Tilbage

10. Lysene
af Rick Joyner

Derpå sagde Gud: "Der komme lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat, og de skal være til tegn og til fastsættelse af højtider, dage og år

og tjene som lys på himmelhvælvingen til at lyse på jorden! Og således sket det:

Gud gjorde de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne;

og Gud satte dem på himmelhvælvingen til at lyse på jorden

og til at herske over dagen og natten og til at skille lyset fra mørket. Og Gud så, at det var godt.

Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag. 1 Mos. 1:14-19.

Solen er den magt, der gør alt liv muligt på jorden. Derfor bruges det ofte i Skriften til at repræsentere Jesus, som ligeledes er kilden til alt liv, som vi læser i:
Kol. 1:16-17: ”For det var i Ham alle ting blev skabt, i himlene og på jorden, de synlige og usynlige ting, hvad enten det er troner eller herskere eller magter eller myndigheder: alle ting blev skabt og eksisterer gennem Ham [dvs. ved Han's indgriben] og i og for Ham og Han eksisterede før alle ting, og i Ham består alt [Han er den kontrollerende, sammenhængende kraft i universet.]."
Herren Jesus var hos Faderen før verdens grundlæggelse og var verdens skaber, som vi ser :i

Johannes 1:1-4,10:
I begyndelsen [før al tid] var Ordet [Kristus], og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud selv.

Han var oprindelig i begyndelsen hos Gud.

Alle ting blev til ved Ham, og uden Ham blev intet til af det, som er til

I Ham, [Ordet] var liv [og havde magt til at skænke liv], og livet [Jesus Kristus, Ordet] var menneskenes lys.

10. Han [Kristus] var i verden, og selvom verden er blevet til ved Ham, anerkendte verden Ham ikke [kendte Ham ikke].

Jesus er ikke kun den, gennem hvilken alle ting blev skabt, Han er alt, hvad Faderen elsker. I al de skabte ting så Faderen efter lighed med Han's Søn. Han leder efter sin Søn i os. At kende Ham er at kende Faderen og have evigt liv. Ligesom solen er kilden til vores fysiske liv, og livet på jorden ville omgående forsvinde, hvis solen blev mørk, så Jesus er kilden til alt liv. Selv dem, der ikke kender Ham kan ikke leve et øjeblik uden Ham.

Månen repræsenterer kirken, som ikke er lyskilden, men reflekterer solens lys. Ligesom månen regerer om natten, har kirkens tid været en mørk tid for menneskeheden. På trods af alle hendes mangler og fejl har kirken givet lys til nationerne. Ligesom månens tyngdepunkt styrer tidevandene, har kirken haft nok træk over nationerne til at være en stor indflydelse på begivenhederne i denne tidsalder. Hun er dog ikke Lyset og kan aldrig herske over nationerne, før Lyset selv vender tilbage. Kirkens formål i denne tidsalder er at give nok lys til dem, der vil bruge den til at komme igennem natten.

Stjerner i Skriften repræsenterer ofte budbringere. Herren forklarede, at de syv stjerner, som Han holdt i sin hånd, repræsenterede englene i de syv kirker (se Åb. 1:20). Det græske ord oversat "engel" er aggelos (ang'-el-os), som bogstaveligt betyder en "budbringer". Dette ord betegnet undertiden engle som budbringere, men repræsenterede ofte en person, især apostle, der var det specielle budbringere i Det Nye Testamente. Dette forstås generelt som betydningen af disse "stjerner" i Åbenbaringensbogen, fordi ordene, der blev givet til de syv kirker, skulle overleveres til "englen" i hver kirke (se Åb. 1:11-20). Fordi engle budbringere ikke havde brug for at få sådanne ord leveret til dem skriftligt, er disse "stjerner" altid blevet regnet for at være tlederene for disse kieker.

Da stjerner bruges til navigation om natten, har Herren været trofast med at sende sine budbringere til verden for at hjælpe menneskene med at navigere gennem mørket. Budbringere kom og hjalp med at styre historiens forløb, men vi må altid huske, at alle mennesker er "mindre lys," da vi altid søger at vandre i Kristi større lys. Når solen står op, forsvinder stjernerne. På samme måde, når Herren vender tilbage i sin herlighed, vil vi ikke blive så imponeret over noget menneske, selv ikke de største åndelige ledere. Selvom der stadig er mørke, har vi brug for dem, der er blevet sendt med lidt lys til at hjælpe os gennem tidene. Det er rigtigt, at vi ærer vores åndelige ledere ved at vide, at de er blevet sendt for at hjælpe os med at holde kursen. Når Sønnen rejser sig, og dagen bryde frem med Kristi fulde lys, har vi ikke brug for åndelige ledere.

11 Liv
OP