Tilbage

131. Hvem er du?
af Rick Joyner

1 Peter 2:9-10.
Men I er en udvalgt race/slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk,
for at I skal forkynde Han's guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.

I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I,
som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

Den allerførste gruppe mennesker, der blev kaldt en "kult", var kristne fra det første århundrede. På det tidspunkt blev det ikke betragtet som en nedsættende kommentar til at blive kaldt dette, fordi ordet "kult" var afledt af ordet "kultur". Kristne var så forskellige fra andre mennesker, at de blev opfattet som en helt anden kultur midt i nationerne på det tidspunkt. Naturligvis har ordet "kult" en anden betydning, som vi ikke ønsker at anvende på os i dag, men alligevel skal kristne være markant adskilt fra alle andre mennesker.

I den ovenfor citerede Skrift erklæres vi først for at være "en udvalgt race/slægt." Har du nogensinde overvejet, at når du blev kristen, blev du en del af en anden race/slægt af mennesker? Vi er ikke længere hvide, sorte, røde, jøder eller hedninger. Som kristne kaldes vi for at være en anden race/slægt her på jorden, som kan kendes på, ikke af farven på vores hud, men af vores liv og karakter. Vores liv og karakter skal være så anderledes og kraftfulde i Kristus-lighed, at vi skiller os ud på grund af dette.

Det er mere besværligt for minoriteter ikke først tænke på sig selv som en rød eller sort mand eller kvinde osv. Uanset hvor der har været en historie med race fordomme, har de, der diskrimineres imod deres racemæssige identitet stødt dem på en meget stærkere måde end majoriteter. Ikke desto mindre, hvis vores identitet ikke først er som kristen, har vi med modning at gøre. Hvis vores tiltrækning(skraft) til fællesskab ikke først er overfor andre kristne er over dem, som vi bare er racemæssigt identisk med, er det en indikation af, at vi placerer vores identitet i kødet i stedet for vores identitet i ånden.

Dette betyder ikke, at der ikke skal være en vis identitet og fællesskab omkring ens naturlige race/slægt eller kultur. Men hvis vores identitet ikke først og fremmest er som kristen, er noget galt. Dette er sandsynligvis noget, der er skævt med de fleste kristne i dag, fordi vi ikke ser sig selv som den separate race/slægt, som vi er kaldet til at være, den "udvalgte race/slægt."

Den anden identitet, som vi får i 1 Peter 2:9, er "et kongeligt præstedømme." En af de store sandheder, som reformationen fremhævede, var præstedømmet for alle troende, som den nye pagt gør klart. Hvor mange kristne tænker endda over for deres præstelige kald og pligter dagligt, eller overhovedet? Af dem, der kender denne doktrinære sandhed om vores præstedømme, hvor mange fungerer faktisk i dette kald, som vi alle har?

Vi er ikke kun et præstedømme, vi er et "kongeligt" præstedømme. Kristne er de sande kongelige i jorden. Vi er sønner og døtre af kongenes Konge. Vi bør føre vores liv med sådanne kongelig værdighed, nåde og integritet. Vi bør også forstå, at et præstedømme først er med det formål at tjene Herren, men også tjene alle nationer, racer og kulturer med forbøn og tjeneste. Hvis vores identitet virkelig er med Herren først, skal denne pligt som præst være først og fremmest i vores sind over enhver anden jordisk pligt eller erhverv.

Den sidste beskrivelse, som Peter giver til troende, er, at vi er en hellig nation. Det græske ord, der er oversat "hellig" i denne tekst, er hagios (hag'-ee-os), som er defineret som "hellig, ren, moralsk skyldfri" samt "religiøs, ceremoniel, indviet." Nylige undersøgelser tyder på, at der ikke længere er en moralsk forskel mellem dem, der betragter sig som født på ny som kristne og ikke-kristne, forskellen for 50 år siden var forskellen slående og dyb. Hvad der er sket? Det er opfyldelsen af Herrens egen profeti om de sidste dage i Matt. 24:12, "Og fordi lovløsheden øges, vil de fleste menneskers kærlighed blive kold."

Der er klare beviser for, at de fleste kristnes kærlighed faktisk er blevet kold, og at de ikke længere kan skelnes ved deres karakter eller deres kærlighed til Gud eller hinanden. Alligevel siger det intetsteds, at de, hvis kærlighed er blevet kold, ikke kan genantændes. Også dette sker. En af de store vækkelser, der finder sted på nuværende tidspunkt, er genrejsningen af tilbagefaldte og lunkne kristne.

Ordet er også klart, at inden slutningen kommer, vil der være en kirke, der er ren og pletfri. Dette er et af de primære formål med at gendanne profetisk tjeneste til kirken. Ligesom Johannes Døber forberedte sig for brudgommen første gang Han kom, vil der være en profetisk tjeneste, der vil kalde Guds folk til omvendelse som forberedelse til hHan's anden komme. Disse budbringere vil være ildflammer, ikke for at fordømme, men for at redde og genantænde passionen for vores første kærlighed i hjertet af den "udvalgte race/slægt, det kongelige præstedømme" , der faktisk vil være en separat, "hellig nation" på jorden, når Han kommer.

132. Hvor er du fra?
OP