Tilbage

106. Blodet Skal Anvendes
af Rick Joyner

Vi har undersøgt ofringskraften, og især kraften i Guds Søns offer for at befri os fra trældom, der blev præget af påsken. Nu går vi videre til et andet vigtigt aspekt af påsken, som vi ser i:

2 Mos. 12:7,13.
De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det.
Men blodet skal I har som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår ægypterne.

Ligesom dødsdommen fandt sted på hvert husholdning, der ikke havde blodet fra det ofrede påskelam, der blev anvendt på deres huse, er det samme tilfældet for hele menneskeheden, som vi læser i Rom. 5:12. "Derfor, ligesom gennem et menneske kom synden ind i verden, og døden gennem synd, og således spredte døden sig til alle mennesker, fordi alle syndede " Alligevel har Gud givet hele verden et påskelam, hvis blod fuldt ud vil beskytte dem som anvender det i deres liv. Som vi læser i:

Rom. 5:8-10.
men Gud viser sin kærlighed mod os, medens vi endnu var syndere, ved, at Kristus døde for os.

Så meget mere nu hvor vi er blrvet retfærdiggjorte ved Han's blod, frelses ved Ham fra vreden.

10 For dersom mens vi endnu var fjender blev vi forligt med Gud gennem død Han's Søn, hvor meget mere, skal vi så ikke, efter at vi nu er blevet forligt med Gud, frelses (daglig forløses fra syndens herredømme) gennem Han's opstandelses liv.

Hvad hele Israel var nødt til at gøre for at beskytte deres familier mod den død, der skulle feje over Ægypten den aften var, at de skulle påføre blodet fra det specificerede påskelam på deres dørstolper. Når dødens engel så blodet, gik han forbi dem. Ligeledes, alt hvad vi skal gøre for at blive frelst fra den dødsdom, der er over hele menneskeheden, er at anvende blodet fra Jesu kors på vores liv. Intet andet hjælper, og intet mindre frelse os.

Israel ville ikke være blevet frelst ved at vide, at der skulle ofres et Påskelam eller endda for at ofre det, medmindre og indtil blodet blev anvendt. På samme måde gør det os ikke noget godt bare at vide, at der måtte være et offer for vores synd. Det gør os ikke engang godt at vide, at Jesus har ofret dette offer, medmindre Han's blod anvendes for vores liv. Bare det at kende fakta er ikke det samme som at have tillid til dem til frelse. Selv dæmonerne kender korsets kraft. Frelse kræver mere end kun en intellektuel samtykke til korsets åndelige og historiske kendsgerninger, som Rom. 10:8-10 siger:

8. Men hvad siger den? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troens ord, som vi prædiker).

9. Det er når du bekender med din mund Jesus som Herre’ og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst Ham fra de døde, skal du blive frelst.

10. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse.

Der kan være en stor forskel mellem at tro med vores sind og tro med vores hjerter. Den tro, der kræves til frelse, er mere end bare en intellektuel samtykke til fakta. At tro med vores hjerte er at tro med vores liv. Ligesom enhver, der passerede gennem de hebraiske kvarterer den aften, kunne se blodet var blevet påført til hvert hus, der havde deltaget i Påsken, hvis vi har taget del i påskelammet, som er Kristus, vil Han's blod ligeledes være tydeligt i vores liv.

Jesus sagde: "Jeg er vejen og sandheden og livet ; ingen kommer til Faderen uden gennem mig" (Joh.14:6). Vejen er ikke en formel, men en Person. At kende sandheden er mere end bare at have nøjagtige doktriner - det er at kende en Person, der også skal være vores liv. Hvis Jesus ikke er vores liv, kender vi virkelig heller ikke vejen eller sandheden. Frelse er meget mere end bare at blive enige om at Jesus døde på korset for verdens synder - frelse omfavner korset og stoler på Han's forsoning for tilgivelse af vores egen synd. Ligesom Påskeblodet måtte påføres hvert hus, der havde tillid til det for at blive frelst fra døden, skal Jesu blod påføres personligt i alle liv.

