Tilbage

33. Stemmer
af Rick Joyner

Og han sagde: "Hvem fortalte dig, at du var nøgen? Har du spist af det træ, som jeg bød dig ikke at spise?" (1. Mos. 3:11).

Det er interessant at bemærke, at Adam og Eva ikke syntes det var underligt, at en slange talte til dem. Fra dette kan vi uddrage, at mennesket inden faldet kunne kommunikere frit med skabningerne, og de med ham. Faldet forårsagede korruption af et af menneskets største gaver - kommunikationsgaven.

Det vurderes nu, at selv det største menneskelige geni kun bruger ca. 10 procent af hans hjerne. Hvorfor er de andre 90 procent blevet passive? Hvad blev det brugt til i begyndelsen? Det er også interessant, at mennesket nu lever i gennemsnit mindre end 10 procent så længe som de første mennesker. Da faldets proces fortsatte og uddybes, skrumpedes menneskets levetid forholdsmæssigt, og det gjorde hans mentale kapacitet også.

Ligeledes faldt Adam og Eva i synd og død, fordi de lyttede til den forkerte stemme, slangens stemme. Djævelen taler stadig til os og forsøger at narre os, så vi giver os selv synd og oprør. Vi må udfordre enhver stemme, der søger at føre os ind i tro eller handlinger, der er i modstrid med Guds ord. For at imødegå dette skal vi udvikle vores egen evne til at høre Herren, forstå hvad Han siger og adlyde Han's stemme.

De, der ikke kender Gud, tror, at det er en form for sindssyge at tro, at du har hørt Guds stemme. Skrifterne vidner dog, at vi ikke virkelig er Herrens får, medmindre vi kender Han's stemme, som vi læser i Joh. 10:4-5, hvor Herren omtaler sig selv som den gode hyrde:

Og når Han har lukket alle sine får ud, går Han foran dem; og fårene følger Ham, fordi de kender Han's røst.

En fremmed derimod vil de ikke følge, men vil flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst,«

Herren sagde ikke, at lammene kendte Han's stemme/røst, men snarere fårene. Får vil følge deres hyrde, mens lammene vil følge fårene. På samme måde behøver de åndeligt unge normalt at følge mere modne troende, indtil de er vokset til at kende Herrens stemme/røst for sig selv. Det burde dog være enhver troendes mål at kende Herrens stemme og hurtigt og let kunne skelne Han's stemme fra alle de andre stemmer i verden.

Mange, der hævder at være troende, hævder, at Herren ikke længere taler, fordi Han har givet os Bibelen, men Bibelen selv tilbageviser denne falske lære. Vi får at vide, at Herren aldrig ændrer sig, og at Han "er den samme i går og i dag, ja og for evigt" (se Hebr. 13:8). Han er ikke en forfatter, der lige skrev en bog og derefter har trukket sig tilbage! Han er i live og stadig har personligt forbindelse med sit folk på de samme måder, som Han altid har haft.

Bibelen er en vidunderlig gave og bør altid være grundlaget for al lære og undervisning. Herren forholder sig imidlertid ikke kun med sit folk som Lærer. Han er også vores hyrde, og fårene følger Ham "fordi de kender Han's røst" (se Joh. 10:4). Han er også Profeten, og Han taler stadig gennem sit folk.

Han er også Brudgommen. Kvaliteten af ethvert forhold kan måles ved kvaliteten af dens kommunikation. Hvilken brud vil ikke gerne høre fra sin brudgom, at Han har skrevet en bog til hende, og den eneste måde, Han kommer til at kommunikere med hende igen, er at hun læser bogen og lærer alt, hvad Han forventer af hende? Det ville være et dødt forhold. Læren om, at Herren kun taler gennem Bibelen til sit folk i dag, og har ligeledes frembragt mange kirker, der er døde, fordi de, som vi læser i 2 Tim. 3:5, " de har gudsfrygts skin (religion), men fornægter dens kraft..... " og når verset fortsætter, bør vi "Undgå sådanne mennesker og holde langt væk fra dem."

34 Faldets Dybde
OP