Tilbage

11. Liv
af Rick Joyner

20 Derpå sagde Gud: "Vandet vrimle med en vrimmel af levende væsener, og fugle flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!" Og således skete det:

21 Gud skabte de store havdyr og den hele vrimmel af levende væsener, som vandet vrimler med, efter deres arter, og alle vingede væsener efter deres arter. Og Gud så, at det var godt. (1 Mos. 1:20-21).

Herren sagde, at Han's folk var værd "mere end mange spurve" (se Matt. 10:31), så spurve er tydeligvis noget værd for Ham. Da Han skabte dyrene "så Han, at det var godt" (1 Mos 1:25) . Skabningen er værdifuld for Herren, og det er grunden til, at vi i Åb. 11:18 ser, at når Herrens store vrede kommer til sidst, er en af grundene den "at ødelægge dem, der ødelægger jorden." Kristne skal være de mest hengivne naturværner af alle og regne det for dyrebart, hvad vores vidunderlige Skaber har givet os for at vi kan glæde os over jorden. Livet i alle dets former skal respekteres og beskyttes. Dette må dog ikke forveksles med den afgudsdyrkende tilbedelse af skabeningen i stedet for Skaberen.

I Joh. 10:10, sagde Herren: "Jeg er kommet, for at de skal have liv og have overflod." Han kaldes "Livets Prins" (Ap.g. 3:15) . Han kom for at lede os på livets vej. I Ham er livet, og Han er livets Ord. Hvis vi bliver i Ham, skulle livet på samme måde flyde fra os. Vi har fået en brønd med levende vand, der aldrig vil tørre. I alt det, vi gør, skal vi elske, søge, bevare og sprede livet.

Et af de mest gamle filosofiske spørgsmål er: Hvad er livet? På forenklet vis er livet kommunikation. Vi har livet, så længe vi kan kommunikere eller relatere til hinanden med vores miljø. Mennesket kaldes for en "højere livsform", fordi vi kommunikerer på et højere niveau. Vi lever også åndeligt kun hvis vi kommunikerer åndeligt. Som Herren sagde i Joh. 6:63, "de ord, som jeg har talt til dig, er ånd og er liv." Vi har kun et åndeligt liv, hvis vi hører Han's ord eller kommunikerer på et åndeligt plan. Hvis vi lever i Ånden, kan de dræbe vores legmer, men de kan ikke tage vores liv. Som Han sagde i Joh. 11:25-26: "Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, skal leve, selvom han dør,

I Skriften omtales vores ånd undertiden som vores hjerte. Det er grunden til, at vi læser i Ordsp. 4:23, "Vogt dit hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet." Herren forklarede i Luk. 6:45, at "Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd; thi hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.." Vi citerede tidligere fra Ordsp. 18:21, "Død og liv er i tungens magt, og de, der elsker det, vil spise dens frugt." Som en berømt statsmand engang sagde: "Lad dine ord være søde, fordi du aldrig ved, hvornår du muligvis skal spise dem!"

Vores ord er en indikation af, hvad der er i vores hjerter. Ordsp. 10:11 siger, "De retfærdiges mund er en livets kilde." Som Jakob skrev, "Kan samme kildevæld give både velsmagende og bittert vand?" (Jak 3:11) Utroligt, men sandt, vores ord kan faktisk have livets eller dødens kraft i sig. Evangeliets ord, der bliver forkynt, kan faktisk have sæden til evigt liv i sig. Lad os altid beskytte vores ord, så de giver liv.

Herren elsker livet. Han skabte verden til at "sværme" med liv. Hvis vi er i enhed med Ham, vil vi fremme livet i alt. Døden er en fjende, der har invaderet skabelsen. Døden vil blive besejret, men indtil dens endelige nederlag, lad os konfrontere og overvinde den med livet. Vi bør altid overveje, hvordan vi kan fremme og beskytte livet. Lad os altid tale ord med liv og håb og bestemme at overvinde døden med livet ved at bære frugt, som består. Vi skal altid være sikre på, at vores ord er Han's ord og er "ånd og liv."

I Sal. 16:11 læser vi: " Du lærer mig Livets vej; man mættes af glæde for dit åsyn, livsalighed er i din højre for evigt." Herren Jesus er kilden til alt liv. Jo tættere vi er på Ham, jo mere vil vi have liv i os. Som kong David også skrev i Sal. 36:10, "thi hos dig er Livets Kilde, i dit lys ser vi lys." Lad os vælge i dag at forblive i kilden til alt liv og lade Han's liv strømme gennem os for at bringe livet til andre.

12 Frugtbarhed
OP