Tilbage

144. Kraft Af De Rigtige Grunde
af Rick Joyner

Som det sitår skrevet i, 1 Tim. 1:5. "Men målet for vores undervisning er kærlighed [der udspringer] fra en rent hjerte og en god samvittighed og en oprigtig tro." Vi har drøftet vores behov for kraft for at være vidner om den Gud, der er kraftfuld. Vi må også forstå, at Gud er kærlighed, og vi kan ikke være Han's vidner uden kærlighed. Vores primære mål i livet skal være Åndens og kraftens frugt. Guds kraft er demonstrationen af Han's kærlighed.

Herren helbredte ikke mennesker for at åbenbare Han's kraft, men for at demonstrere kraften i Han's kærlighed til dem. Hvis Han havde ønsket at demonstrere sin kraft, kunne Han have gjort meget større ting, som at flytte bjerge eller skille have som Moses. Han kunne have stoppet solen som Joshua eller endda skrevet Han's navn på tværs af himlen med stjerner. Han brugte sin kraft for kærlighedens skyld. Han helbredte mennesker, fordi Han elskede dem, og Han ønskede ikke, at de skulle være syge. Han helbredte, fordi helbredelse, forløsning og genoprettelse er Han's natur, fordi kærlighed er Han's natur.

Som vi har diskuteret, er vi Herrens legeme på jorden. Han vil udføre Han's gerninger gennem sit folk. Han ønsker ikke bare bruge os, som Han kunne som et livløst objekt, men Han vil have, at vi skal være i enhed med Ham. Han ønsker, at vi skal have både Han's sind og Han's hjerte. Han ønsker, at vi skal føle, hvad Han føler for mennesker. Ligesom John G. Lake er det visdom for os at søge at føle, hvad Han føler for mennesker, når vi beder for dem.

Herren gjorde nogle af sine største mirakler, som at vandre på vandet, for kun en håndfuld mennesker. Han kunne have forkyndt sine prædikener stående på en sø, men det gjorde Han ikke. Da Han udførte mirakler var det ikke med det formål at få folks opmærksomhed. Han gjorde det ud af lydighed mod Faderen. Vi læser igen og igen, at Han blev rørt af medfølelse, fordi det var, hvad Faderen følte. Vi må også lære at blive rørt af det, der bevæger Gud. Der er noget i os, som ønsker at gøre de største mirakler foran de fleste mennesker, men når vi er modne, er det bare at se på Herren der hjælpe andre.

Nogle af de største demonstrationer af kraft findes ikke kun i at helbrede mennesker, men ved at holde dem raske. Bestemt giver dette ikke så meget af et "vidne" af Han's kraft, men det er lige så meget en demonstration af Han's kraft og måske en endnu større demonstration af Han's kærlighed. Guds beskyttelse er ikke et mindre mirakel. Lad os se og anerkende Han's gerninger i alle ting, idet vi ved, at "Lutter gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra, fra himmellysenes Fader, hos hvem der ikke er forandring eller skygge, der kommer og går" (Jak. 1:17 ).

Det ser ud til, at der nu frigives en ny krafbølge gennem kirken. Spektakulære mirakler finder sted. Dette vil stige i bølger, indtil Han's folk vandrer i alle de gerninger, som Han udførte, og endnu større værker, ligesom Han lovede. Lad os dog nedfælde dette i vores hjerter nu, hvor vi vil stræbe efter kærlighed. Som det fortælles i 1 Korinter 13, kan vi have tro på at flytte bjerge, have de største profetiske gaver og endda dø som martyrer, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet!

Gud er Almægtig, men Han er også kærlighed. Når vi ser Han's kraft vokse i Han's kirke, lad os også være sikre på, at vores kærlighed vokser. Det er ikke enten eller situation. Vi opfordres til inderligt at ønske åndelige gaver såvel som at stræbe efter kærlighed. Vi skal gøre begge dele. Vi stræbe efter Han's gaver for at demonstrere Han's kærlighed. Kærlighedens kraft er den største kraft af alle.

Tidligere diskuterede vi, hvordan vi kaldes til at så fred overalt, hvor vi går. Vi skulle bygge uindtagelige fæstninger af Guds fred i vores hjem, job, steder, hvor vi handler osv. Ved at gøre dette udvider vi Guds rige. Lad os nu forbinde det med Guds kærlighed. Fred bevæges ikke af frygt eller ophidselse - kærlighed bevæges af medfølelse. Fred bygger et fundament for Guds gerning, men kærligheden gør arbejdet.

145. Tjene Kongen
OP