Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 9

Uge 9, 2019
Rick Joyner

Et af de spørgsmål, jeg oftest bliver bedt om, om denne kommende 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, er, når vil den bryde ud. Jeg har ikke modtaget noget omkring tidspunktet, men siden jeg offentliggjorde denne drøm, har jeg modtaget meddelelser fra flere profetiske folk, der har givet ord, som borgerkrig ville bryde ud i Amerika i 2021. En begrundelse, nogle har givet for dette er, at Trump vil blive valgt til en anden periode, og dette vil forværre vores splittelse til vold. Måske.

Jeg hører jævnlig ord, der tilskrives mig, som jeg aldrig har givet. Ofte er de modsatte af, hvad jeg tror. Dette har været tilfældet med profeti fra begyndelsen, og vi ser det hos mange af de bibelske profeter - de måtte kæmpe med ord fra andre, der modvirkede deres. Derfor er det stadig vigtigere for os at ikke bare søge at høre ord fra Herren, men at høre Ordet selv. Vi må kende Han's stemme og følge Lammet, ikke bare profetiske ord.

Noget som en revolutionær borgerkrig er så dramatisk, og dens konsekvenser er så store, at den kan overskygge næsten alt andet. Men den vigtigste begivenhed, der nu udfolder sig i vores land, er den 2den store Opvågning. Med Opvågning kan vi forvente, at vækkelser bryder ud i forskellige dele af landet, samt en stor åndelig sult for at kende Herren. Dette er langt vigtigere end den revolutionære borgerkrig og vil være en hovedfaktor i resultatet for denne konflikt.

Ting i det naturlige, ofte parallel med hvad der sker i Ånden, og der er også en stor revolution som vil begynde i kirken. Ligesom revolutionen, der vil genoprette forfatningen som "landets højeste lov", kommer der en stor revolution til kirken for at genoprette den til det faste bibelske fundament til det som kirkelivet skal være, og til hvad ægte kristendom er.

I øjeblikket har kun en lille del af amerikanske borgere læst forfatningen og borgerrettighedsloven. Vores tjeneste advokat tog forfatningsloven med til lov skolen og hans klasse henviste aldrig en gang til forfatningen. De har brugt hele deres tid til at studere højesterets beslutninger, fordi Højesteret har tilrane sig forfatningens sted som landets højeste lov, og ved at gøre dette er blevet kilden til de største splittelser, der vokser i vores land.

Ligeledes er kirken fyldt med lærere og undervisning, som er usammenhængende fra Skriften; I stedet er undervisningen hovedsagelig baseret på menneskelig tankegang og visdom. Et populært evangelisk tidsskrift gjorde en undersøgelse af, hvad den publicerede og fandt ud af, at mindre end en procent af de artikler, de offentliggjorde, endda havde en henvisning til Skriften. Dette er fra kirken der stoler mest på at være viet til Skriften. Spurgeon sagde engang, at han kunne finde ti mænd, der ville dø for Bibelen for enhver der ville læse den! Det er stadig sandt.

Der har aldrig været noget, og vil aldrig blive noget, så revolutionerende som evangeliet om Riget. Dette er evangeliet, som Jesus og Han's disciple prædikerede, men det er virkelig ikke blevet prædiket siden. Der har aldrig været noget skrevet - og vil aldrig være - så revolutionerende som Skriften. Ligesom vi kan henvise til afvigelsen fra vores forfatning som grundlaget for stort set enhver krise i vores regering og land, kan vi ligeledes pege på roden til de store kriser i kristendommen og kirken til vores afvigelse fra sund, bibelsk sandhed. Det vigtigste svar på kriserne i vores land og kirken er at vende tilbage til det fundament, der er givet til os i forfatningen og Bibelen.

Det vigtigste, vi kan gøre for at være forberedt på tiden, er at:
1) Kom nærmere Herren,
2) At komme til at kende Han's stemme bedre for vores personlige vejledning,
3) Find vores plads på Han's legeme, kirken,
4) få undervisning, træning og udrustning, som vi har brug for at fungere i vores tjeneste (som hver kristen har brug for),
5) lære os at kende Bibelen for os selv.

Nogle af de mest populære doktriner, som af kristne tilslutter sig i dag, findes ikke i Bibelen, og mange er endog i strid med dets undervisning. Peter advarede om læren, at "de ukyndige og uvidende fordrejer, ligesom de gør med de øvrige Skrifter, til deres egen ødelæggelse" (2 se Pet. 3:16). Den tåbelighed at så mange følger de hykler og afkobles fra sandheden, er årsagen til meget af den ødelæggelse, som vi er på vej udi.

Når en politiker i dag udfordrer noget som er "forfatningsstridig", oftere end ikke hvad de støtte, er forfatningsstridig. Ligeledes gælder det samme for kirkeledere, der erklærer noget at være bibelsk, eller ikke, når modsatte af det, de siger er sandt. Når man blev spurgt om tegnene på tidsalderens ende, var det første, som Herren sagde, var " bliv ikke bedraget." Mange af de andre profetier om slutningen af denne tidsalder fremhæver, hvordan bedrag vil være et primært mærke for denne tid. Vi er der nu.

Modgiften er? Adlyd den Missionsbefalingen og skab disciple, ikke kun omvendte. Dem, som ikke har en hengivenhed og kærlighed til sandheden - og visdom og ædelhed, som dem fra Berøa af som søgte Skriften for sig selv for at tjekke, hvad apostlene lærte - vil blive bedraget. Begynd med at studere hvad Jesus sagde om sine disciple. En sand discipel af Kristus har kendskab til deres mester, lære af Ham og blive som Han, gøre de gerninger, som Han gjorde, som deres største fokus. Denne type radikale, revolutionære kristendom er ved at blive frigivet på jorden igen. Det vigtigste, vi kan gøre for at forberede os på, hvad der kommer, er at blive Han's discipel, ifølge Han's definition af hvad det er.

til uge 10
OP