Tilbage

108. Vi Skal Spise Det Hele
af Rick Joyner

Hovedformålet med vores studie er at få en klar forståelse af vores mål i Kristus og hvad vi skal gøre for at nå det. Af denne grund undersøger vi trinnene til modenhed, så vi kan forstå, hvor vi er, og hvad det næste vi skal gøre. Da fundamentets styrke bestemmer styrken og størrelsen af det, der kan bygges på det, tager vi os tid til at lægge fundamentet korrekt. Uden tvivl vil styrken i vores åndelige liv blive bestemt af åbenbaringen, forståelsen og anvendelsen af korset i vores liv. Som Paulus skrev i:


1 Kor. 1:18.
For vel er ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab men for os, som frelses, er det en Guds kraft.

Vi vil kende Guds kraft i vores liv i den grad, korset har fungeret i vores liv. Lad os derfor konstant søge at bore vores rødder dybere ned i viden om, hvad der blev opnået for os ved korset, og at tage vores kors op og bære det dagligt. Korsets liv er tåbelighed for dem, der fortabes, men det er Guds frelse, Guds visdom, Guds ære og Guds kraft for dem, der bliver frelst.

Kristus Jesus kaldes Guds Påskelam, og vi har studeret det profetiske påskeoffer i 2 Mosebog for at illustrere, hvad korset opnåede for os. I 2 Mos. 12:8-11 ser vi flere vigtige aspekter af denne fest og hvordan Israel blev befalt at spise det, hvilket er afgørende for os at forstå.


De skal spise kødet samme nat; de skal spise det stegt med usyrede brød og bitre urter til.

I må ikke spise noget af det råt eller kogt; det skal være stegt, med hoved, skanke og indvolde.

I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er tilovers om morgenen, skal I brænde.

Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og
stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren.

Den måde, de var nødt til at spise påsken, opsummeres i disse tre punkter:

1)med bitre urter og usyret brød
2)de skulle spise det hele
3) medens de spiste, skulle de være klar til at rejse hurtigt

Fordi punkt et og tre er relateret, vil vi gemme dem til den næste studie, men punkt to er værd i sig selv at stræbe efter gennem hele vort liv - de skulle spise det hele. Et af de farligste kompromiser, vi nogensinde kan gøre i vores liv, er at udvælge og vælge hvilke aspekter af evangeliet, vi vil acceptere. Dette er muligvis den ene ting, der har svækket kirken gennem tiderne, fordi det udvander selve fundamentet for korsets kraft i vores liv.

Hvis vi kommer til Kristus med nogen betingelser for, hvad vi vil acceptere, eller hvad vi vil gøre, tager vi ikke del i Han's forsoning, som Han har foreskrevet. Han vil være Herren for alle eller slet ikke. Lad os overveje de følgende skrifter, der begynder med det, der kaldes "Missionsbefalingen" i:

Matteus 28:18-20.
18. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt (absolut al magt) i Himmelen og på jorden.

19. Gå derfor hen og gør alle nationer til mine disciple [hjælpe folk til at lære af mig, tro på mig, og adlyde mine Ord],
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

20. og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer.
Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende [konstant og uanset omstændighederne, og ved enhver lejlighed].

Grundlaget for "Missionsbefalingen" er "al autoritet" i himlen og på jorden er blevet givet til Jesus. Der er intet sted eller person på jorden, der ligger uden for udøvelsen af sin autoritet, hvis han vælger at udøve det. Som kong David skrev i Sal. 8:1, O Herre , vor Herre, Hvor majestætisk og herlige og fremragende er dit navn over hele jorden!" I bibelske tider blev ens navn sidestilles med deres autoritet. Der er ikke noget sted på jorden, der tilhører djævelen. Som Skriften igen hævder i Sal. 24:1: "Herrens er Jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå;." Dette må også være vores søgen med at søge at gennemføre "Missionsbefalingen" - at se Han's autoritet åbenbaret på hele jorden. Det er grunden til, at "Missionsbefalingen" skal "gøre disciple af alle nationer."

Den sidste del af denne missionsbefaling var at lære disse nationer at overholde alt, hvad Han har befalet os. Dette ser ud til at have været det punkt, som englen fremsatte i Ap.g. 5:19-20: at Han har befalet os. Dette ser ud til at have været det punkt, som englen fremsatte i:

Ap.g. 5:19-20.
Men en Herrens engel åbnede fængslets døre om natten og førte dem ud og sagde:

»Gå hen og træd frem i helligdommen, og tal til folket alle dette livets ord!«

Hvis vi bestræber os på at opfylde Missionsbefalingen og være evangeliets tjenere, skal vi præsentere hele evangeliets budskab. Det har været tendensen for dem, der er betroet denne store befaling, at udelade eller overse det, de ikke forstår eller er enige med. Dette har altid åbnet døren til svaghed og endda kætteri i kirken.

Af denne grund må vi forstå, omfavne og nægte at gå på kompromis:

2 Tim. 3:16-17.
16. Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed,

således at Guds mand kan være komplet og dygtig, udrustet og vel skikket til al god gerning.

Hvis vi skal tage del i Herrens påske, må vi spise det hele. Vi kan ikke vælge, hvilke aspekter af evangeliet vi vil acceptere, og hvilke dele vi ikke er. Der er aspekter ved korset og evangeliet, der ersnublesten for mange, men hvis vi begynder at udvande budskabet, så har vi snublet over det hele. Det, der ville få os til at udvælge og vælge, hvad vi vil adlyde, og hvad vi ikke vil, var netop grunden til menneskehedens første synd, og også det, der frigav døden til verden i første omgang. Forløsning er kun fuldstændig, når vi beslutter at dø fuldstændigt efter vores egen vilje for at være fuldt lydige mod Ham. Hvis vi ikke gør det, vil vi fortsat være åbne for yderligere ulydighed og dens ledsagende konsekvenser - død.

109. De Usyret Brøds Fest
OP