Tilbage

29. Faldet
af Rick Joyner

Hun tog af dets frugt og spiste og gav også sin mand, der stod hos hende, og han spiste. (se 1 Mos. 3:6).
Hvis vi lytter til djævelen og ser alvorligt på det, han siger, vil vi næsten helt sikkert falde i hans fælde og synd. De, der falder i synd, gør det næsten aldrig på grund af en enkel øjeblikkelig fristelse. Det er normalt en listig, langsom proces med at se på noget, dvæle ved det, give en fornuftmæssig forklaring på det, og så når vores forsvar er blevet fjernet, klapper fælden.

Efter synden begyndte konsekvenserne straks at vise sig i Adam og Evas forhold til hinanden. Selvom de syndede sammen, var der en øjeblikkelig barriere mellem dem som ikke havde været der før. Skam trådte ind i deres forhold, og skam bringer altid splittelse. Friheden og åbenheden, som de havde kendt hinanden med, var forsvundet for evigt. Synd ødelægger forhold og forvandler live til død. Det vil næsten altid tiltrække vores sanser og måske endda vores intellekt, men dens frugt vil altid være bitter.

Skrifterne er meget klare om synd. Mord, utroskab og tyveri er nogle af de åbenbare. Vi får også at vide i Det Nye Testamente, at selv det at være vred på en bror er synd (se Matt. 5:22). Vi får også at vide i Jak.4:17, "Altså når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig." Der er forøvelsesynder, som er onde ting, vi gør, og synder af undladelse, der ikke gør godt, når det er i vores magt at gøre det.

Grundlæggende er synd ulydighed mod Gud. Synd er altid resultatet af egoisme i en eller anden form, og den vil altid resultere i yderligere selvcentrerethed, der adskiller os fra Gud og hinanden. Uanset hvor tiltalende den ser ud, ødelægger synd.

Ligeledes skal I i virkeligheden også regne jer selv for døde for synd, men levende for

Lad derfor ikke synden have herredømmet i jeres dødelige legeme, at I skulle adlyde dets
lyster;

overgiv heller ikke jeres lemmer som uretfærdigheds redskaber til rådighed for synd; men
overgiv jer selv til Gud som dem der blevet levende fra døde, og jeres lemmer som retfærdigheds redskaber for Gud. (Rom. 6:11-13).

Vi flygter fra synd ved at stræbe efter retfærdighed. Vi flygter fra had ved at stræbe efter kærlighed. Vi flygter fra frygt ved at følge troen. Vi flygter fra utålmodighed ved at søge at være mere tålmodige. Som Rom. 12:21 siger: "Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!" Vi må altid søge at fortrænge det onde i vores hjerter med det gode.

Retfærdighed er en gave og en skat. Ægte retfærdighed er aldrig "selvretfærdighed", fordi sand retfærdighed ikke er i os, men i Kristus. Vi er kun retfærdige i den grad, at vi forbliver i Ham. Vores fstræben skal være at blive i Ham i alle ting. Gud er kærlighed, så hvis vi bliver i Ham, vil vi elske. Han frygter ikke noget, så hvis vi bliver i Ham, vil vi være fri for frygt osv. Vores mål er ikke bare at vokse i kærlighed, men vandre i mere af Guds kærlighed. Vi vil ikke have mindre frygt, men snarere have den tro, der kommer fra at se fra Herrens perspektiv, som er ved Faderens højre hånd. Når vi ser, hvem Jesus er, og hvor Han sidder, vil vi have tro.

Vi bør erstatte de negative ting i vores liv med de positive aspekter af Kristus. Hvis tv er et problem for os, snarere end bare at bestemme ikke at se tv, bør vi forfølge noget positivt med vores tid til at erstatte at se tv. Vi starter måske med et 30-dages fjernsyn faste, men har noget positivt at gøre i løbet af den tid, vi normalt ser tv, såsom at deltage i et bibelstudium, tjene andre, læse osv. Hvis vi bare fjerner synden, efterlader det et hul, som fjenden let vil vende tilbage til, hvis tomrummet ikke er fyldt. Vi må overvinde synden ved at erstatte den med Herrens vilje.

Hvis vi aktivt følger Herren, er vi langt mindre tilbøjelige til at falde i de fælder, som fjenden har sat for at få os til at snuble. Vi skal have en vision om at vokse i Åndens nåde, frugt og kraft. 1 Kor. 14:1 formaner os til: "Stræb efter. Hig efter kærligheden, og stræb efter de åndelige gaver, især efter at tale profetisk." Kærlighed skal forfølges. De, der bare ønsker åndelige gaver, modtager sjældent dem, men dem, der "inderligt ønsker" dem. Vi må ønske Guds ting nok til at søge dem alvorligt. Herren lovede i Jer. 29:13: "Led efter mig mig og du vil finde mig, når du søger efter mig af hele dit hjerte."

30 Skjulet
OP