Tilbage

138. Livets Svar
af Rick Joyner

Vi har kigget på nogle af livets hårde spørgsmål. Det er bydende nødvendigt, at vi beder over dem og spørge den Éne, der virkelig kan svare. Vi må aldrig tro, at det er en mangel på tro eller en udfordring for Guds integritet at stille sådanne spørgsmål, så længe vi gør det i den rigtige ånd - hvilket vil give et svar.

Jeg tror, at de mest afgørende spørgsmål skal vi bede til Gud om, ikke mennesker. Mennesker vil uundgåeligt give os svar. De kan endda give os de rigtige svar, men selv de bedste svar fra mennesker vil aldrig tilfredsstille eller give så meget tro som svarene, som Gud giver direkte til os.

Når vi tager vores spørgsmål til Herren, kan Han svare os gennem mennesker, en prædiken, tape eller bog, eller svaret kan endda komme fra en helt uventet kilde - men vi vil kende, at det er Herren, der besvarer vores spørgsmål. Når Han svarer på den specielle måde, som Han gør, bibringer det en stenfast tro i vores hjerter, når vi modtager Han's svar. Dette er faktisk den klippe, som Herren sagde, at Han ville bygge sin kirke på, som vi ser i Matt. 16:13-18, som afsluttes med "... på denne klippe vil jeg bygge Min kirke, og Helvedes 'porte skal ikke sejre den."

Mange har forkert tolket disse skrifter til at betyde, at Herren ville bygge sin kirke på Peter, men det er ikke, hvad Han mente. Klippen, som Herren bygger sin kirke på, er åbenbaringen fra Faderen for hvem Jesus er. Vi kan ikke omvendes til den Jesus, som vores forældre eller præster kender, men vi må alle have en personlig åbenbaring fra Faderen, om hvem Jesus er. Han skal være vores egen Konge og Frelser. Det er den klippe, kirken bliver bygget på. Hver sandhed, der er solidt bygget på dette fundament i vores liv, kommer også fra Faderen.

Det er godt at lytte til salvet forkynnelse, læse bøger og søge at lære af andre i Kristi legeme. Underordne sig legemet på denne måde er en del af den krævede ydmyghed. Det er også vigtigt for at fastholde os. Jeg hørte engang en gammel mand sige, at af de tusinder af måltider, som hans kone havde tilberedt ham, kunne han kun huske et par stykker som spektakulære, men alle blev brugt til at fastholde ham. Forkynnelse og undervisning behøver ikke være spektakulære for at fastholde os. Vi har bare brug for en afbalanceret, sund åndelig diæt, der holder os i gang.

Men hvis vi går ud over at være vedholdende til faktisk at vokse åndeligt, er vi nødt til at have Herren selv til at lære os ting. Vi er nødt til at søge efter kundskab, som vi ved, at Han har kaldt os til at følge. Dette er ofte ting, som vi er nødt til at holde privat for Herren, så Han kan åbenbare dem for os på Han's specielle måde, og vi vil kende, at det er fra Gud og ikke af mennesker. På denne måde hører vi ikke kun Herrens ord, men Ordet selv. Selvom ordene kan komme gennem et menneske, ved vi, at de kommer lige fra Gud til os. Dette er den måde, apostlen Paul modtog det evangelium, som han prædikede, og det er sandsynligvis også en af grundene til, at han havde sådan en dristighed og tillid til det.

Alligevel præsenterede Paulus sit evangelium for kirkens ledere efter at have modtaget det med det formål at bekræfte det, hvilket også er vigtigt, før vi præsenterer sådan en forståelse som undervisning i kirken. Vi har også brug for at grave vores egne brønde og bede Herren selv om at lære os visse ting, der måske er vores dybeste hjertes spørgsmål. Men som Paulus modellerede, før han præsenterede en ny lære som lære, skulle den bekræftes af hyrderne, som han har givet os til beskyttelse af kirken.

Det er også sandt, at alt, hvad Herren viser os personligt, sandsynligvis er blevet vist for mange andre. Det er ikke en ny åbenbaring, som vi søger, men det er simpelthen sandheden, som Gud selv lærer os. Når vi modtager det fra vores Fader i himlen, som Peter gjorde, bliver det en klippe i vores liv, der ikke kan stjæles fra os. At undervisning, som vi modtager fra mennesker, er meget lettere svækket af udfordringer fra andre mennesker.

Dette er grunden til, at vi på vores Bibelskole undertiden inviterer gæsteforelæsere, som vi ved, vil undervise i ting, der i visse sager er i modstrid med vores egne holdninger. Til tider indbringer vi endda flere forskellige lærere til at tale om et emne, når vi ved, at deres lære vil komme i konflikt med hinanden. Vi gør ikke dette for at forvirre vores studerende, men for at udfordre dem til at undersøge disse spørgsmål og spørge Herren om Han's holdning til sagen. Vi ved, at enhver, der kommer i tjeneste, konstant vil blive udfordret af forskellige meninger, og vi vil have, at tjenesterne, som vi sender ud, skal vide, hvordan man går til Læren for Han's svar på de spørgsmål, der uundgåeligt vil opstå.

Vi ønsker ikke at spilde tid på at "genopfinde hjulet" med enhver lære, så det er rigtigt at gå til betroede lærere og præster med mange af vores spørgsmål. Men selv da skulle vi søge at høre vores Læres stemme.

Som det siges i:

1 Joh 2:27.
Og hvad angår dig, den salvelse, som du modtog fra Ham, forbliver i dig,
og du har ikke brug for nogen til at lære dig;
men som Han's salvelse lærer dig om alle ting og er sandt og er ikke en løgn,
og ligesom det har lært dig, bliver du i Ham.

Nogle af de tåbelige og umodne har tolket dette til at betyde, at de aldrig skulle lytte til menneskelige lærere, men hvis det var sandt, hvorfor skulle Herren udpege lærere i sin kirke, og hvorfor blev der så meget opmærksom på apostlenes lære? Denne Skrift siger, at vi kun skulle søge undervisning fra de salvede til at gøre det, og vi bør anerkende salvelsen som vores Læres stemme. Alligevel skal du tage dine dybeste spørgsmål til Herren og lad Ham tålmodig lære dig på den specielle måde kun Han kan. Han's lære vil være en urokkelig klippe i dit liv, som du også finder´ud af, kan lukke helvedes porte.

139. Årsagen Til Kraft
OP