Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 23

Uge 23, 2019
Rick Joyner

I en verden, der falder ind i et stigende bedrag, må vi blive beslutte at elske sandheden og at fortælle sandheden uden kompromis. Hvad der gør noget til en skat er, at det er sjældent, og når integritet bliver stadig sjældnere, må vi beslutte, at dette en skat som vi vil beskytte med yderste omhu. En af de vigtigste måder, hvorpå vi bygger vores liv på integritet, er at adlyde, hvad Jesus sagde i Matt. 5:37: "Men lad din tale være:" Ja, ja "eller" Nej, nej "; alt andet end, er ondt .”

I modsætning til Han's sandhed bliver børn ofte vokset op i dag med forældre, der ikke virkelig mener "ja" eller "nej", før de har gentaget det mange gange og løftet deres stemme til et bestemt decibelniveau. Eller de lærer at de let kan ændre "ja" eller "nej"med lidt pres eller manipulation. Med disse vilkår får vi dem til at tro, at vi ikke virkelig mener hvad vi siger, og det som overordnet overføres på dem, for dem til senere at tro, at arbejde eller autoriteter ikke rigtig mener hvad de siger. Det værste er, at det har overført så at for dem betyder det, at Herren ikke rigtig mener det Han siger, hvilket er den fælde, som vores første forældre faldt ind i, og det er kernen til de fleste fald siden.

Denne betingelse for ikke at kunne høre eller følge klare ordrer bliver stadig dyrere og nogle gange dødbringende. I militæret, for ikke at høre og følge ordrer drager de strengeste straffe, fordi den potentielle pris er så høj, at sætte mange i fare - potentielt hele hæren, eller endog den nation de forsvarer. I den civile sektor kan straffen ikke være så dramatisk, men den er dyr. Det er også dyrt i forhold, når en konstateres at være så upålidelig, at de ikke rigtig mener hvad de siger.

Denne ene ting forårsager et stigende brud på vores land. Vi tror ikke på vores politiske ledere længere. Vi tror ikke på medierne. Domstole er ikke længere troværdige eller konsekvente. Virksomheder bliver hele tiden fanget i uhæderlig opførsel, og universiteterne er blevet en galeanstalt. Vi er helt sikkert i den tid, der er nævnt i Hebr. 12:27, "hvor alt hvad der kan blive rystet, bliver rystet." Så hvad er lægemidlet?

Ærlighed, integritet og konsekvent adfærd er grundlaget for "et godt navn", og det bliver mere og mere værdifuldt. Ordsp. 22:1 siger, "Hellere et godt navn, end megen rigdom." Nedbrydelsen af integritet, moral, disciplin og hengivenhed til sandheden har forårsaget en stigende sult efter de værdifulde kvaliteter. Det voksende mørke og depression som følge af nedbrydelsen af tillid vil få dem, der vandre i lyset, til at skille sig mere og mere ud. Som vi ser i Es. 60:1-3, som beskriver vores tid, vinder lyset. I sidste ende kommer nationerne til lyset.

Igen er en af de vigtigste ting, vi kan gøre for at være forberedt på disse tider, er at beslutte, at vi ikke vil blive overendt af tidsånden. Istedet vil vi hellere have en anden ånd. Når tillid til stort set alt bliver rystet, må vi bsslutte at vi vil være troværdige.

At være troværdig betyder at være tillid værdig. Da verden bliver mere og mere delt, bliver Kristi legeme mere og mere forenet. Herren bad for sit folk at blive et i Joh. 17, så verden ville kende at Han blev sendt af Faderen. Snart vil enhed være så sjældent, at de, der er i enhed, vil skille sig ud som et stort lys.

Enhed må og vil blive bygget på tillid. Alle relationer er bygget på tillid. Tillid er broen som forbinder os med hinanden. Vægten af hvad der kan bæres over den bro, afhænger af tillidens styrke. At vokse i den enhed, der bliver påkrævet for at navigere disse tider sammen, vil afhænge af, at vi alle bliver mere troværdige, fordi vores "ja" virkelig betyder "ja" og vores "nej" betyder virkelig "nej".

Er ikke vores tro på Gud resultatet for os at have en historie om, at Han's ord er sandt? Derfor var Satans første angreb, at få Adam og Eva til at tvivle på Guds ord. Hvis han kan ryste vores tillid til Guds ord, så har han rystet vores tillid til Gud. Derfor skal vi også sørge for, at vores ord er sande, hvis vi skal have tillid.

Så når vi er besluttet på at være viet til sandheden, bør vi være sande først for os selv og derefter til vores familier, kirken og enhver gruppe, vi måtte være en del af. Sandhed og troværdighed vil være den mest værdifulde varer i disse tider med øget kaos og forvirring.

Vi må også se nationernes kaos og forvirring som de muligheder de er, for Rigets evangelium. I den første omtale af Den Hellige Ånd i Skriften bevæger Han sig over kaoset, som denne verden engang var. Kig på den utrolige skabelse, der blev frembragt ud af kaoset. Helligånden ved, hvordan man bevæger sig over og i kaos og bringer orden, skønhed og liv.

Så når vi ser stigende kaos og lidelse, bør vi forvente, at Den Hellige Ånd gør noget bemærkelsesværdigt. Ligesom sande krigere ikke løber væk fra lyden af kampen, vil de, som kender Den Hellige Ånd, løbe til kaoset og forvirringen for at se, hvad Han vil gøre og være til rådighed for at hjælpe. Han er "Hjælperen" - det er Han's natur at hjælpe, og sådan vil det være med alle, der er fyldt med Ånden. Den primære måde, som vi kan hjælpe med nu, er at være viet til sandheden og Sandhedens Ånd.

til uge 24
OP