Herren, der er vores lys, selv når Helligånden overbeviser os om synd eller afslører mennesker eller situationer, som vi skal undgå.

Mørke repræsenterer synd. Lyset vil straks begynde at afsløre synden i vores liv. Selv små ting, som vi aldrig har tænkt på før, som at fortælle små løgne, bliver pludselig mørke og grimme. Der vil være en stærk tendens på dette tidspunkt til bare at slukke for lyset. Når vi kommer til at forstå den groteske natur af al synd, kan afsløring af denne synd virke ulidelig. Vi må enten slukke for lyset og vende tilbage til vores gamle liv eller få fjernet synden. Der kan ikke være noget kompromis. Hvis vi skal gå videre, skal lys og mørke adskilles. Herren Jesus sagde:

Joh. 16:7-8
. ”Men Jeg siger jer sandheden, det er til jeres fordel, at Jeg går bort;

for hvis Jeg ikke går bort, kan Hjælperen, Talsmanden ikke komme til jer; men når Jeg går, sender Jeg Ham til jer.

”Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og retfærdighed, en dom.”

Når Helligånden bevæger sig, overbeviser Han os altid om synd, men Han afslører også modsætningen til vores synd som er retfærdighed. Derefter vil Han vise os konsekvenserne af synd, som er dom. Det er svært, men det er vigtigt, før den nye skabning kan begynde at blomstre i vores liv. Når vi konfronteres med realiseringen af dybden af vores synd, er vi tvunget til at kaste os over Guds nåde ved korset. Vi kan kun finde fred ved Jesu kors, og der bliver Han vores Frelser. Han's kors bliver vores livs fred og glæde. Det er et hårdt arbejde at få vores synd afsløret, men vi har hjælp og tryghed ved korset. Flygt altid til korset!

Der er befrielse fra mørket i vores liv. Når vi ser mørket, bliver lyset endnu lysere. Vi må se mørket og hvor fuldstændigt mørke vores synder er, men formålet med at mørket bliver afsløret, er at adskille det os fra. Derfor må vi ikke blive overdrevent fokuseret på mørket, men straks vende os mod lyset. Som vii får at vide i:

2. Kor. 3:18.
Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed’ i et spejl’,

forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre.
Rom. 8:29, 12:2. 1 Kor. 13:12. 2 Kor. 4:4. Gal. 2:20, 4:19. 1 Joh. 3:2.

Vi må se vores synd for at kunne omvende os. Vi ændres ikke ved at se vores synd, men ved at vende os til Herren og ved at se Han's herlighed. Hver gang vores synd afsløres, skal vi omvende os og derefter hurtigt vende os til Herren og Han's retfærdighed. Vores mål er ikke at blive perfekte mennesker, men forblive i den ENE somer perfekt. Vores retfærdighed vil aldrig være i os, men vil altid være i Ham. Det er ikke, hvad vi gør, men det, Han allerede har gjort som forvandler/ændrer os.

Hvis vi begynder at fokusere på mørket i vores liv, falder vi i et sort hul som er meget vanskeligt at undslippe. Se ikke efter mørke i dit liv, men lad Helligåndens lys skinne på det. Når Han afslører mørket, vil Han også give os sandheden, der frigør os. Vores mål skal altid være at holde vores opmærksomhed på lyset og lade lyset afsløre, uanset hvad mørket er i vores liv. Se det, omvende dig fra det, og fortsæt derefter med at følge lyset.

Når vi følger lyset, vil meget af mørket automatisk adskille sig os, hvorfor sagde Jesus, at kærlighed var lovens opfyldelse. Hvis vi følger de to enkle bud, at elske Herren og elske vores næste, vil vi opfylde hele Loven. Hvis vi elsker Herren, vil vi ikke tilbede afguder osv. Hvis vi elsker vores næste, myrder vi ikke, misunder ikke hvad der er deres eller stjæler fra dem. Når vi vokser i lyset af Guds kærlighed, vil mørket blive afsløret for og adskilt fra os. Følg kærligheden, og du vil følge Lyset.

6 Dagen
OP