Tilbage

143. Fredens Kraft
af Rick Joyner

Inden Herren steg op, gav Han et vidunderligt løfte, som vi læser i Ap.g. 1:8. "Men du skal modtage kraft, når Helligånden er kommet over dig; og du skal være mit vidne både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og endda til den fjerneste del af jorden."

Vores sjæls fjende bruger frygt for at holde folk i trældom, ligesom Herren bruger tro til at frigøre os. Ved at øge terrorisme prøver fjenden dristigt at få hele verden under kontrol af frygt, for at få os til at træffe beslutninger og udføre handlinger på grund af frygt. Hvis han kan lykkes, vil der blive endnu større opdeling mellem nationer og folkegrupper, og mere død frigivet i verden på grund af den. Modkraften til dette er Guds fred. Guds fred er en af de primære kræfter i den kommende tid. Denne tidsalder vil blive styret af Prinsen for fred fra Jerusalem, hvilket betyder "fredens by."

Ligesom Jerusalem i dag er en af de mest voldelige, stridfyldte og kæmpende byer i verden, er det et barometer for menneskehedens nuværende tilstand. Kristne har dog fået et håb, der er større end nogen anden filosofi eller religion i verden. En ny tidsalder kommer, som er meget større end enhver utopi, som New Age-bevægelsen har markedsført. Jesus kommer tilbage for at herske over verden, som igen vil kende sådan fred, at selv løver og lam vil lægge sig sammen. Det er vores kaldelse og skæbne at leve i denne fred nu.

Guds fred er Åndens stabiliserende frugt, der holder de andre sammen. Derfor er næsten ethvert angreb fra fjenden designet til at stjæle vores fred først. Satan ved, hvis han kan stjæle vores fred, vil vi hurtigt miste vores tålmodighed, kærlighed, tro og så videre. Derfor bliver vi fortalt i Fil. 4:7. "Og Guds fred, der overgår al forstand, skal beskytte dit hjerter og dit sind i Kristus Jesus." Så længe vi forbliver i Guds fred, vil vores hjerter og sind forblive i Kristus Jesus.

Fordi vi oplever et verdensomspændende angreb på vores fred, må vi styrke vores beslutsomhed ikke kun om at opretholde Guds fred i vores hjerter, men også at vokse i fred og sprede den rundt om i verden. Hver gang vi bliver overfaldet af omstændigheder, der ville få os til at frygte og bekymre os, hvis vi beslutter os for ikke at underkaste os frygt eller bekymring, men snarere stole på Herren, vil vi vokse i fred. Vi spreder det hver gang vi forbliver i Guds umiskendelige fred, når vi går ud i den verden, der er i sådan et oprør.

Vi kan vandre i den kommende tids kraft ved at forblive i Ham, der vil regere i den kommende tid. Sådan bliver vi Han's vidner, ikke kun ved vores ord om Kongeriget, men også ved at leve liv, der demonstrerer Kongeriget. Som vi mindes om i, Hebr. 12:28. "Eftersom vi modtager et kongerige som ikke kan rystes, så lad os vise taknemmelighed, og tilbud til Gud glædeligt tjeneste og acceptabel tilbedelse med ærbødighed og ærefrygt."

Hvad er denne acceptable tjeneste? Det er lydighed mod Kongen. Dette kan vi kun kende når vi bliver i Ham dag for dag. Hvis vi ved, at vi gør Han's vilje og lever i lydighed mod Ham, vil vi have en urokkelig tillid og dristighed i dette liv, der er hærdet ved Han's kærlighed og fred. Hvis vi overholder Kongenes Konge, der sidder over alt styre, autoritet og herredømme, der får alle ting til at arbejde sammen til gode for dem, der elsker Ham og kaldt til Han's formål, vil vi leve i en urokkelig fred.

Som vi siger i Rom. 8:6. "At være kødelig, er at attrå døden, men at have et åndelig, er at attrå liv og fred." En nøgle til at blive i Guds fred er at have vores sind sat på Ånden, ikke kødet. Som det siges i:

Rom.14:17-19.
For Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

For den, som heri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og består for menneskers dom.

Lad os derfor stræbe efter det, der fører til fred og indbyrdes opbyggelse.

Guds rige er retfærdighed, fred og glæde, og de findes i den rækkefølge. Når vi vandrer i retfærdighed, hvilket betyder at stå ret hos Gud og adlyde Ham, så finder vi fred. Når vi finder Guds sande fred, frigiver det en glæde, der er over alt andet, som vi kan kende i denne verden. Derfor bør vi stræbe efter de ting, der skaber fred, og opbygge hinanden i dem. Vi bør søge at så fred overalt, hvor vi går. Bestem, at du ikke vil lade frygt eller terror overhale dit kontor eller arbejdsplads, men at du vil gøre det til en fæstning for Guds fred.

Hvis vi holder os i Herren, "... vil fredens Gud snart knuse Satan under dine fødder" (Rom 16:20). En af grundene til, at fjenden forsøger at stjæle vores fred først, er fordi han ved, at hvis vi vandre i Guds fred, vil det knuse ham på enhver måde, hvor han prøver at manifestere sig. Nøglen til vores sejr er at vandre i Guds fred. Når vi vandrer i Guds fred, vandrer vi i en grundlæggende kraft i den kommende tid, og vi vidner om den kraft. Lad ikke noget stjæle din fred.

144. Kraft Af De Rigtige Grunde
OP