Tilbage

145. Tjene Kongen
af Rick Joyner

Der er nogle lære i Bibelen, som er svære at forstå, og andre, der er svære at leve efter. Men Herren gav os et mandat, der ikke tillader os at vælge og vrage, hvilke lære vi ønsker at acceptere, og hvilke vi ikke gør. Som vi læser i:

Matt 28:18-20.
Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.

Gå derfor hen og gør alle nationer [hjælpe folk til at lære af mig, tro på mig, og adlyde mine Ord] til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
For at opsummere, fordi Han har fået "al autoritet", skal vi gå og gøre disciple af alle nationer ved at lære dem at overholde alt, hvad Han befalede. Dette er et altomfattende mandat. Det er Herrens åbenlyse hensigt at vende hele skabelsen tilbage til Han's ultimative autoritet.

Vi er dog ikke egnede til at gå videre med denne store Missionsbefaling, medmindre Han er Herren i hele vores liv. Dette betyder ikke, at vi skal være perfekte, før Han kan bruge os, men hvordan kan vi gå videre og undervise andre i at observere alt, hvad Han befalede, hvis vi ikke er viet til sådan lydighed? Lever vi vores liv under Han's autoritet? Eller kan vi lide at undervise om det, medens vi fortsætter med at leve for os selv og gør vores egne ting? Ved vi allerede alt, hvad Han befalede?

Dette er åbenlyst en høj befaling, og den første tanke, der ville komme til mange af os, kunne være, hvordan kunne vi endda begynde at finde tid til at udføre alt dette? Vi skal først spørge os selv, hvad gør vi, der er vigtigere end dette? Hvis vi faktisk er genløstm vi er blevet købt med en pris, og vi tilhøre ikke længere til os selv, men Ham. De, der er forløst, skal ikke længere leve for sig selv, men for den, der har indløst dem.

Først må vi lære alt, hvad Han har befalet, før vi kan gå ud og gøre det. Vidste du, at hvis du læser kun to kapitler i Det Nye Testamente hver dag, vil du læse det hele tre og en halv gang om året? Hvis du har været kristen i tyve år og begyndte at læse kun to kapitler i Det Nye Testamente hver dag, ville du have læst det gennem halvfjerds gange! Du ville ikke alene vide meget godt, hvad Herren har befalet, men Han's ord ville flyde gennem dig, rense og forvandle dig ved at forny dit sind.

Hvis du tilføjede at læse kun to kapitler i Det Gamle Testamente hver dag, ville du læse det helt igennem hvert år. Dette vil også give dig et overblik over hele Guds udfoldelsesplan hvert år. Som det fortælles ,i 1 Kor. 10:11 om begivenhederne i Det Gamle Testamente, "Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet." De blev skrevet til vores påmindelse så vi må have brug for dem.

Nu tror vi måske, at dette er meget læsning, og ja, det kan tage 30-50 minutter hver dag. Det virker meget, men hvor meget tid brugte du på at se tv i dag? Den gennemsnitlige amerikaner tilbringer mellem to og fire timer om dagen foran fjernsynet. Er det vigtigere end at lære, hvad Kongen forventer af os?

Hvad ville der ske, hvis vi brugte lige så meget tid på at fodre vores sjæle, som vi gør med vores kød hver dag? Giver vi Kongernes Kongen endnu mindre tid, end vi giver vores mave? De fleste kristnes liv ville blive transformeret radikalt, hvis de bare brugte så meget tid hver dag på at rydde op i deres indre menneske som de vasker og plejer deres fysiske kroppe. Hvilket er det vigtigste?

Sandheden er, at vi giver mere tid til de ting, som er vigtige for os. Dette er grunden til, at Jesus sagde i Matt. 7:21, "Ikke alle, der siger til mig: 'Herre, Herre', vil komme ind i himlenes rige, men den, der gør min Faders vilje." Mange kalder Ham "Herre", men hvor mange lever virkelig under Han's herredømme?

Vi har en tendens til at tænke på Herren, som vi gør med andre menneskelige myndigheder, der tvinger os til at gøre, hvad de siger eller lider øjeblikkelige konsekvenser. Vi er dog i den tid, hvor Herren kalder dem, der vil tjene Ham, fordi de elsker Ham, og de elsker sandheden.

Det står i Præd. 8:11, "Fordi dommen mod en ond gerning ikke udføres hurtigt, derfor gives menneskers sønns hjerter fuldt ud for at gøre ondt." Jesus er Herren frem for alt styre, autoritet og herredømme, men med det formål at afsløre hjerter har Han valgt ikke at udføre hurtigt dom i denne tidsalder. Fordi vi er i stand til at slippe af sted med ting uden hurtig straf, driver mange bort deres hengivenhed og lydighed. Dette afslører vores sande hjerter.

Det modsatte er også sandt. Retfærdighedens fordele er sjældent øjeblikkelig. Derfor driver mange fra retfærdig hengivenhed. Dette afslører også vores sande hjerte. Alligevel vil dommedagen helt sikkert komme. Som både Jesus og Paulus forklarede, vil det komme over verden som fødselsveer hos en kvinde i fødslen. Det vil sige, når vi kommer nærmere fødslen, vil sammentrækningerne blive mere intense og hyppigere.

Vi har fået et rige, som ikke kan rystes. Vi bygger vores liv på dette rige ved lydighed. Det er for sent at begynde at bygge vores huse på klippen efter stormen er kommet, ligesom vi siges i Salm. 32:6, "Derfor bede hver gudsfrygtig til dig, den stund du findes. Kommer da store vandskyl, ham skal de ikke nå." Som vores Konge selv formanede i:

Luk. 6:46-49.
Hvorfor kalder du mig, Herre, Herre, 'og ikke praktiserer hvad jeg fortæller dig

Enhver, der kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem — hvem han ligner, skal Jeg vise jer.

Han ligner en mand, der ville bygge et hus og gravede i dybden og lagde grundvolden på klippegrund; da der så kom oversvømmelse, og vandstrømmen styrtede imod det hus, kunne den ikke rokke det; thi det var bygget godt.

Men den, som [blot] hører og ikke handler efter det, han ligner e [dum] mand, der byggede et hus lige på jorden uden at lægge grundvold; og vandstrømmen styrtede imod det, og straks faldt det sammen, og dette hus’ sammenbrud blev stort.


146. Hård Kærlighed
OP