Tilbage

117. Løftet Op Mellem Himmel og Jord
af Rick Joyner

I denne studie vil vi se på Ezekiel 8:3 for en meget vigtig forståelse af det profetiske:

Han rakte noget som en Hånd ud og greb mig ved en lok af mit hovedhår,
og Ånden løftede mig op mellem himmel og jord og førte mig i Guds syner til Jerusalem,
til indgangen til den indre forgårds nordport, hvor nidkærhedsbilledet, som vakte nidkærhed, stod.

Her ser vi, at Ezekiel ikke blev løftet op i himlen, men mellem jord og himmel. Vi kalder dette "den anden himmel" eller det himmelske rige, som Satan nu hersker som fyrsten over luftens kræfter. Hvis Ezekiel var blevet løftet op i selve himlen, ville han have set det nye Jerusalem, der er rent og pletfrit, Lammets brud. I stedet så han den tragiske tilstand af templet på det tidspunkt. Min pointe er, at bare fordi vi ser en vision, uanset hvor overnaturlig den er, selvom den er en, som Ånden løftede os op for at se, afslører den ikke nødvendigvis Guds vilje. Det kan afsløre tingenes nuværende tilstand eller endda fremtiden. Det kan også afsløre djævelens planer snarere end Guds vilje.

Der er principper, og der er love. Principper har ofte undtagelser fra dem. Hvad jeg skal dele med dig, er et princip. Når vi får en overnaturlig åbenbaring af noget, der er dårligt, gives det os ofte, så vi kan forhindre det i at ske, ikke så vi vil profetere det. Vi ønsker ikke at profetere djævelens intentioner.

Hvis jeg for eksempel blev vist, at andres ægteskab var ved at gå i stykker, ville jeg ikke profetere dette, men ville bede Herren om opmuntrende ord om, hvor herligt deres ægteskab kan være, hvis de vender sig til Herren og beder om Han's hjælp. Hvis jeg så en kirke, der var ved at blive udsat for et angreb, ville jeg sandsynligvis bede om visdomsord for at give dem det så det ville styrke dem mod angrebet. Jeg gør dette, fordi advarsler mange gange skaber frygt snarere end tro. Som jeg sagde, er dette et princip, ikke en lov. Der er helt sikkert tidspunkter at være direkte med det, du ser.

Skrifterne er fulde af eksempler på, hvordan fremtiden kan ændres ved omvendelse eller forbøn. For eksempel havde Jonas en sikker åbenbaring om, at Nineve var ved at blive ødelagt af Herren, og det var sandt. Men hvad Jonas ikke regnede med, var Nineves anger. På grund af det ændrede Herren sig og ødelagde ikke Nineve.

Næsten enhver dommens profeti skal ledsages af "medmindre du omvender dig." Det var derfor, da Herren afslørede Han's hensigt om at ødelægge Sodoma, at Abraham følte, at han kunne bede Herren om at spare det, hvis Han kun fandt ti retfærdige mænd der. Herren ville derefter have skånet det, men Han kunne ikke finde ti.

Det modsatte er ligeledes sandt, da næsten ethvert løfte fra Gud ledsages af betingelser, der skal opfyldes. Var Moses en falsk profet ved at fortælle israelitterne i Ægypten, at Herren ville føre dem til et land, der flyder med mælk og honning, da alle undtagen to fra den første generation omkom i ørkenen? Selvfølgelig ikke. Det var Guds hensigt at bære dem alle til det forjættede land, men de diskvalificerede sig selv fra at opfylde deres kald ved at følge deres frygt og blev snarere klager/brokhoveder end at have tillid til Gud.

Vi må erkende, at de profetier, der kommer fra "mellem jord og himmel", kan ændres til gode eller dårlige. Dette er nåde fra Herren. Der er dog et rige, hvorfra Han's uforanderlige vilje åbenbares. Dette opleves sjældent af dem, der bor på jorden, fordi Han er mere bekymret for, at vi vokser i tro, visdom og viden om Han's veje, der kræver tro.

Hvorfor gør Herren disse ting så tvetydige? Så vi vil vokse i ydmyghed. Han tillader os ikke at finde ud af nogle ting, for så behøver vi Ham ikke. Husk, Satan voksede i stolthed og faldt. Herren har ordineret det sådan, at selv de største profeter kun "delvis" ser (se 1 Korinther 13:9). Derfor skal vi sætte vores lille del sammen med det, som andre ser, for at vi kan få hele billedet. Dette vil kræve ydmyghed, der også vil føre til enhed, og det er derfor, vi også bliver lovet vedrørende profeten i Es. 52:8: "Hør, dine vægtere råber, de jubler til hobe, thi de ser for deres øjne Herren vende hjem til Zion.”

Med tiden vil der komme enhed. Så vil vi se hele billedet tydeligt. Vi vil aldrig se hele Han's plan, før vi er klar over, hvor meget vi har brug for hinanden.

118. Himlens Vidder
OP