Til Menu

36. Forbannelsen Over Kvinden
af Rick Joyner

Til kvinden sagde Han: "Jeg vil meget mangfoldiggøre dit svangerskabs møje; med smerte skal du føde børn; men til din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig!" (1. Mos. 3:16).

Herren skabte manden og kvinden til at formere sig, men fødsel var ikke beregnet til at være smertefuld. På grund af faldet blev smerterne " i høj grad" mangfoldiggjort, hvilket var resultatet af den disharmoni, der var kommet ind i verden gennem synd. Før synd levede hele skabninger i harmoni. Der var et samarbejde mellem skabelsen på jorden og deres udnævnte herskere. Nu var der konflikt, som altid fører til smerter.

Som en del af forbandelsen blev manden udnævnt til at herske over kvinden. Dette er en stadig mere upopulær sandhed, mest på grund af den tragiske undertrykkelse og mishandling af myndighed blandt mænd over kvinder. Alligevel, Herren har en "kvinders frigørelse bevægelse", der i høj grad vil overgå den, som fjenden har begået for at forsøge at bemægtige sig og bringe på afveje. Forkyndelsen af ægte åndelig autoritet vil være frigørelse for alle.

Sand åndelig autoritet binder ikke og undertrykker, men den frigør. "Hvor Herrens Ånd er, er der frihed" (se 2 Kor. 3:17) . Sand åndelig autoritet er en beskyttende dækning, der bringer frihed til dem, der er under den, til at være, som de blev skabt til at være. Denne myndighed er ikke med det formål at underkaste sig, men snarere til at tjene og befri dem, der er omfattet af den. Når ægte åndelig autoritet genoprette i kirken, som den oprindeligt var beregnet til, frigør det både mænd og kvinder til at være alt, hvad Gud skabte dem til at være. Autoritet udøves i kærlighed og ikke vrede, og dem, der er under virkelig kærlig autoritet, vil være de mest frie mennesker på jorden.

Det er tydeligt, at manden havde en lederrolle inden faldet fordi befalingen om ikke at spise fra kundskabstræet blev givet til manden. Men der er forskel på at "lede" og "regere." Selvom de skulle herske over skabelsen, ser det ud til, at det ikke oprindeligt var beregnet for mænd at herske over andre mænd eller kvinder. På grund af faldet var harmonien blevet brudt. Autoritet måtte etableres for at forhindre skabelsen i at falde i komplet kaos, indtil der kunne ske en genopretning fra faldet.

Autoritet er nu nødvendigt for at holde orden. Alligevel, ægte autoritet der virker og arbejder for genløsning og genopretning af mennesker, udvise gennem/ved kærlighed. Den er ikke tyrannisk/dominerende, selvom det til tider kan være afgørende, beslutsomt, fast, bestemt og standhaftigt/urokkelig. Det er befriende, når autoritet udøves af hensyn til dem, der er under den. Denne type autoritet er sjælden, selv i kirken. Alligevel skal vi forfølge ægte autoritet, indtil den er genvundet. Derfor bliver vi fortalt i:

Ef. 5:22-28
22. Hustru, underordne dig selv under din ægtemand som [en tjeneste] under Herren;

23. For en mand er leder og hoved for sin hustrus, ligesom Kristus er kirkens, menighedens hoved og leder, Han er Han's legemes* frelser. *d.v.s. kirkens

24. Ja, ligesom kirken er underlagt Kristus, således bør hustruer være underlagt deres mænd i alt
[respekteret for både deres position som beskytter og deres ansvar over for Gud som leder af huset].

25. Ægtemænd! elsk jeres hustruer [søg det højeste gode for hende og omgiv hende med en omsorgsfuld, uselvisk kærlighed],
ligesom Kristus elskede kirken, menigheden og gav sig selv hen [døde] for den,

26. Han kunne hellige og rense kirken, menigheden i vandbadet med [Guds Ord],

27. at Han således [til gengæld] kunne præsentere kirken, menigheden for Han's åsyn som en herlig kirke, menighed til sig i herlig pragt,
uden plet eller rynke eller noget andet sådant, men, at hun skulle være hellig [indsat til Gud] og uden skavanker. [og fejlfri].

28. Sådan bør ægtemændene moralsk forpligte sig til at elske deres hustruer som
[i en vis forstand] er deres
egne legemer; den, som elsker sin hustru, elsker sig selv.

Ægteskabsforholdet var beregnet til at være en afspejling af kærligheden og foreningen mellem Kristus og Han's kirke. Indtil forholdet mellem mænd og kvinder er genoprettet til dette, vil forløsningen ikke være i fuldstændig virkende i vores liv.

Kvinden blev taget ud af mands side, fordi det var den plads, hun skulle have, ved siden af ham. De blev skabt forskelligt på mange måder og for at have forskellige roller, men det gjorde ikke den ene vigtigere end den anden. Mænd blev skabt til at bære byrden af visse typer af autoritet, mens kvinder har mere autoritet end mænd på andre områder. Alligevel er autoritet i Guds rige til at tjene, ikke blive betjent. Vores mål skal være at blive de familier, der virkelig afspejler forholdet mellem Kristus og Han's kirke. Derefter vil mænd se på kristne mænd og vide, at det var, hvad de blev skabt til at være. Kvinder vil se på kristne kvinder og vide, at dette er, hvad de blev skabt til at være. Gennem dette vil alle begynde at forstå, hvad Herren havde til hensigt i Han's eget forhold til kirken.

37. Forbannelsen Lagt På Manden
OP