Tilbage

119. Himmel På Et Bjerg
af Rick Joyner

Et grundlæggende kald for kristne er at opleve himlen og bringe himlen til jorden. Den bøn, som Herren gav os for at bede, er, at Han's rige skal komme og Han's vilje ske på jorden, som den er i himlen. Daniel gav en meget specifik profeti om, hvordan dette ville ske, da han tolkede Nebukadnezzars drøm.

Denne drøm er bemærkelsesværdig for sin nøjagtige forudsigelse af de kommende store imperier, som nu er blevet opfyldt, ligesom han forudså. Nu er det på tide, at resten af det bliver opfyldt - for den lille sten vokser til et bjerg som fylder hele jorden. For at forstå, hvad Herren gør på jorden i dag, er det vigtigt at forstå denne drøm sammen med Daniels tolkning, som vi vil læse kort fra:

men der er en Gud i Himmelen, som åbenbarer Hemmeligheder, og han har kundgjort Kong Nebukadnezar, hvad der skal ske i de sidste Dage:
Dan. 2:28,31-45.
28 "Der er imidlertid en Gud i himlen, der åbenbarer mysterier, og Han har gjort kong Nebukadnesar bekendt med hvad der vil ske i de sidste dage. Dette var din drøm og visioner i dit sind.

Du, o konge, så og se, der var en stor statue; den statue, som var stor og med ekstraordinær pragt, stod foran dig, og dens udseende var fantastisk.

Hovedet på den statue var lavet af fint guld, dets bryst og armene af sølv, dens mave og dens lår af bronze, dens ben af jern, fødderne dels af jern og dels af ler.

Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens jern og lerfødder og knuste dem.

Og på een gang knustes jernet, leret, bronzen, sølvet og guldet alle på samme tid og blev som agn fra sommerens tærskeliv; og vinden førte dem væk så der ikke blev fundet et spor af dem. Men stenen, der ramte statuen blev et stort bjerg og fyldte hele jorden.

Dette var drømmen; nu vil vi tyde den for kongen. Du, o konge. . . er hovedet af guld. Og efter dig vil der opstå et andet rige, der er ringere end dig, så endnu et tredje kongerige af bronze ...

Så vil der være et fjerde rige så stærkt som jern; i det omfang jern knuser og søndrer alt, og som jem sønderslår, skal det knuse og sønderslå alle disse riger.

Men når du så fødderne og tæerne halvt af pottemagerler og halvt af jern, betyder det, at det skal være et rige uden sammenhold; dog skal det have noget af jernets fasthed, thi du så jo, at jern var blandet med Ler.. .

Og når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal indgå ægteskaber med hverandre, men dog ikke indbyrdes holde sammen, så lidt som jern kan blandes med ler. .

Og i disse kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt, og dette rige ikke vil blive efterladt til et andet folk; det vil knuse og sætte en stopper for alle disse kongeriger, men det vil selv holde ud for evigt.

Du så jo, at en Sten reves løs fra klippen, og at det knuste jernet, bronzen, leret, sølvet, og guldet, den store Gud har kundgjort kongen hvad der vil ske i fremtiden; så drømmen er sand, og dens tolkning er troværdig."

Historien om de følgende menneskers imperier fulgte bemærkelsesværdigt denne drømmes mønster. Teologer og historikere er næsten universelt enige om, at disse kongeriger var Media Persien, Grækenland, det romerske imperium, derefter det hellige romerske imperium, som blev repræsenteret ved fødder af jern og ler, fordi det var en blanding af Rom (jern) og kirken (ler) .

Disse kongeriger var alle meget mere end blot deres perioder med domæne i historien. Det var humanistiske filosofier, doktriner, skikke, kulturelle og religiøse påvirkninger, der blev overført og fortsat havde en indflydelse på hele jorden. Denne statue var af et menneske, fordi det repræsenterer menneskets kongeriger. Som Daniel hævdede, vil der i "de sidste dage" være en "lille sten", der vil slå fødderne af på denne statue og ødelægge det hele.

Her ser vi, at Guds rige vil begynde at være meget lille, men selv en lille sten fra himlen kan let vælte alle kongeriger, filosofier, doktriner og menneskers religioner. Når v bliver konfronteret sådanne ting, føler vi os ofte tvunget til at angribe hele statuen, men alt, hvad Herren gør, er at kaste en lille sten for deres fødder, og alt det menneske har bygget i opposition eller oprør mod Gud vil kollapse.

Stenen er Kristus, og bjerget er Han's regering, der er "Guds rige". Dette taler om, at Han's autoritet og herredømme vokser, indtil det fylder jorden. Dette finder sted nu. Vi er kaldt til at være en del af det ved at tage herredømme for Guds rige, uanset hvor Han har placeret os. Vi er opfordret til at forvandle vores hjem til et stykke himmel. Vi er opfordret til at gøre vores job, skoler, steder, hvor vi handler, overalt, hvor vi går, til en del af himmelens domæne.

For at gøre dette må vi forstå Guds rige vil ikke blive etableret som menneskers rige. Det kommer ikke med kødelige våben, kødelig styrke, politiske alliancer eller andre menneskelige midler, såsom statuen, som kongen af Babylon så i sin drøm. Det vil komme med en så stærk kærlighed, at hadet kollapser. Det kommer ved en så fantastisk glæde, at depression spreder sig som tåge for solen. Det vil komme gennem en så dyb fred, at frygt flygter. Det kommer med sådan tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvkontrol, at al autoritet og indflydelse, der er baseret på noget, mennesket har forsøgt at bygge på, ikke kan stå for det.

Tiden er snart inde, når alt hvad mennesket har forsøgt at bygge, vil blive set på som det skrøbelige idol, det er, og det vil komme ned. Vores job er simpelthen at vokse i Guds rige, som er "... retfærdighed og fred og glæde i Helligånden" (Rom. 14:17). Vi har et kongerige, der ikke kan rystes, som er uimodståeligt, og som vil sejre. Dit formål med at være på jorden er at bringe himmelriget ned. Forsegl Daniel 2:44 i dit hjerte:

Men i disse kongers dage vil himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i evighed skal forgå. og herredømmet skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle disse riger, men selv stå i al evighed;


120. For Himlens Skyld
OP