Tilbage

115. Prøven
af Rick Joyner

Vi er nødt til at forstå en afgørende sag, som er livsvigtig hvis vi skal gå ind i og leve i den himmelske verden. Dette karakteriseres ved "manna prøven", den første prøve, der blev givet til Israel efter deres afgang fra Ægypten. Det var så vigtigt, at Herren sagde, at denne prøve blev afgivet for at se, om folket ville vandre på Han's veje eller ej. Ligeledes for os er dette en af de primære prøver, der bestemmer, om vi vil vandre på Herrens veje eller ej. Vi ser dette i:

2 Mos. 16:4. 5 Mos. 8:16.
Da sagde Herren til Moses: »Nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej.

Ham, som i ørkenen gav dig manna at spise, som dine fædre ikke kendte til, dig til ydmygelse og prøvelse, for i de kommende dage at kunne gøre vel imod dig!
Som vi læser i:

Salme 78:23-25.
Manna regne på dem til føde, Han gav dem himmelkorn;

Mennesker spiste englebrød, Han sendte dem mad at mætte sig med.

Manna var brød fra himlen. Israels børn blev bedt om at spise dette brød, både som en prøve og at ydmyge dem. Dette forbliver en primær prøve for Herrens folk, for at afgøre, om vi vil vandre på Han's veje. Det er også en måde, vi ydmyger os selv på. Prøven er at se, om vi vil stå op som den første ting hver morgen og søge frisk brød fra himlen. Dette er også den ydmyghed, hvormed vi anerkender, at vi simpelthen ikke kan, vandre en eneste dag retskaffen på Herrens vej uden den himmelske manna, som Han giver os.

Som vi læser i Johannes 6:31-35, er Jesus selvfølgelig Manna'en der kom ned fra himlen. Vi skal have et nyt møde med Ham hver dag, og vi må tage del i Ham hver dag. Vi burde være mere afhængige af Guds Søn, end en junkie er til hans næste fix. Det er vi faktisk. Hvis en junkie ikke får sit fix, begynder han snart at ryste. Det meste af rysten, vi gennemgår i livet, er resultatet af, at vi ikke har deltaget i Kristus hver dag. Vi mister også vores åndelige styrke, vores vision og går snart i åndelige kramper, når vi ikke deltager i Ham.

Det er også sandt, at "vi er, hvad vi spiser." Ligesom vores fysiske krop kan blive stærkt påvirket af det, vi putter i munden, således også med vores åndelige sammensætning. Hvis vi deltager i Kristus, bliver vi ændret til Han's natur. Ligeledes, hvis vi drager fordel af ond åndelig frugt som sladder, bagvaskelse, egoistisk ambition, bitterhed, harme, grådighed eller utilgivelse, vil vi begynde at manifestere djævelens natur. Hvis vi skal leve i den himmelske verden, er vi nødt til at se, hvad vi spiser, og bestemme, at vi vil søge Manna fra himlen, den første ting hver dag.

Vi må aldrig glemme, at Han's primære formål ikke kun er at få os til at tro på Han's Ord, men at Han's Ord ændre os. Han vil have, at vi skal være som Ham, ikke blot gøre de rigtige ting, men gøre dem af de rigtige grunde - fordi vi elsker retfærdighed. Derfor beordrede Han Ezekiel at "spise rullen", før han skulle gå og prædike (se Esekiel 3:1-4).

Herren har tilvejebragt det himmelsk brød, som vi kan samle op hver dag. Ligesom den manna, Han gav Israel i ørkenen, kan den ikke opbevares, men skal samles og indtages frisk hver dag. Når vi deltager i det og bliver til det, vi spiser, vil vores liv også være som frisk brød for andre. Dette vil få alle til at blive tiltrukket til den, der er den sande Manna.


116. Det Store Løfte

OP