Tilbage

40. Offergaven
af Rick Joyner

Adam kendte sin hustru Eva,og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: "Jeg har fået* en søn med HERRENS hjælp!"
*på hebr. ordspil med navnet Kain

Fremdeles fødte hun hans broder Abel. Abel blev fårehyrde, Kain agerdyrker.

Nogen tid efter bragte Kain HERREN en offergave af jordens frugt,

medens Abel bragte en gave af sin hjords førstefødte og deres fedme. Og HERREN så til Abel og hans offergave,

men til Kain og hans offergave så Han ikke. Kain blev da såre vred og gik med sænket hoved. (1 Mos. 4:1-5).

De to første sønner, der blev født af manden og kvinden, havde en markant forskel i deres natur. Ligesom Herren gjorde mænd og kvinder forskellige, skabte Han hvert enkelt individ til at være unikt. Han elsker åbenlyst kreativitet, men dette fører os til et af de ultimative spørgsmål. Hvorfor har kirken, der repræsenterer Gud for verden, en tendens til at være så kedeligt ensartet? Hvorfor har kirken, der antages at være et med Skaberen, en tendens til at være så tom for kreativitet, tilbøjelig til at følge verdens tendenser og normalt kun i årevis halte bagefter? De, der kender Skaberen, skal være de mest kreative mennesker på jorden. Vi må kaste det undertrykkende åge af begrænset vision pålagt af forfalskede åndelige myndigheder, der presser kirken til ensformethed. Kirken vil blive fri. Så vil hun forbløffe verden med sin kreativitet,

Kampen for frihed begyndte blandt de to første brødre. Jalousi førte til undertrykkelse og nedtrykthed. Jalousi er altid rodfæstet i usikkerhed, og det har konstant været kilden til de fleste menneskelige konflikter. Vi ser i Matt. 27:18 og Mark. 15:10, at det var på grund af jalousi, at Herren blev overgivet til at blive korsfæstet. Vi ser også gentagne gange i Apostlenes gerning og de apostoliske breve, at forfølgelse ofte var motiveret af jalousi.

Vi siges i Jak. 3:16, "For hvor jalousi og egoistisk ambition findes, er der uorden og ondskab." Den sande rod i næsten enhver splittelse inden for kirken er jalousi. Mennesket bruger muligvis forskellige lærer og andre ting som undskyldninger, men roden af dem vil sædvanligvis være jalousi. Det er roden til næsten enhver menneskelig konflikt og er kilden til den kvælende undertrykkelse, der søger at knuse unikhed og kreativitet. Vi må lære at genkende og omvende os over dette onde i vores egne liv og modstå den indflydelse, den søger at pålægge os gennem andre.

Roden til jalousi, der blev manifesteret i Kain, kan spores til hans beskæftigelse. Kain var en landmand, det taler om jordisk sind. Jorden var blevet forbandet, så den kun ville bære frugt ved sved, der taler om menneskelig indsats eller vores egne gerninger. Dette er fint for landmændene, men Kain forsøgte at tilbyde frugten af sine egne gerninger til Herren, hvilket aldrig vil være et acceptabelt offer for Ham. Som Paulus sagde i Ap.g. 17:25: "Han tjenes heller ikke af menneskelige hænder...."

Abel ofrede et blodoffer, som Gud accepterede. Dette var en profeti om Jesu blodoffer, der alene ville være et acceptabelt offer for Gud. At offeret blev ofret af den yngre søn, var også en profeti om, at det ville være den "sidste Adam", der ville gøre offeret acceptabelt for Gud. Fra begyndelsen sørgede Herren for en forløsning af den faldne verden, og også fra begyndelsen viser profetiske handlinger os hen til Jesus og korsets forløsning.

Acceptet af Abels ofre og afvisning og af den krænkede Kains egen raseri. Dette var en profeti om fjenden, der ville eksistere mellem dem, der prøvede at tilbyde Gud deres egne gode gerninger til accept, og dem, der ville have tillid til Jesu blod. Jesus blev ikke forfulgt af de grundlæggende syndere i samfundet, men snarere af de selvretfærdige. Det samme er stadig sandt. Der er mange, herunder nogle, der hævder at være kristne, der sætter deres tillid til deres egne gerninger som deres retfærdighed. De forsøger normalt at gøre Det Nye Testamente til en anden lov, frugten af træet for kundskaben om godt og ondt. De vil ligeledes rase mod og forfølge dem, der baserer deres tro på korsets retfærdighed. Derfor set i de to første sønner, slangens natur og den, der ville besejre slangen ved hans død. Tillid til korset. Det vil bringe forfølgelse et stykke tid, men det har allerede vundet den ultimative sejr.

41 Synd og Depression
OP