Tilbage

4. Lyset
af Rick Joyner.

Så sagde Gud: "Lad blive der lys"; og der blev lys (1 Mos. 1:3).

Uden lys kunne vi ikke se. Lys får alle ting til at manifestere sig. Efter at Ånden bevægede sig, var Han's første store opgave at frembringe lys. Lys repræsenterer sandhed, og så snart Herren begynder at bevæge sig i vores liv, vil Han's første opgave være at skinne lyset fra Han's sandhed ind i vores liv. Det er interessant at bemærke, at lys blev skabt før solen, månen og stjernerne og ikke fandt sted før den fjerde skabelsesdag. Lys blev skabt inden karene, der skulle manifestere det. Jesus er verdens lys, og Han eksisterede som Én sammen med Gud før verden. Vi ser dette i Johannes store forklaring af Jesus i begyndelsen af hans evangelium:

Joh. 1:1-4,9-12. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begyndelsen hos Gud.

Alle ting blev til ved Ham, og bortset fra Ham blev der intet, der er blevet til.

I Ham var livet, og livet var menneskers lys.

Der var det sande lys, der kommer til verden, oplyser enhver mennneske.

Han var i verden, og verden blev skabt gennem Ham, og verden kendte Ham ikke.

Han kom til sine egne, og de, der var Han's egne, modtog Ham ikke.

Men så mange som modtog Ham, gav Han ret til at blive Guds børn,

også dem, der tror på Han's navn

Jesus var Guds plan fra begyndelsen. Han er Sønnen, der glæder sin Fars hjerte. I alt, hvad der blev skabt, ser Faderen efter reflektionen af Han's Søn, og i alt, hvad der blev skabt, er der et budskab om Sønnen, som Paulus forklarede i:

Kol. 1:16-17.
16. For det var i Ham alle ting blev skabt, i Himlene og på jorden, de synlige [ting] og
usynlige, hvad enten det er troner eller herskere eller magter eller myndigheder:
alle ting blev skabt og eksisterer gennem Ham [dvs. ved Han's indgriben] og i og for Ham;
Sal. 33:6. Joh. 1:3,10. Rom. 8:38, 11:36. 1 Kor. 8:6. Ef. 1:21. Hebr. 1:2.

17. og Han eksisterede før alle ting, og i Ham består alt
[Han er den kontrollerende, sammenhængende kraft i universet.].
Ordsp. 8:15,22-31. Joh. 8:58. Hebr.1:3.

"I Ham bliver alle ting holdt sammen" åbenbares, at Han er den bindende kraft i hele skabelsen. Lyset blev skabt før solen, månen og stjernerne som et evigt vidnesbyrd om, at Han skal have førstepladsen i alt. Enhver ny troende skal være mættet med den åbenbaring, hvem Jesus er, før deres opmærksomhed vendes mod alle de andre læresætninger om troen, eller deres forståelse af deres plads i kirken. Lyset, Jesus, skal have overherredømme over alle ting. Han er den første, og Han er den sidste. Jesus er Guds lys, og alle ting vil blive opsummeret i Ham. Vi må først kende Ham, have intimt fællesskab med Ham.

Som vi læste før i 1 Joh.1:7, "men hvis vi vandrer i lyset, som Han selv er i lyset, har vi fællesskab med hinanden." Dette Skrift gør det klart, hvis vi afviger fra fællesskabet, afviger vi også Han's lys. Hvis vi bryder fællesskabet med Han's folk, bryder vi også fællesskabet med Ham. Kristendom uden fællesskab er ikke sand kristendom. Herren skabte sin kirke, så, vi har alle brug for hinanden. Ingen kommer til deres destination i Kristus alene.

Kirkeliv kan være en af de mest glorværdige og vanskeligste oplevelser, vi kan have. Amos 3:3 siger: "Kan to gå sammen, medmindre de er enige?" Dette betyder ikke, at vi skal blive enige om alt for at gå sammen, men vi går sammen om de ting, som vi er enige om. Enhver kristen er enig i, at Jesus Kristus er Herre, så enhver kristen kan gå sammen til en vis grad. Der skal mindst være et vist niveau af fællesskab mellem alle, der holder fast ved de grundlæggende sandheder i troen.

Når vi går sammen, vil forståelse og enighed vokse. For at have fællesskab må vi starte med at lede efter ting, som vi er enige om, snarere end dem, som vi er uenige om. Dette vil sætte os i stand til at forblive i lyset, hvilket kræver, at vi "har fællesskab med hinanden" (1 Joh. 1:7). Ligeledes, når vi begynder at bryde fellesskabet med Guds folk, begynder vi at gå i mørke. Vi kan ikke sættes sammen med Jesus Kristus uden også at blive knyttet til Han's legeme, kirken.

5 Adskillelsen
OP