Tilbage

101. Vandre Ind i Herligheden
af Rick Joyner

Der er fremadskridende trin til modenhed i Jesus Kristus. Disse trin er beskrevet flere gange i Skriften, men det ser ud til at kun få kristne endnu kender dem, langt mindre følger den kurs, hvor de leder. Manglen på at kende disse trin er sandsynligvis den største grund til nederlaget for dem, som fejler i at vandre i et sejrrigt kristent liv. Vores mål er først at se og forstå disse trin til modenhed, mens vi begynder stige op ad Herrens bjerg og overvinde os selv og sejre over de fjender, det er blevet overdraget til at forhindre os. Samtidig må vi vokse i vision, tro og kraft, som er det sikre resultat af modenhed i Kristus.

Det første skridt hen imod succes på enhver rejse er at forstå, hvor vi skal hen. Hvad er vores destination i Kristus? Kort sagt er det at få vores intime forhold til Gud genoprettet, at blive som Ham og gøre de gerninger, som Han gjorde. Det er også nødvendigt for at kunne navigere til vores destination er at vide, hvor vi startede fra. Et kort med destinationen tydeligt markeret vil ikke gøre os noget, medmindre vi ved, hvor vi for tiden er placeret på kortet. Så disse to spørgsmål er først og fremmest, lige så når vi begynder - først at forstå, hvor vi skal hen, og derefter forstå, hvor vores udgangspunkt er. Mennesket fald var resultatet af, at vores første forældre ikke adlødd Herrens befaling. Ulydighed blev derefter sået ind i strukturen for menneskets natur. Hvis du læser de to første kapitler i Bibelen og derefter de sidste to, har du den komplette historie. Alt mellem disse to kapitler handler om et essentielt emne - forløsning. Målet med forløsning er at genoprette mennesket til sin oprindelige tilstand før faldet, hvilket er at vandrer med Gud, adlyde Ham og opfylder Han's mandat, at herske over jorden.

Dog ved Guds nåde, der ikke kunne udvindes, konstaterede han imidlertid også, at han ikke kun ville genoprette mennesket til den tilstand, hvorfra han var faldet, men opdrage ham som en herlig ”ny skabelse”. Denne nye skabelsesmand skulle være meget mere end blot gendannet til den første Adams tilstand. Gud vandrede med Adam i haven, men den nye skabelsesmand har faktisk Gud, der bor i ham! Gud har faktisk gjort mennesket til hans tempel, og Gud bor nu i mennesket! Dette er så herligt, at det ofte er vanskeligt, selv for dem, der har smagt frelsesgaven at fuldt ud forstå.

Herren skabte mennesket til sin behag, og Herrens behag kommer fra at have fællesskab med mennesker. Han elskede at gå sammen med Adam, undervise og lytte til ham. Dette var det mest tragiske tab af faldet - menneskets forhold til Gud. Det endelige formål med forløsning er genoprettelse af dette forhold. Derfor er Bibelen næsten udelukkende sammensat af historier om, hvordan Herren har relateret til mænd og kvinder i denne forløsningsproces. Den ultimative søgen i hvert kristent liv er derfor at være Herrens intime ven. Hvis der er nogen måde, vi kan måle ægte kristen modenhed på, er det efter, hvor tæt vi er på Gud.

Moses havde et af de mest specielle forhold til Gud, som noget menneske har haft. Et eksempel på dette forhold findes i:

2 Mos. 33:9-11.
Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og Herren talte med Moses.

Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned, hver i sin teltåbning.

11 Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, ligesom et menneske taler med sin ven.
Derpå vendte Moses tilbage til lejren.

Tænk, hvor vidunderligt det ville være, hvis hver gang vi ville tale med Herren, ville Han stige ned fra himlen og tale med os ansigt til ansigt, ligesom Han gjorde med Moses. Tror du, at det ville gøre dit bønneliv lidt mere spændende? Skriften siger dog, at det, vi har i den nye pagt, er endnu bedre end det forhold, som Moses havde med Herren, som vi ser i:

2 Kor. 3:7-10.
Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed,
så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,

8. hvor meget større herlighed skal der da ikke være over Åndens tjeneste!

9. Thi når den tjeneste, der førte til fordømmelse, var herlig, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, endnu langt rigere på herlighed.

10. Ja, det herlige har jo i dette tilfælde ingen herlighed i sammenligning med den overstrålende herlighed.

Her ser vi hvad vi har fået i den nye pagt, at herligheden er så stor, at den Moses havde, selv den synlige herlighed, der reflekteres fra hans ansigt, næppe kan sammenlignes med den! Vi mødes ikke bare Gud ansigt til ansigt - vi har Ham boende inde i os! Han kommer ikke bare ned for at møde os - Han bor konstant hos os.

Fordi Moses mødte Gud ansigt til ansigt, lyste Han's ansigt af Guds herlighed. Men da Gud bor inde i os, skal hele vores liv afspejle Han's herlighed, ikke kun vores hud, men i alt, hvad vi gør. Dette er vores kaldelse - at være Han's tempel, det sted, hvor Han's herlighed er manifesteret. Dette er vores mission, som er mere end at forstå det - det er at gøre det. Vores modenhed vil blive reflekteret af, hvor meget af Han's herlighed manifesteres gennem vores liv. Virkeligheden heraf skal være lige så klar mandag morgen som den er på søndag formiddag.

Vi vil studere de gradvise trin til modenhed i dette kald. Jeg lægger en skitse og lejlighedsvis henviser til andre gerninger for et mere omfattende studie. Vi må dog altid huske på, at vores mål ikke kun er at studere, men at vandre i modenheden for vores kald.

102. Bestige Guds Bjerg
OP