Tilbage

44. Bort Fra Herren
af Rick Joyner

13. Men Kain sagde til HERREN: "Min straf er ikke til at bære;

14. når du nu jager mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dit åsyn og flakke hjemløs om på jorden, så kan jo enhver, der møder mig, slå mig ihjel!"

15. Da svarede HERREN: "Hvis Kain bliver slået ihjel, skal han hævnes; syvfold!" Og HERREN satte et tegn på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulde slå ham ihjel.

16. Så drog Kain bort fra HERRENs åsyn og slog sig ned i landet Nod* østen for Eden. *betyder omflakken, hjemløs. (1 Mos. 4:13-16).

Da Herren fortalte Kain, hvordan han kunne blive frelst fra depression, lyttede han ikke. Når vi ikke giver agt på Herren, vil det normalt resultere i, at vi falder endnu længere ned i synd, ligesom det gjorde for Kain. Kain kunne stadig have vendt sig mod Herren, ydmyget sig og omvendt sig, og han ville have modtaget hjælp. Herren advarede ham om, at han skulle mestre synden, men han fortsatte ned ad vejen ved at lade sin synd mestre ham.

Det er interessant, at Kain endda forstod loven om såning og høst, som Paulus forklarede i Gal. 6:7. "Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte! thi hvad et menneske sår, det skal han også høste." Han vidste, at fordi han havde myrdet sin bror, var han selv i fare for at blive myrdet. Dette er en lov, der er lige så sikker som tyngdekraften. Derfor, hvis vi ønsker at modtage nåde, bør vi lære at så nåde for hver chance vi får. Hvis vi gør det gode, høster vi det godr. Hvis vi gør det onde, vi vil høste hvad vi sår.

Når vi læser om Kains frygt for at blive myrdet, kan vi tænke: ”Hvem vil myrde ham?” Adam og Eva levede næsten tusind år. De begyndte at opfylde deres opdrag om at formere sig og fylde jorden med mange andre sønner og døtre. Det var klart, at der allerede var en befolkning på jorden, da Kain dræbte Abel. De var tydeligvis nære slægtninge til Kain, men han var stadig bange for dem. Han havde dræbt sin egen bror, så han vidste, at en bror kunne dræbe ham. Dette var præcist nok, fordi alle mennesker i sidste ende henter deres navn fra den samme familie, men det har aldrig forhindret dem i at angribe hinanden.

Alligevel havde Herren nåde over Kain. Han gav ham et mærke, der ville tjene til at beskytte ham. Gennem historien om Guds omgang med menneske slægten har Han været hurtig til at udvise ufortjent nåde og barmhjertighed over for os. Han's nåde og barmhjertighed er endda tilstrækkelig for Ham til at ophæve loven om såning og høst. Gennem hele Skriften har vi mange eksempler på, at Herren ophævede høst fejl fra de onde frø, som mennesker havde sået. Vi har dog også eksempler på hurtig dom for dem, der har forhærdet deres hjerter og miisbrugt Han's nåde og barmhjertighed.

Det værste resultat af Kains synd ved at myrde sin bror var, at han "gik bort fra Herrens nærvær." Når der sker kamp mellem brødre i kirker eller mellem kirker, er dette ofte det ultimative resultat. Mange ender med at faktisk at gå bort fra Herren. Derfor har en af fjendens primære strategier helt fra begyndelsen været at få brødre til at kæmpe mod hinanden. Han kaldes "brødrenes anklager" (se Åb. 12:10) , fordi et af hans mest effektive våben mod os er at få os til at anklage hinanden.

Kain troede på en eller anden måde, at Abel var grunden til hans afvisning. Afvisning af Kains tilbud havde intet at gøre med Abels offer. Svaret på Kains problem havde intet med Abel at gøre, men med ham selv. Fra begyndelsen har bebrejdelse og det at give andre skylden for vores egne problemer, det er det der har været et af de primære bedrag, der har forhindret mennesker fra Guds nåde. Det har også ført til de mest destruktive krige i historien, og det har ført til de mest destruktive krige mellem kirker i historien.

Først vil fjenden forsøge at få os til at være jaloux på andre. Så får han os til at beskylde dem for at være grunden til vores egne problemer. Det er grunden til at nationer, der har alvorlige vanskeligheder, bliver så farlige. Det synes ofte meget lettere at beskylde en anden og angribe dem i stedet for at håndtere vores egne problemer. Folk har en tendens til at samle sig omkring os, hvis vi kan afbilde en fælles fjende, der skaber vores problemer. Kirker og mennesker kan blive farlige, når de begynder at have alvorlige problemer. Hvis du ser dem begynde at angribe og bebrejde andre, er det tid til at gå bort fra dem, træde tilbage. Vi må ikke fortsætte med at blive fanget i fjendens fælde, som tilsyneladende er den billige flugt fra at håndtere vores egne mangler. Det vil føre os til unødig at såre andre. Endnu værre end det vil det også føre til, at vi ”går bort fra Herrens nærvær.

45 De Påkalgte Herren
OP