Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 41

Uge 41, 2019
Rick Joyner

Vi er på vej ind i en tid med ultimativ kamp mellem frihed og tyranni. Denne konflikt føres allerede på mange fronter. Der er et grundlæggende militært princip, at du ikke kan besejre en fjende, du ikke ser eller forstår. Vi må anerkende frihedens fjende, for at besejre den, men vi må også have en vision og kærlighed til friheden.

Vores nation blev født gennem denne kamp, og til en vis grad har dette været en kontinuerlig kamp lige siden den tid. Vi må forstå, at dette er vores kald og omfavne denne kamp som en mulighed for at forkynde frihed for hele landet.

Denne kamp har holdt os i kontinuerlig opdeling og til tider er den vokset til det punkt, at vi bryder ud i vold. Alvorligheden af volden og skaden afhænger dog i vid udstrækning af de åndelige kampe, bønner og engagement i kirken i Amerika som salt og lys. Styrken af den amerikanske kirke er den største faktor i alvorligheden af konflikten og den endelige konklusion af den.

I både den amerikanske revolutionskrig og borgerkrigen gik store vækkelser forud for konflikterne. I stor udstrækning var disse konflikter resultatet af vækkelser. Kirken i Amerika blev mobiliseret og aktiveret i begge disse. Historikere og også de britiske modstandere i revolutionskrigen tilskrev succes for dem, der søgte uafhængighed, til ”det sorte klædte regiment.” Dette var en henvisning til de tidlige prædikanter, der bar sorte kappe på prædikestolen. Deres prædikener var så standhaftige at der ikke var nogen tvivl om, hvor de stod for de store emner i deres tid. De var så effektive til at give en vision om frihed, at de blev nogle af de mest efterspurgte mænd i kolonierne for de britiske styrker.

På samme måde var det den anden store vækkelse i den unge nation, der fødte modstander af dødsstraf bevægelsen, som besluttede at fjerne slaveriets onde fra landet. Ligesom vi ser i hele Bibelen, når ægte vækkelser og tilbagevenden til Gud finder sted, bliver det onde drevet fra landet. Når den tredje store vækkelse blomstrer i vores tid, vil der opstå en forargelse mod den store ondskab i vores tid, og vi kan forvente, at bevægelser udvikler sig til at gå efter enhver form for ondskab og trældom.

Dette vedrører den første del af drømmen, jeg havde om den kommende anden amerikanske revolution/borgerkrig - udsendelse af de forkæmper, der ville finde og ødelægge de onde fæstninger i vores land. Nogle af disse er allerede begyndt at gå frem, og andre vil støt blive forenet med dem.

Vi er alle nødt til at høre og svare på Guds opfordring til at komme på vores plads i kampen. Helligånden bevæger sig nu for at forberede os til at høre dette kald og reagere, hvilket ses af de beviser, der altid har ledsaget Åndens bevægelse. Det første bevis på Den Hellige Ånd vil være omvendelse. Efter dette vil være en kærlighed til Han's navn, som er hellig.

Ægte hellighed er ikke lovtrældom. Lovtrældom er ikke Guds modarbejde mod lovløshed, og loven styrker kun synden og er en ”dødens tjener”, som vi læser i Rom. 7. 2 Kor.r 3 og andre steder. Ægte hellighed er ikke motiveret af en frygt for fiasko, men af kærlighed til Gud. At anlægge hellighed, motiveret af loven, er som en brud, der er drevet for at være perfekt til sin bryllupsdag, fordi hun er bange for, at brudgommen vil afvise hende, hvis der er en plet på hende. Ægte hellighed er som en brud, der ønsker at være perfekt til sin brudgom, fordi hun er så forelsket i Ham.

Så den store hellighedsbevægelse, vi skal forvente og følge, er en kærlighedsbevægelse: at elske Gud over alt andet og elske hinanden som vi burde. Med dette kan vi også forvente, at afskyen for synd og misgerning øges. Så vil vi se syndens gerningsmænd og ulighed blive drevet tilbage i mørket, de kom fra - ikke kun ved love, der er vedtaget, men fordi uretfærdigheden vil blive lige så afskyelig for folket, som det er for Gud.

Begær er modsætningen til ægte kærlighed. Floden af lyst og perversion, der er blevet hældt ud over landet, vil tørre op i en sand vækkelse. Film, tv og publikationer, der fremmer begjær, går ud af drift. Selv den ekstreme hengivenhed til sport og andre former for underholdning, der har formørket kærligheden til Gud og blevet til afguder, vil falde i popularitet, indtil de er vendt tilbage til deres rette balance.

Alt dette kommer, når sejren for den sande frihed bliver fuldstændig. Dog vil det i en periode se ud som om det modsatte sker. Perversion og uretfærdighed i alle dens former vil strømme over deres bredder i en periode, ligesom den død og ødelæggelse, de forårsager. Dette kan se ud som en ustoppelig oversvømmelse i et stykke tid, men dette er den sidste gisp fra en desperat fjende, som er ved at blive overvundet. Dette vil blive tilladt for at afsløre dem, der elsker synd og denne verden mere end Ham fra dem som virkelig elsker Herren og vil følge Ham.

Jak. 1:12-16.
12. Salig den mand, som holder ud prøvelse; thi når han har stået sin prøve, skal han få den livets sejrskrans som Gud har lovet dem, der elsker Ham.
Matt. 10:22. 1 Kor. 9:25, 2:9. 2 Tim. 4:7f. Jak. 5:11, 2:5. 1 Pet. 5:4. Åb. 2:10. FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD Jak. 2:5. PRØVE 1 Pet. 1:7.

13 Lad ingen sige, når han fristes: »Jeg fristes af Gud;« [for fristelsen ikke stammer fra Gud, men fra vores egne fejl]thi Gud kan ikke fristes af noget ondt, og selv frister Han ingen;
FRISTELSE Jak. 1:13-14

14. men enhver fristes, når han drages og lokkes [til at begå synd] af sit eget [verdslige] begær;
1 Mos. 3:6. Rom. 7:7ff.

15. derefter, når begæret har undfanget, føder det synd, og når synden er fuldvoksen, avler den død,
Rom. 6:23 7:5. SYND Jak. 4:17. ÅNDELIG DØD Jak. 2:17.

16. Far ikke vild, bliv ikke vildledt, mine elskede brødre og søstre. , mine elskede brødre!

til uge 42
OP