Tilbage

133. Hvor er vi på vej hen?
af Rick Joyner

Som vi har lært, er vi "en udvalgt race, et kongeligt præstedømme, en hellig nation" (se 1 Pet- 2:9). Vi er kaldet til at være en separat nation inden for nationerne. Vi er her for at leve liv, der vidner om den fortræffelige Konge, vi tjener. De, der er født påny ind i dette Rige, er en "ny skabning", der er meget anderledes og overlegen end den gamle menneskelige skabning. Vi er her for at repræsentere herligheden og kraften i den kommende tid. Vi er fra fremtiden.

Årsagen til, at Herren ikke tog os op i himlen umiddelbart efter vores frelse, er fordi vi har en mission på jorden. Selvom vi blev forløst fra faldets korruption og allerede har evigt liv, går vi igennem processen med at forny vores sind og natur ind i den nye skabnings karakter som er Kristus lighed. Hele Han's skabelse vidner om, at Guds natur er praktisk og systematisk.

Herren har også en praktisk, systematisk plan for "genoprettelse af alle ting." Denne plan er dybest set den samme som processen med vores personlige genopretning fra den gamle, faldne natur til at afsløre kraften og herligheden i opstandelseslivet, der blev købt til os ved korset. Vi gennemgår denne proces, så vi kan hjælpe med at føre resten af den faldne skabelse tilbage til harmoni med Gud.

Denne genoprettelsesproces vil blive afsluttet i den tid, hvor vi hersker og regerer over jorden med Kristus. Dette er det tidspunkt, som Peter kaldte "tiden for genoprettelse af alle ting" (se Ap.g. 3:21). Vi er kaldet til at være forløbere og budbringere af det kommende rige. Kraften i vores budskab vil være direkte relateret til kraften i det liv, der er i os. Som apostlen Paulus erklærede i 1 Kor. 4:20: "For Guds rige består ikke af ord, men i kraft," og den kraft, som vi har fået til at vidne om det kommende Rige, er livets kraft.

Vi kan ikke være vidner om den Almægtige Gud uden kraft. Når vi tænker på kraft, tænker vi ofte på mirakler, men de er kun et eksempel på Guds kraft, ikke selve essensen af den. Essensen af Guds kraft er Guds liv. Dette er grunden til, at forfatteren af Hebr. forklarer, at Herrens præstedømme er baseret på "kraften i et uforgængelig og endeløs" (se Hebr. 7:14-17). Derfor er vores mål ikke kun viden eller kraft, men liv.

Dette liv er uendeligt mere dyrebart end noget andet, vi kan have på denne jord. Mange, der har vandret i den største overflod af sandt liv, har faktisk haft meget få ejendele på jorden, ligesom Livets Fyrste selv. Der har også været nogle, der har haft store ejendele, såsom patriarkerne Abraham, Isak, Jakob, kong David og nogle af de store kristne i historien som grev Zinzendorf. Men I alle dem, der har ægte liv, er der imidlertid et åbenlyst fokus på ting, der er meget højere end jordens skatte. De, der havde ægte liv, kan have eget skatte fra tid til anden, men de var ikke besat af dem.

Vores mål er at leve og åbenbare kraften i det liv, der er i Kristus Jesus. Vi bruger Vejen og Sandheden [Jesus] til at føre mennesker til Livet [Jesus]. Det er vores liv, der gør ægte kristne markant anderledes end alle andre mennesker på jorden. Igen er vi en "fremmed nation" i nationerne. Vi er en "ny skabelse", der er meget forskellig fra alle andre mennesker. Forskellen er ikke kun i vores doktriner og overbevisninger - forskellen er kraften i det liv, vi lever. Vi er fra en anden virkelighed og en anden tid. For at budskabet fuldt ud kan gives til verden, må det åbenbares praktisk i vores liv. Kristi legeme vil opstå i de sidste dage som en demonstration for verden og endda over for magt og myndigheder ved kraften i det liv, der er i Kristus.

134. Målet Med Livet Er Livet
OP