Tilbage

35. Slangens Forbannelse
af Rick Joyner

Da sagde Gud HERREN til slangen: "Fordi du har gjort dette, være du forbandet blandt al kvæget og blandt alle markens dyr!
På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dit livs dage!

Jeg sætter fendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen!"(1 Mos. 3:14-15).

Den første forbandelse kom over slangen. Vi ved, at slangen var djævelen (se Åb. 12:9). At han blev forbandet til at krybe på sin mave på jorden, synes også at være en metafor for, hvordan han blev kastet ud af himlen ned til jorden, djævlen er af alle universets regioner begrænset til jorden. Sammenlignet med resten af skabelsen er jorden som et sandkorn i forhold til havets oceaner. Vi er kun en plet af støv til resten af skabelsen. Alt det onde i universet er fængslet på denne lille planet, mens Guds retfærdighed sejrer over milliarder af galakser og det himmelske rige, som er endnu mere vidtstrakt, omfattende. Djævelen og alle hans onde tilhængere kan sejre her i et stykke tid, men sammenlignet med evigheden er det som et kort øjeblik. Guds domæne er af uudgrundelig storhed og vidde. Som CS Lewis engang skrev, ”Herrens domæne er så stort, at hvis alle de onde gerninger og tanker på jorden og i helvede blev kombineret og kastet ind i himlen, ville de sandsynligvis ikke engang have vægten til at registrere sig som en enkelt tanke om mindst af skabningerne der."

For dem af os, der bor her, hvor djævelen og hans hære er blevet kastet, ser det ud til, at det onde hersker over alle. Derfor skal vi holde tingene i perspektiv. Han kravler bestemt på maven, lavere end alle de andre skabninger. Slangen fik også at vide, at han skulle spise støv. Fordi mennesket blev skabt af støvet, repræsenterer dette i Skriften ofte menneskets kød eller hans kødelige natur. Fra den tid har djævelen fodret menneskets kødelige natur. Hver gang vi giver efter for at følge kødet i stedet for Ånden, fodrer vi den onde. Paulus skrev i:

Romerne 8:5-11.
5. For dem som er i kødet og styres af sine uhellige lyster, tænker kun på det som er kødeligt;
men de som er i overensstemmelse med Ånden og styres af Ånden's ønsker, søger det som tilfredsstiller den Hellig Ånd.

6. For det at være kødelig sindelag er at attrå døden [både nu og forever- fordi den forfølger synd],
men at have et åndelig sindlag, er at attrå liv og fred [den åndelige velbefindende, der kommer fra at vandre med Gud,
både nu og for evigt].

7. Fordi det kødelig sindelag er er aktivt fjendskab imod Gud, for det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan det heller ikke gøre;

8. så de, som er i kødet [lever et liv, der henvender sig til syndige lyster og impulser], kan derfor ikke behage Gud.

9. Men I derimod er ikke i kødet [kontrolleret af den syndige natur], men i Ånden,
om ellers Guds Ånd bor i jer [leder og vejleder dig].
Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke Ham til, {så er det menneske ikke af Ham}.

10. Men hvis Kristus er i dig, da er legemet dødt på grund af synd, men Ånden er liv på grund af retfærdigheden.

11. Men hvis Han's Ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i dig, da skal Han,
som oprejste Kristus Jesus fra de døde, også levendegøre jeres dødelige legeme ved Han's Ånd, som bor i jer.g.

Fordi djævelen ernærer sig af menneskets kødelige natur, når vi falder i kødelighed, fodrer og styrker vi hans domæne i vores liv. Vi må lære at fodre vores ånd, ikke vores kødelige natur. Vi fodrer vores ånd ved at holde det, vi læser, se eller endda tænker rent. Vores ånd vil blive stærkere ved fællesskab, dele evangeliet og udøve de åndelige gaver, som vi har fået. Som vi får at vide i:

1 Joh. 3:7-8,10-11.
7. Børnlille, lad intet menneske bedrage og føre jer på afveje. Den, som praktisere
retfærdigheden [ved tro er i overensstemmelse med den guddommelige vilje i formål, tanke, og gerning, og l
ever et konsekvent samvittighedsfuld liv], er retfærdig, ligesom Han er retfærdig.

8. Den, der gør synd [som praktiserer onde gerninger], er af djævelen’ [har sin karakter fra den onde];
for djævelen har syndet [overtrådt den guddommelige lov] fra begyndelsen. Derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at Han skulle tilintetgøre
[ødelægge, ophæve virkningen af] djævelens gerninger [er gjort].

10. Her på gøres klart det, hvem som har deres natur fra Guds og som er Han's børn,
og dem som har deres natur fra djævelen og er hans børn. Den som ikke praktiserer [udøver] retfærdighed er af Gud;
[er ikke i overensstemmelse med Guds vilje i formål, tanke, og gerning] heller ikke nogen som ikke elsker sin bror (hans medtroende i Kristus).

11. For dette er det budskab, I [troende] har hørt fra begyndelsen [af dit forhold til Kristus], at vi skal elske hverandre

Vi kan ikke tage del i Kristus og fortsætte med at leve med den onde. Hvis vi er Kristi, vil vi stræbe efter retfærdighed i kærlighed. Hele loven er opfyldt i de to store bud, ved at elske Gud og elske hinanden. Hvis vi i alt stræbe efter kærlighedsbudet, i hvad vi gør, vil vi vokse i Herrens natur, fordi Gud er kærlighed.

36. Forbannelsen Lagt På Kvinden
OP