Tilbage

3. Ånden Bevæger Sig
af Rick Joyner

Og Guds Ånd bevægede/svævede sig over vandene (se 1 Mos. 1:2).

Den første omtale af Ånden, Han bevægede sig. Den Hellige Ånd er Guds agent, der udfører værket. Han bevæger sig, virker og bringer Guds formål til virkelighed. Det er vigtigt for enhver kristen at kende Helligånden og lære at følge Ham i alle ting. For at gøre dette er vi nødt til at bevæge os. Naturen for det kristne liv er at bevæge sig og bevæge sig et eller andet sted hen.

Det kristne liv er aldrig stillestående, men flyder som en flod. Vi har en destination og en gerning at udføre i samfund med Helligånden. I begyndelsen "bevægede Guds Ånd " sig, og Ånden fortsætter med at bevæge sig. Derfor er Livets flod en flod, ikke en dam eller sø. En flod flyder altid et sted hen.

En flod starter som en enkelt dråbe vand og bliver derefter til en lille strøm. Dernæst samles strømmen med andre vandløb fra terrænet, og floden vokser, indtil den når sin destination. Dette er Herrens hensigt for alle liv. Vi er kaldt til en rejse, der vokser konstant i både liv og kraft. Hvis vi forbliver på kursen, vil Ordsp. 4:18 være sandt for os: " Den retfærdiges Sti er som strålende Lys, der vokser i glans til højlys dag."

Vi begynder alle som en enkelt dråbe, en enkelt sjæl blandt de milliarder på jorden. Derefter "hvis vi vandrer i lyset, som Han selv er i lyset, har vi fællesskab med hinanden" (se 1 Joh. 1:7). Vores rejse er ikke alene. Der er intet andet fællesskab på jorden som det, der findes i Jesu Kristi kirke. Vi kaldes til at vandre sammen med andre sjæle. Hvis vi forbliver på kursus, samles vi sammen med mange andre, der skal til den samme destination. Vores små vandløb skulle derefter slutte sig til andre og vokse hele tiden til en mægtig flod. Kirken er også en herlig gave. Hver sjæl er en fantastisk skat, der skal opdages.

Når Ånden bevægede sig, kom livet frem. Det formløse tomrum blev en symfoni af en sådan harmoni og skønhed, at vi for evigt fortsætter med at undre os over underværket over Han's måder. Helligånden elsker stadig at tage selv det mest øde liv og forvandle det til en herlig symfoni af livet. Han bygger dog også noget der vare evigt. Vores Gud planlagde fra evighed, og som kong Salomo forstod: "Jeg ved, at alt, hvad Gud gør, forbliver for evigt. Der er intet at tilføje til det, og der er intet at tage fra det, for Gud har virket det sådan at mennesker skal frygte Ham" (Præd. 3:14). I den grad, at vi arbejder i harmoni med Han's plan, vil vi blive brugt til at gøre det, der vil vare evigt. Dette kaldes "at have frugt, der er består."

Kirken er Guds "nye skabning". Når vi ser på kirkens begyndelsen, ser vi en anden begyndelse med konsekvenser, der ikke er mindre dybtgående end den første begyndelse. Da jordens åndelige tilstand var formløs og tom, bevægede Ånden sig igen, og kirken blev født. Alt liv stammer fra Guds Ånd, og vi vil kun have ægte liv, når vi lærer at bevæge os med Ham. Når vi ser Han's gerning, lærer vi aldrig at blive modløs af den nuværende situation. Jo mere øde det er, jo mere herlig komme Han's gerning til syne.

Hvis vores åndelig liv ikke bliver bedre dag for dag og stiger i liv og kraft, har vi et eller andet sted mistet et skift. Hvis dette er tilfældet for dig, skal du ikke gå videre i din nuværende kursus, men vende tilbage til din første kærlighed, dit personlige forhold til Jesus Kristus. Der finder du det levende vand som alene kan tilfredsstille din sjæl og føre dig til din bestemmelse. Lad ikke små forskelle med andre adskille dig fra dem, hvis skæbne er knyttet til din egen. Sådan drejer mange fra kurset. Lev i floden.

Det kristne liv er i bevægelse. Det er dog ikke en tilfældig bevægelse, men et med et formål. Dette formål er stadig at gøre det, der er formløst og tomt, til en herlig ny skabelse. Hvis vi tillader Ånden at bevæge sig gennem os, vil vi også konstant søge efter dem, hvis liv er formløse og tomme. Vi vil blive en bro for dem til Guds herlige, kreative formål. Når vi begynder at se med Han's øjne, vil vi ikke se nogen person eller situation som værdiløs, uanset hvor tomme og ubrugelige de nu kan synes.

Når vi begynder at se med Han's øjne, begynder vi at se potentialer i mennesker og situationer, der før var tilsyneladende håbløse. Han sagde i Jer. 15:19: "Hvis du omvender, så vil jeg omvende dig - så du stå for mit åsyn; og hvis du giver det ædle ej det værdiløse vækst, vil du være som min mund ...".

4 Lyset
OP