Tilbage

24. Forlader og Holde Sig Til
af Rick Joyner

Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød. (1 Mos. 2:24).

Fædres og mødres forhold til deres børn er unikt og specielt. Af denne grund var det eneste bud, der havde et løfte knyttet til det, "Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig" (2. Mos 20:12). Vores levetid er afhængig af, at vi ærer vores fædre og mødre. Alligevel skal vi forlade vores fædre og mødre, når vi gifter os, og holde os til vores ægtefælle.

At "forlade" vores fædre og mødre betyder ikke, at vi skal afbryde forholdettil dem. Vi skal være i forbindelse med dem og ære dem hele vores liv. Når vi gifter os, skal vores forhold til dem dog ændre sig. Fra det tidspunkt skal det primære samfund af hjerter, der er designet til at lindre ensomheden, komme fra vores ægtefælle, ikke vores forældre. Alt andet vil være en perversion af begge forhold.

Det er ikke naturligt for en mand eller kvinde at fortsætte med at hode sig til deres forældre, efter at de er gift. Hvis de gør dette, er ødelæggelse muligt at begge forhold såvel som deres egen sjæls sår. Der er et punkt i hver mands liv, når han skal blive mand i sit eget hjem. Der er et punkt i enhver kvindes liv, når hun skal etablere sin egen husstand. Det punkt er ægteskab.

En fars eller mors myndighed over en søn eller datter er afskåret ved ægteskabet. Fædre og mødre hjælper måske altid deres børn med råd og visdom, når de anmodes om det. Efter ægteskabet vil forældres forsøg på at kontrollere være ødelæggende for deres børns liv. Vi blev skabt til at være frie, og hvis vi er modne nok til at gifte os, er vi modne nok til at tage beslutningerne og bære ansvaret for vores valg. Hvis vi ikke tillader det grundlæggende ansvar at udvikle sig, vil det skabe den ultimative fuldførelse af vores skabte formål meget vanskeligere.

I denne Skrift ser vi også, når manden og kvinden forlader deres far og mor for at holde sig sammen, de bliver et kød. Sex inden ægteskabets forpligtelse nedværdiger det vidunderlige formål af sex og vil gøre det højere niveauer af forening mellem de to meget vanskeligere. Derfor er en af de største gaver, som nygifte kan give hinanden, er jomfruelighed. Udforskning og udvikling af et opfyldende sexliv sammen er ikke kun en vidunderlig oplevelse, det binder de to sammen og styrker ægteskabet, som få andre ting kan. Sex er ikke det højeste niveau for samkvem men det er en vidunderlig gave fra vores Skaber til at hjælpe vores søgen efter de højeste niveauer af samkvem.

Som forældre må vi forstå, at alt, hvad vi gør for at blande oos i vores børns forhold til deres ægtefæller, måske kan redde dem fra nogle kortvarige fejl, men det vil normalt være meget skadelige for dem på lang sigt. Som forældre har vi ofte mere visdom opnået fra tidligere erfaringer. Nogle gange er det svært for os at lade vores børn gå og gøre ting, som vi ved, ikke er det bedste for dem. At ikke lade dem vokse i deres forhold til hinanden ved at møde sådanne valg sammen og håndtere konsekvenserne af om de er gode eller dårlige valg, vil skade dem mere. De skal lære at "holde" sig til hinanden, og nogle gange kan deres fejl hjælpe dem mere på lang sigt. Når vores børn gifter sig, skal vores forhold til dem ændre sig. Svigerforældre er en væsentlig destruktiv kraft i ægteskabet. En af de primære kræfter, der holder unge par i at lære at holde sig til hinanden, er deres forældres indblanding. Forældre, for dine børns skyld, når de gifter sig, lad dem gå.

I ægteskab er det ofte en alvorlig prøve at lære, hvordan vi forlader vores fædre og mødre, hvis vores forældre ikke forstår dette grundlæggende problem. Det skal dog gøres, og vi skal holde os til vores ægtefæller, og alligevel stadig ære vores fædre og mødre. Få er i stand til at navigere på denne vanskelige kurs uden at få et par blå mærker. Alligevel er det vigtigt for en ægte tilfredsstillelse af ægteskabet. Af denne grund er det normalt godt at understrege ordet "forlade" din far og mor. Flyt om nødvendigt så langt væk fra dem, som du kan for at forhindre forkert indblanding. Det kan være smertefuldt i et stykke tid, men det kan være meget mere smertefuldt senere, hvis det ikke gøres. Hvert nyt par har brug for at etablere deres egen husstand og deres egen identitet som familie. Dette er afgørende vigtigt, hvis vi skal vandre i den frihed, der kræves for at være den, vi blev skabt til at være.

25 Åbenhed
OP