Til Menu

15. Autoritet
af Rick Joyner

"til at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden! " (se 1 Mos 1:26).

Herren er Kongenes konge og Herrenes herre. Det er derfor en del af Guds billede for mennesket at herske over "hele jorden." Men fordi det meste af menneskeheden har lyttet til djævelen mere end til Gud så længe, så de ting vi stadig har magt til at gøre, såsom at herske over jorden, gør vi ofte ligesom djævelen end som Gud. Ond autoritet mener, at alt, hvad de hersker over, eksisterer for dem.Samme Guds lignende autoritet findes af hensyn forl dem, som de hersker. Guds autoritet er ikke et privilegium, men et ansvar.

Rom. 6:16 forklarer et grundlæggende autoritetsprincip: "Ved I ikke, at når I overgiver jer som lydige trælle, så er I trælle under den I adlyder, hvadenten det er under synden til død eller under lydigheden til retfærdighed?" Det er et princip, at vi bliver slaver for den, som vi adlyder. Da Adam adlød Satan ved at spise den forbudte frugt, blev han en slave for Satan sammen med det domæne, der var blevet betroet ham. Resultatet erklæres i 1 Joh. 5:19: "og hele verden ligger i den ondes magt." Da Guds billede blev ødelagt i mennesket ved faldet, blev definitionen af vores formål også fordrejet. Når vi er forløst og begynder at genvinde Guds billede, vil vi også genvinde den rette udøvelse af vor autoritet. Vores natur er at "regere", men hvis vi hersker, før vi er blevet genoprettet i Guds billede, vil det være en perversion af autoritetten. Hvis vi søger at være lig Ham mere end vi søger autoritet, kan vi blive betroet med mere autoritet. Kun når vi holder Kristi-lighed som vores primære mål, vil vi forblive på vejen til at genvinde Han's herredømme over jorden, som er Han's kongerige komme. Når vi gør dette, vil vi udøve den autoritet Han gør, af hensyn til og tjeneste for dem, der regerer, som vi læser :

Matt. 20:25-28:
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster er strenge herrer over dem, og de store lader dem føle deres magt.

Således skal det ikke være iblandt jer; men den, som vil være stor iblandt jer, han skal være jeres tjener;

og den, som vil være den første iblandt jer, han skal være jeres træl.

Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Jesus er den "sidste Adam" (se 1 Kor. 15:45). Han var nødt til at blive et menneske for at generhverve de som var mistet for mennesket. Som vi ser temaet gentaget gennem Det Nye Testamente, kom Jesus ikke bare for at forløse mennesket, men for at forløse verden eller alt, hvad der var under Adams domæne. Guds rige er det sted, hvor Jesu autoritet anerkendes. Vores kaldelse er at forkynde rigets budskab, at jorden er blevet forløst. Når budskabet er fuldt ud forkyndt, kommer Kongen og tager den autoritet, som Han købte med sit eget liv. Vi kan dog kun være ambassadører for Kongeriget, hvis vi selv er borgere af Kongeriget. Vi må leve under Jesu myndighed nu, hvis vi skal forkynde Han's rige. Vi læser i Matt. 8:8-10 historien om høvedsmanden med stor tro. Vi ser, at forståelse af autoritet også er grundlæggende for at vandre i tro:
Men høvedsmanden svarede og sagde: »Herre! jeg er for ringe til, at du skal gå ind under mit tag; men sig kun et ord, så bliver min tjener rask.

Jeg er jo selv en mand, som står under kommando og har soldater under mig; og siger jeg til den ene: ‘Gå!’ så går han; og til den anden: ‘Kom!’ så kommer han; og til min tjener’: ‘Gør dette!’ så gør han det.«

Da Jesus hørte det, undrede Han sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger Jeg jer: så stor en tro har Jeg ikke fundet hos nogen i Israel.«

Tro er grundlaget for autoritet til mirakler. Vi vil kun have ægte autoritet i den grad, at vi er under Kongens autoritet. Sand tro er resultatet af at være lydig mod Ham. Når vi er fuldt ud under Han's autoritet, da vil Han kunne betro os med fuld autoritet.
16 Enhed
OP