Ingen vil blive frelst, fordi de bor i et "kristen" land. Ingen bliver frelst, fordi de har en forælder, der kender Herren. Ingen bliver engang frelst, fordi de går i kirken, eller endda fordi de blev døbt, medmindre de har en personlig tro på Ham, og Han's blod påføres deres liv. Vi må hver især have vores egen tro og vores eget forhold til Herren. Hvis vi gør det, vil beviset for, hvad der har fundet sted i vores hjerter, også tydeligt ses uden for vores liv.

Ligesom vi så i vores forrige studie ændrede hele verden deres gang, da Israel deltog i Påsken. De forlod Ægypten straks for at rejse til et sted, de aldrig havde set. På samme måde ændrer vi os, når vi deltager i Jesus Påskeoffer - vi bliver født påny ind i en helt ny verden.

Hvis du har været i kirken hele dit liv og kender meget godt alle frelsens læresætninger, men faktisk aldrig er født påny ved at have et personligt møde med Guds Søn, kan du gøre det lige nu. Alt hvad du skal gøre er at ydmyge dig selv og erkende dine synder for Gud. Bed derefter Ham om at tilgive dig og rense dig i blodet fra Han's søns offer, vel vidende, at der ikke er noget du kan gøre, for at gøre soning for dig selv, men også ved at vide, at Han's offer er tilstrækkeligt til at rense dig for alle dine synder. Denne enkle tro vil give dig mulighed for at blive accepteret af Faderen i Han's eget hus. Så bede Ham om at døbe dig i Helligånden, som blev givet til at føre os ind i al sandhed, så vi kan leve et liv, der forherliger Guds Søn ved at vise kraften i Han's offer i vores liv.

Da vi studerede på dag seks, hvis offeret fra Moabs konge kunne frigive en sådan magt for at få Israels hære til at flygte, hvor meget mere magt har så ikke Guds Søns offer? Han's offer er nok til at dække alle dine synder, for at løse dig fra syndens trældom og give dig evigt liv. Når vi begynder at forstå dette, transformeres vi af kraften fra en sådan stor kærlighed.

14. Af denne grund [gribe storheden i denne plan, ved hvilken jøder og hedninger er ét i Kristus], bøjer jeg mine knæ [i ærbødighed] for din og min Herre Jesus Kristus Fader,

15. fra hvem hele den himmelske familie og på jorden har sit navn [stammer fra Gud - den første og ultimative Fader]]; og jeg beder om

16. At at Fader du efter din herligheds rigdom vil give mig, at jeg med kraft må styrkes ved din Ånd i mit indre menneske [iboende inderste jeg og personlighed].

17. Så at Kristus kan bo i mit hjerter gennem min tro, så at jeg må blive rodfæstet og [sikkert] grundfæstet i kærlighed,

18. så jeg må være i stand til at forstå sammen med alle de hellige [Guds hengivne folk], hvor stor bredden og længden og højden og dybden som Han's kærlighed er [fuldt ud opleve denne fantastiske endeløse kærlighed],

19. og [at jeg må komme] til at kende [gennem personlig erfaring] Kristi kærlighed, som langt overgår al kundskab, erfaring, erkendelse, jeg kan blive fyldt op [i hele mit væsen] med hele Guds fylde [så jeg kan have den rigeste oplevelse af Guds nærvær i mit liv, helt fyldt og oversvømmet med Gud selv].

20. Men til dig Fader, som over al måde formår [at udføre dit formål] i henhold til din magt/kraft, som virker i mig, til at gøre langt ud over det, som jeg beder om eller forstår [uendeligt langt udover mine største bønner, håb, eller drømme],

21. Al ære til dig Fader i kirken og i Kristus Jesus igennem alle generationer for evigt og altid. Amen. (Ef. 3:14-21)
.

107. Kraft fra Ofret
OP