Tilbage

107. Ofrets Kraft
af Rick Joyner

På dag fem drog vi en parallel til, hvordan Israels første Påske var en forhåndsvisning for Jesu offer på korset. Vi begyndte at undersøge naturen for vores synd og det perfekte Lam, der blev tilbudt for vores soning. Her vil vi tage lidt mere tid til at undersøge og forstå kraften i ofret, så vi kan kende kraften i, hvad Han opnåede for os ved Han's offer.

Desværre ser kulter og satanistiske tilbedere ud til at forstå dette grundlæggende princip om den åndelige kraft i ofring bedre end de fleste kristne. Et bemærkelsesværdigt bibelsk eksempel på dette findes i:

2 Kong 3:26-27.
Da kongen i Moab så, at slaget var for hårdt for ham, han tog med sig 700 mænd, der trak sværd, at bryde igennem til kongen af Edom; men de kunne ikke. Så tog han sin ældste søn, som skulle regere i hans sted, og offrede ham som brændoffer på muren. Og der kom stor vrede mod Israel, og de forlod ham og vendte tilbage til deres eget land.

Ofring har magt. Onde ofre kan frigive den onde magt, ligesom denne konge forstod. Jo større offer, jo større er den magt, der frigives. Havde denne konge ofret et får eller en ged eller endda en tjener, ville den ikke have haft denne slags dramatiske resultat. Hvis denne hedenske konge, der ofrede sin søn, frigav magten, hvor meget mere forløste offeret fra Guds egen Søn så ikke magt?

Som Skriften erklærer, blev hele skabelsen skabt til Sønnen og gennem Ham, og i Ham holdes alle ting sammen. Der er intet i dette univers så dyrebar som Guds Søn. Intet større offer kunne ofres. Derfor er korset selve Guds kraft (se 1 Kor. 1:18). Der er ingen større magt i dette univers end hvad der er tilgængeligt for os gennem Jesu kors. Hvis Påskeofferet fra disse lam, der bare var en type eller en profeti om det kommende Jesus kors, kunne frigøre Israel fra det mægtigste imperium på jorden på det tidspunkt, hvor meget mere kan det virkelige Jesu kors frigøre os fra vores trældom?

Al den samlede magt/kraft fra alle hære på jorden kunne ikke sammenlignes med en enkelt dråbe af blod fra Jesus. Denne magt er tilgængelig for os ved korset. Derfor tager det kun tro på størrelsen af et enkelt sennepsfrø for at flytte et bjerg. Årsagen til, at vores "tro" ikke når op til at udføre meget, er fordi den næsten altid er reduceret til tro på vores tro, i stedet for tro på Jesu kors.

Ligesom formålet med Guds kraft blev demonstreret gennem Moses var først for at sætte Israel fri, vi ønsker ofte at gøre store bedrifter med vores tro, før vi er blevet frelst fra vores synd. Som kristne forbliver vi måske i trældom for onde lidenskaber, ond begær og de onde måder i denne nuværende onde tidsalder. Men hvis vi gør det, kan vi aldrig sige, at vi ikke har fået tilbudt kraften til at blive fri fra dem. For en kristen at sige, at de ikke har magten til at overvinde sin hjertes synd og ondskab, er at sige, at det onde er mere magtfuldt end korset, hvilket er en åbenlyst fornærmelse mod korset. Kraften er blevet tilbudt os om at være fri. Vi kan afvise det, men vi kan aldrig sige, at det ikke er blevet givet os. Hvis vi forbliver under syndens magt, er det vores valg, fordi vi vælger synd frem for frihed.

Der er en hær af falske doktriner, der forsøger at vende troende væk fra korsets kraft/magt og erklære, at det ikke er muligt at være fri for denne verdens synd og onde lidenskaber. Nogle søger at erstatte Jesu kors med menneskelig anger/bodfærdighed. Djævelen ved godt, at disse useriøse forsøg på at betale prisen for vores egne synder er en dyb krænkelse af Jesu kors. En sådan dumhed giver faktisk menneskelig synd og føde menneskelig egoisme. Jesu kors er nok, kun det alene kan sætte os fri.

Som den store salme så kraftfuld erklærer, er det ”intet somhelst andet end Jesu blod.” Vi må aldrig lade vores tillid blive sat i noget andet, fordi kun Jesu kors kan gøre os frie og sætte os på kursen mod vores Forjættede land.

Af alle de studier, vi har foretaget eller vil foretage, er der intet mere afgørende end dette. Hvis vi sætter vores tillid til korset, frigøres Guds kraft i vores liv. I dag har vores sjæls fjende stadig et praleri inden hele skabelsen - at Gud kan tilgive os for vores synder, men Han har virkelig ingen kraft til at befri os fra vores synder. Inden tidsalderens afslutning kommer, vil der være en brud uden plet eller rynke, der vil bevise for hele skabelsen for enhver tid, at Han ikke kun har krafte/magten til at tilgive menneskeheden, men Han har også kraft til at ændre os. Han's offer er så kraftfuldt, at vi ikke kun vil blive gendannet til menneskets tilstand før faldet, men korset forvandler os faktisk til en "ny skabniing", der i høj grad overskrider den oprindelige skabelsestilstand for mennesket. Derfor er vores mål ikke at vende tilbage til den første Adams tilstand, men at være blivende i den "sidste Adam" som er Kristus.

Som man siger: "Der er en grøft på hver side af livets sti." Lærerne om menneskelig perfektion kan få os til at snuble lige så meget som dem, der erklærer, at der ikke er nok kraft i korset til virkelig at ændre os. Dette handler ikke om menneskelig perfektion. Lærerne om menneskelig perfektion er lidt mere end et svag forsøg på at genoplive og helbrede vores gamle natur. Vores menneskehed skal regnes som død.

Vi vil se på dette mere dybt, men lad os nu indstille os i vores hjerter, at der ikke er nogen grænse for Guds kraft, som er tilgængelig for os gennem Jesu kors. Lad os også slå fast, at Han's offer var nok, og alt hvad vi prøver at tilføje til det ved vores forsøg på at betale for vores egne synder på nogen måde er en fornærmelse mod korset (som fastslået/grundfæstet i Hebr. 9:26 - 10:14). Hvis offeret fra den hedenske konge af Moab havde en sådan kraft, hvor meget mere kraft har offeret så ikke fra Guds egen Søn? Korset er Guds kraft, og hvis vi vil have Guds kraft manifesteret i vores daglige liv, skal vi tage korset hver dag. Guds kraft er tilgængelig ved korset. Vores tillid skal være i Jesu kors alene for at frigøre os og frigive Guds kraft i vores liv til at leve, som Han har kaldt os til at leve.

108. Vi Skal Spise Det Hele
OP