Tilbage

38. Skjulet
af Rick Joyner

Men Adam kaldte sin hustru Eva, thi hun blev moder* til alt levende. *navnet Eva minder om det hebræiske ord for liv.

Derpå gjorde Gud HERREN skindkjortler til Adam og hans hustru og klædte dem dermed. (1 Mos 3:20-21).

Dette betragtes som den første profeti om Kristi forsoningsoffer. Adam og Eva havde forsøgt at dække sig selv, men det var ikke tilstrækkeligt. Derefter lavede Herren en klædning til dem ved at udgyde blodet fra et uskyldigt dyr og profeterede om forsoningen, som Jesus ville komme for at udføre ved at udgyde Han's blod for vores synder.

Der er ikke noget, vi kan gøre for at dække over vores synder. Vores gode gerninger vil aldrig afbalancere det onde og gøre os acceptabelt for Gud eller dække over skam og sår, som synden gør i vores sjæl. Kun Herren kan dække vores synder. For os selv at forsøge at dække os selv er en krænkelse af Jesu kors, ved hvilken vores forløsning blev købt.

Ligesom Adam og Evas første reaktion på deres synd var at se på sig selv, føle sig nøgen og derefter prøve at dække sig selv og skjule sig, kan vi stadig gennemgå den samme proces, selv efter at vi er blevet kristne og har kendskab til korset. Uanset hvordan vi har det, skal vi dog løbe hen til Gud, når vi synder, ikke væk fra Ham. Den pris, som Han betalte, er nok til at dække selv vores værste synder. Når vi nægter at gå til korset og selv forsøge at bære skylden, siger vi, at korset ikke var nok, og denne synd er så stor, at vi bliver nødt til at betale prisen selv. Dette er en tragisk vrangforestilling og en stolthed, der ikke kun er en fornærmelse mod Jesu kors, men en grundlæggende afvigelse fra troen på, at korset er nok til vores frelse. Som vi er forsikre om i:

1 Joh. 1:7-9.
7. Men hvis vi [virkelig] vandrer i lyset [dvs. lever hver eneste dag i overensstemmelse med Guds Ord], ligesom Han selv er i lyset, så har vi [sandt, ubrudt] fællesskab med hinanden [Han med os, og vi med Ham], og Jesu Han's Søns blod renser os fra al synd [ved at slette synden, renser os fra synd i alle dens former og manifestationer].

8. Hvis vi siger, vi ikke har synd [nægter at indrømme, at vi var syndere], bedrage vi os selv, og sandheden er ikke i os. [Han's Ord lever ikke i vores hjerter.]

9. Men, hvis vi [utvungen] indrømmer at vi har syndet, og bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig [tro mod sin egen natur og løfter], så Han tilgiver os vore synder og renser os kontinuerligt fra al uretfærdighed [vores forseelser, alt ikke er i overensstemmelse med Han's vilje og formål].

Disse skrifter siger tydeligt, at Han's blod renser os fra al synd og fra al uretfærdighed. Når vi mener, at vi skal gøre bod for vores synder, er det en krænkelse af Jesu kors. Det er et tragisk bedrag at tro, at korset ikke er nok, og at vi kan gøre noget for at føje til korsets gerning for at betale for vores egne synder. Vi kan aldrig dække os selv, men vi kan altid være sikre på, at den dækning, Han sørgede vores synder for, er nok. Vi kan læse det i:

Ef. 1:7-8.
I Ham, Kristus Jesus, [Messias] har vi forløsning [udfrielse og frelse] ved Han's [Jesu Kristi] blod, syndernes forladelse [tilgivelse] for vore handlinger [overtrædelser], i overensstemmelse med Han's rige og generøse nåde's gunst.

Hvilket Han gav os i overstrømmende fylde, samtidig med, al visdom og forstand [praktisk indsigt og kundskab]

I Ef. 2:13 får vi at vide: "Nu, derimod, ( da jeg er ) i Kristus Jesus, jeg, som engang var langt borte, jeg er nu kommet nær på grund af Kristi blod." Dette siger et grundlæggende formål med korset, der er mere end at forsone os med Gud, men også bringe os tilbage til Ham Selv i det nære, intime forhold, som Han oprindeligt havde til hensigt at have med mennesker. Han vil bringe os nær . Dette fremgår også af:

Hebr. 10: 19-22.
19. Da vi nu, brødre, ved Jesu blod har frimodighed til at gå ind i helligdommen,

20. idet Han har indviet os en ny og levende vej gennem forhænget, det vil sige Han's jordiske legeme*, * ordret: Han's kød’.

21. og da vi har en stor præst over Guds hus,

22. så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte’, i troens fulde vished, bestænkede på hjerterne og derved rensede fra en ond samvittighed, og tvættede på legemet med rent vand;

Selv hvis vi har syndet, har vi tillid til at komme ind i Herrens nærvær, ikke på grund af noget, vi kan gøre, men på grund af Jesu blod. Al vores tillid er i Ham, ikke os selv og ikke engang i vores evne til at omvende os. Alligevel giver dette os en endnu større tillidsfuldhed til at komme tæt på Gud. Husk, at Han elskede os nok til at sende os Han's Søn for at gøre soning for vores synder. Korsets soning er nok for selv de største synder. Han's soning ikke alene forsoner os med Gud, men er også stor nok til at rense vores samvittigheder og gøre os rene. Lad derfor aldrig dine synder eller mangler føre dig væk fra Herren, men snarere til Ham. Bliv ved korset, indtil du har fået dit intime forholld med Ham igen.

39 Forvist
OP