Tilbage

27. Fælden
af Rick Joyner

Da sagde slangen til kvinden: "I skal ingenlunde dø;

men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes jeres øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!"(1 Mos. 3:4-5).

Da djævelen så, at kvinden allerede havde vist en underfundig respekt over for Guds befaling ved at tilføje det, drev han hende hele vejen i fælden ved frimodigt at modsige Gud. Da Eva ikke følte modvilje i dette, blev hendes skæbne beseglet. Hvis vi er tilbøjelige til enten at tilføje eller fjerne fra Guds ord, vil vi være førsteklasses kandidater til bedrag. Hvis vi ikke tager et standpunkt mod de åbenlyse modsigelser mod Guds ord, vil vi ligeledes være let bytte for de listige/snue.

I modsætning til Eva, da Jesus blev fristet af djævelen, tog Han sit standpunkt i Guds ord. Grundlaget for lydighed er at have det afgjort i vores hjerter, at Guds ord er sandt. Hver gang vi bliver fristet, skal vi flygte til Guds ord og søge efter, hvad Bibelen siger om spørgsmålet. Det er meget usandsynligt, at Eva ville have spist den forbudte frugt, hvis hun havde ventet med at spørge Gud om slangens påstande. Herren lover os, at hvis vi søger, vil vi finde det (se Matt. 7:7). Han vil lære os Han's veje, hvis vi søger Ham. Det er ikke forkert at tage vores spørgsmål til Herren.

Vi skal også bemærke, at Satans allerførste dokumenterede løgn var "Du vil bestemt ikke dø." Dette er stadig hans grundlæggende løgn og det store bedrag, der er roden til de fleste falske religioner og overbevisninger. Alligevel er Guds ord klart, "For syndens løn er død" (se Rom. 6:23). Synd fører til død. Det betyder ikke noget, hvor listige/snue filosofier eller religioner lyder, hvis vi tror på noget andet end Guds ord, vil det være vores undergang.

Hvad er synd? Det er ulydighed mod Gud. Han skabte os, og Han ved, hvad der er bedst for os. Han etablerede kun en regel for den første mand og kvinde, og det var for at beskytte dem. Han sagde ikke til dem, at den dag, de spiste af træets frugt, at Han ville dræbe dem. Han sagde, at den dag, de spiste af det, ville de dø. Han vidste, at frugten var gift. Det var frugten, der ville dræbe dem, og det gjorde den. Herren har altid vores bedste interesser i tankerne. Han har kun udpeget disse ting til synd, der vil skade os og Han's skabnig.

Gud har fastlagt retningslinjer for vores liv. Hvis vi insisterer på at bøje reglerne, vil det resultere i vores egen ødelæggelse. Disse regler blev ikke lavet bare for at frustrere os, men snarere for at holde os i sikkerhed. Synd dræber. Ulydighed er synd, og det vil altid resultere i tragedier. Lad os slå fast i vores hjerter, at Gud er god, Han's veje er alle retfærdige og sande, og det er til vores gode, at Han har fastlagt de retningslinjer, som vi skal leve efter. Lad os bede om forståelse/visdom for at blive mere perfekte i vores lydighed.

Vi skal også bemærke, at Træet til kundskab er midt i haven. Dette er også tegn på det primære resultat af at spise dens frugt - selvcentrering. Da Adam og Eva spiste af det, var det første, de gjorde, at se på sig selv. Gud-centreret fører til liv, mens selv-centreret fører til død. Slangens sidste skub for at få kvinden til at spise den forbudte frugt var at få hende til at tro, at Gud tilbageholdt noget, som hun havde brug for, for at føle sig komplet. Hvis fjenden kan få os til at fokusere på os selv, især på reelle eller opfattede personlige mangler, vil vi være let bytte for bedrag.

Fjendens strategi er at få os til at se på os selv, enten det gode eller det dårlige, i stedet for at se efter Herrens tilstrækkelighed. På dette grundlag kan vi normalt erkende, hvad djævelen planter i vores hjerter for at føre os på villspor. Igen dræber Træet til kundskabens frugt ved at få os til at se på os selv. I modsætning til dette at spise fra Livets træ resultere i, at vi er Kristus-centreret. Det er ikke hvem vi er i Ham, men hvem Han er i os, der fører til liv og kraft.

Vi må vide, hvad synd er og være i stand til at genkende den, men at holde vores opmærksomhed rettet mod synden er ikke vejen til et syndefri liv. Vi har brug for at forstå djævelens planer, men vi må ikke holde vores opmærksomhed på ham eller bekymre os om at kende hans måder for dybt. Vi får at vide i 1 Kor. 11:31, "Men hvis vi dømte os selv med rette, skulle vi ikke dømmes." Det er derfor rigtigt, at vi undersøger os selv, men hvis vi fokuserer på mig selv, falder vi.
Vi må fokusere vores opmærksomhed på Herren og se Han's herlighed, hvis vi skal ændres til Han's billede. Vi skal beskytte os mod enhver doktrin/lære eller person, der prøver at få os til at rette vores opmærksomhed mod os selv, djævelen eller synden. Nøgleordet her er "fokus." Følg dem, der følger Kristus, vokser i at kende, hvem Han er, og komme stadig tættere på Ham.

28 Bedraget
OP