Tilbage

42. Jalousi og Mord
af Rick Joyner

Men Kain yppede kiv med sin broder Abel; og engang de var ude på marken, sprang Kain ind på ham og slog ham ihjel. (1 Mos 4:8).

Da der kun var to brødre på jorden, kunne de ikke enes. Da der kun var to biler registreret i delstaten New Jersey, havde de en kollision! Vi har et problem med at komme sammen. Den overtrædelse, der frarøvede menneskeheden det evige liv, førte hurtigt til at tage liv, mord. Mennesket havde påtaget sig den onde natur, de havde lyttet til i haven. Som Herren sagde i Joh. 8:44, da Han tugtede farisæerne:

"I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham, Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner, ja, løgnens fader."

Satans formål på jorden er at dræbe og ødelægge. Han gør dette gennem løgne. Vi får at vide i 1 Joh. 3:8: "Derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at Han skulle tilintetgøre [ødelægge, ophæve virkningen af] djævelens gerninger [er gjort]." Herren kom for at ødelægge løgne og mord ved at give liv og åbenbare sandheden. Herren bad i Joh. 17:18: "Som du sendte mig ud i verden, har jeg også sendt dem ud i verden." Det er ligeledes vores formål på jorden at ødelægge disse djævelens gerninger ved at vandre i Herrens liv og lys. Herren lovede i Matt. 16:18, at helvetes porte ikke ville sejre over Han's kirke. Livet, der er i Kristus, er mere magtfuldt end døden. Sandheden, der er i Kristus, er mere magtfuld end nogen løgn. Livet og sandheden vil i sidste ende sejre.

For at forstå, hvordan livet og sandheden vil sejre, må vi forstå "helvede's porte" (se Matt. 16:18). Porte er døre eller adgangspunkter. Helvetes porte er døre, som helvede bruger for at få adgang til verden, kirken og endda vores eget liv. Den oprindelige port til helvede var i haven. Han fik adgang til verden ved at overbevise manden og kvinden, der havde fået autoritet over hele verden, til at tro på hans løgne. Da mennesket først lyttede til djævelen, fordi djævelen var "en morder fra begyndelsen" (se Joh. 8:44) , var det uundgåeligt for mennesket at blive morder. Den løgn, som han vendte sig til, som førte til frigivelse af mord, var misundelse eller jalousi.

Kain tilladte den jalousi han følte overfor sin brors accept af Herren drev ham til en endnu værre synd, mord. Jalousi eller misundelse findes stadig som en roden til mord i verden. Vi får endda at vide, at Jesus blev korsfæstet på grund af misundelse (se Matt. 27:18; Mark. 15:10), og forfølgelserne, der rejste sig mod apostlene og den tidlige kirke, var på grund af jalousi (se Ap.g. 5:17; 13:45) .

Hvordan vil kirken blive brugt til at lukke denne dør fra helvede som kan føre til mord? For det første vil vi ikke have autoritet over djævelen i andre, hvis han har en rod i vores egne liv. Jalousi kan i sidste ende føre til mord, men det er også roden til mange tilsyneladende mindre, men destruktive synder. Som vi læste før i Jak 3:16, er jalousi normalt forbundet med egoistiske ambitioner. Resultatet vil være uorden eller splittelse og kan være åbningen til "enhver ond ting"

. Jalousi findes næsten altid som den rigtige rod til splittelser i Kristi legeme i dag. Mennesker vil normalt forsøge at retfærdiggøre deres handlinger ved at hævde, at deres grunde er noget andet, men den virkelige rod er normalt jalousi. Den kan rejse sig i hjertet hos os alle. Hvis det sker, og vi ikke omvender os fra det, kan jalousi ødelægge Kristi gerning eller i det mindste skade den. Alligevel vil kirken til sidst sejre mod dette frygtelige helvede. Hvordan? Kærlighed er den sandhed, der i sidste ende vil overvinde jalousi. Vi fortælles i:

1 Kor. 13 4-8.
4. Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

5. gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag,
>
6. glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden;

7. den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

8. Kærligheden ophører aldrig; men hvad enten det er profetiske gaver, de skal engang forsvinde, eller tungetale, den skal forstumme, eller kundskab, den skal forsvinde.

Jalousi delte de første to brødre, men kærligheden vil i sidste ende forene dem som er i Kristus, så intet ondt vil være i stand til at stå imod dem. Vi får at vide, at "helvede's porte ikke vil sejre over kirken", ental (se Matt 16:18). Når vi er forenede, kan helvetes porte ikke sejre imod os. Når vi er splittede, gør de det. Men kærligheden vil i sidste ende sejre, og inden verdens ende vil der være en kirke, der står sammen i enhed, fordi de elsker hinanden. Lad os bestemme i vores hjerter lige nu, at vi vil blive kontrolleret af kærlighed, ikke misundelse. Hvis vi gør dette, kan vi ikke mislykkes, fordi "Kærlighed svigter aldrig."

43. Forbandelsen Fra Jorden
OP