Tilbage

1. Begyndelsen
af Rick Joyner

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden (1 Mos 1:1).

Forstå begyndelsen er begyndelsen på forståelse. Det første vers i Bibelen kan indeholde de fire vigtigste ord, der nogensinde er skrevet - "i begyndelsen skabte Gud." Forståelsen af dette ene vers er det fundament, hvorpå al sandhed er baseret. Før vi kan forstå slutningen af tidsalderen eller vores nuværende formål, skal vi først forstå begyndelsen. Dette er det fundament, hvorpå alt andet er bygget.

”I begyndelsen skabte Gud” - disse fire ord er værdige til at studere i en levetid og vil være det grundlag, hvorpå en evighed for tilbedelse skal baseres. Vi eksisterer på grund af Gud. Vi skylder Ham derfor alt. Han alene er værdig for vores tilbedelse og hengivenhed.

I slutningen af tidsalderen drejer de mest presserende filosofiske kontroverser stadig om vores oprindelse. Dette er forståeligt, fordi når vi besvarer dette ene spørgsmål rigtigt, er svarene på alle andre spørgsmål mulige. Hvis vi besvarer det forkert, åbnes døren for næsten enhver form for mørke og bedrag.

Ligesom styrken i et fundament vil bestemme størrelsen af det, der kan bygges på det, kan dybden som vi forstår denne ene sandhed om vores oprindelse, bestemmer den åndelige styrke for hele vores liv. Når vi forstår, at vi havde vores begyndelse i Gud, og at Han skabte os til sine formål, er vi tvunget til at vende tilbage til Ham. Sandheden for vores begyndelse er også begyndelsen på al sandhed. Siden det er Ham som skabte os, er vi Han's. Derfor skal Han's formål og Han's plan lede os.

Hvis Gud skabte os, kan vi ikke længere hævde at være universets midpunkt. Han er midpunktet. Jesus er Alfa og Omega, begyndelsen og slutningen. Han Jeg ér. Alle ting vil blive opsummeret i Ham. Ligesom ethvert kompas vil pege mod det magnetiske nord, vil alt andet i sidste ende pege på Ham, sandhedens magnetiske pol. Med denne sandheds pol i vores hjerter har vi et grundlag for enhver beslutning — hvad er Han's vilje? Alle ting kom fra Ham, og alle vil vende tilbage til Ham. Dette er vores skæbne og målet for vores livs - at vende tilbage til den, der har skabt os, og at tjene Ham i alle ting.

Betydningen af alle begyndelser er også underforstået. Hvordan vi begynder vores dag, vil sandsynligvis bestemme kvaliteten af vores dag. Hvordan vi begynder vores ægteskab, har meget at gøre med kvaliteten af vores ægteskab. Hvordan vi begynder vores job, tjenester eller enhvert andet gøremål, vil afgøre deres fundament. Hvordan noget startes er ofte den primære faktor i kvaliteten af det som er færdigt. Projekter, der startes af en impuls [indskydelse], er lige så hurtigt og let opgivet. For ethvert betydningsfuld projekt, der gennemføres, skal man være meget omhyggelig medens man lægger fundamentet.

Fundamentet er den enkelte del af enhver bygning, der bruges hver dag. Hvis det kollapser, vil resten af bygningen kollapse. Apostlen Paulus skrev i:

1 Kor. 3:11,
"For ingen kan lægge anden fundament end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus."

At kende Jesus og blive i Ham er fundamentet i vores åndelige liv. Vi bygger måske mange ting på dette fundament, og vi lærer måske mange store sandheder om Han's veje og Han's formål. Vi kan gøre store ting for Ham, men at komme til Ham hver dag og gøre alt, hvad vi gør med Ham i stedet for blot for Ham, er vigtigt, hvis vi skal bære ægte åndelig frugt. Paulus skrev også i:

Ef. 1: 9-10:
9. Han kundgjorde os sin viljes hemmelighed [Han's plan/formål],
som er
i overensstemmelse med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt],
ifølge den beslutning, som Han havde fattet hos sig selv [af Han's egen frie vilje],
Ef. 3:3,9. Rom. 16:25. Kol. 1:26. ENDETIDEN Ef. 1:9-14, 2:6-7.

10. med hensyn til den frelsesplan at i forvaltningens tidens fylde [opfyldelsen af tiden,
slutningen af historien , tidernes klimaks
] at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus.
Ef. 3:2. Gal. 4:4. Kol. 1:20. HIMMEL Ef. 1:20.

Det ultimative formål med Gud er, at alle ting sammenfattes i Han's Søn. Hvis vi ikke holder Guds endelige [ultimative] formål som fokus for vores liv og er forvisset om, at alt, hvad vi gør, er bygget (eller er baseret, grundlagt) i Ham, vil vi konstant blive distraheret af de mindre formål med Gud. Mange distraheres fra Livets flod af de små sideelver, der fodrer den. Hvis du vil være i floden, skal du holde dit fokus på Jesus Kristus i alle ting. Intet andet fundament kan lægges og vil bestå.

2 Planen
OP