Tilbage

116. Det Store Løfte
af Rick Joyner

Herren gav et stort løfte, som Peter på pinsedagen, citerede fra Joel's bog, som vi ser i:

Ap.g. 2:17.
Og det skal ske i de sidste dage,' siger Gud,
At jeg vil udgyde af min ånd over hele menneskeheden;
og dine sønner og dine døtre skal profetere, og dine unge mænd skal se visioner, og
dine gamle mænd skal drømme drømme.

I de sidste dage vil disse profetiske oplevelser blive meget oftere, fordi vi får brug for dem i løbet af denne tid. Ånden's gaver gives ikke kun for at gøre vores møder bedre eller for at gøre vores liv mere interessante, selvom de bestemt gør dette. De er givet til os, fordi vi har brug for dem til at udføre Herrens formål i vores tid.

At Han's Ånd udgydes over "hele menneskeheden" kunne bogstaveligt talt have været oversat, "hele legemet". (Det græske ord oversat med "menneskeheden" i denne tekst er sarx, der er defineret som "kød, dvs. kød fra et dyr eller legeme ..."). Dette betyder ikke, at Herren vil udgyde Han's Ånd på ethvert menneske, men Han vil udgyde sin Han's Ånd i hele Han's legeme, kirken. I slutningen vil enhver sand troende, uanset deres kirkelige tilknytning eller endda deres tro på Helligåndens nuværende virke, blive bemyndiget af Helligånden.

Når Ånden udgydes over "hele legemet", vil resultatet blive profetisk åbenbaring såsom drømme, visioner og profetier. Derfor er det så vigtigt, at vi lærer at skelne, tolke og anvende dem korrekt. Hvis du ikke allerede er begyndt at have sådanne oplevelser, vil du få det, som profetierne fra Joel og Apostlenes gerninger tydeliggør.

Hvis vi skal bo i det himmelske rige, skal vi lære Ånden's sprog, som er meget forskelligt fra det menneskelige sprog. Med Herren er ordsproget "et billede er mere end tusind ord værd" endnu mere sandt. Herren formidler mange af sine budskaber til os på denne måde. Disse formidler ikke bare fakta eller befalinger, men de åbenbarer også Han's hjerte og årsagerne til Han's handlinger, så vi kan være i enhed med Ham.

Der er stadig mange, der tror, at da vi har Skrifterne, har vi ikke noget behov for, at Herren taler til os. Vi ønsker bestemt ikke på nogen måde at forringe Bibelens umådelige værdi. Men denne form for argument er ikke kun i konflikt med Skriftens lære fra begyndelse til slut, det mister noget af det grundlæggende i selve forholdet mellem Gud og mennesker. Kirken er kaldet til at være Han's brud. Hvordan ville enhver brud føle det, hvis hendes brudgom på hendes bryllupsdag rakte hende en bog, der sagde: "Jeg skrev dette til dig, så jeg ikke behøver at tale med dig igen."

Skrifterne er komplette og er alene grundlaget for vores lære. Profetiens gave er ikke givet for at etablere lære - vi har Skrifterne for det. Profeti gives for at åbenbare Herrens strategiske vilje i specifikke situationer. Selv de, der hævder, at de ikke tror at Herren taler til os på denne måde, vil normalt sige, at de er i tjeneste, fordi Herren talte til dem på en eller anden måde. Imidlertid handler profeti ikke kun om Herrens strategiske vilje. Kvaliteten af ethvert forhold måles af kvaliteten af kommunikationen. Meget af det, som Herren siger til sit folk, er simpelthen "kærligheds tale", hvorved Han trækker os nærmere til sig selv.

Det er bestemt vigtigt for os at være solidt etableret i sund bibelsk lære. Det er vigtigt for os at kende Guds plan og Guds strategiske vilje for vores egne liv. Alligevel er der intet i vores liv mere vigtigere end at komme tættere på Ham og forblive i Ham dag for dag. Derfor er der skrevet i:

Matt. 4:4.
Men Han (Jesus) svarede og sagde:
Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men på hvert ord, der kommer ud af Guds mund.

Bemærk, at Herren ikke sagde, at vi skulle leve efter de ord, der gik ud af Guds mund, men ved hvert ord, nutid. Det er bestemt vigtigt, at vi ærer alt, hvad Herren har sagt, men vi lever efter det, Han siger i øjeblikket. Igen handler dette ikke kun om doktrin eller undervisning, men om forhold. Dette er ikke et enten/eller valg. Vi har brug for både at kende Ham og blive i Ham.

117. Fanget Mellem Himmel og Jord
OP