Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 2

Uge 2, 2019
Rick Joyner

Himmelens perspektiv på krig kan være meget anderledes end vores menneskelige perspektiv. Vi har en tendens til at se kampene, hvilken side der sejre, og så hvilken side udøver sin vilje over den anden. Himlen har tendens til at se på dem hvordan retfærdighed eller uretfærdighed sejre. Krig er en ultimativ ondskab, men krig er uundgåelig indtil slutningen af denne tidsalder, ligesom vi ser dem ret til udgangen af Åbenbaringsbogen.

Der er tider, hvor et endnu værre onde ville sejre uden krig, og så er der retfærdige krige. I disse ville det være uretfærdigt og endog ondt, ikke at kæmpe for det der er rigtig. Men i de fleste krige er der en blanding af gode og onde hensigter, retsforfølgelse af krigen og resultater. I denne tidsalder vil der være en blanding af godt og ondt i stort set alt. På grund af dette, hvis vi venter på at have perfekte motiver eller perfekte forhold, vil vi sandsynligvis ikke gøre noget. Den bedste løsning på et problem kan være lidt bedre end den værste løsning. Det kræver visdom at vide, hvad der skal gøres, men det kræver ofte endnu mere at vide, hvornår man skal gøre det.

Jeg forstår fuldt ud, at uden at have den erfaring, som jeg havde i drømmen, du har sandsynligvis ikke det niveau af overbevisning, som jeg måske har om nogle af disse ting. Noget kan du være gennemgående enig med, og nogle kan du være uenige med. Men på grund af denne drøms natur må jeg være mere frimodig end jeg nogensinde har været ved nogle ting, jeg skal dele.

Den første del af denne drøm, jeg fik, var at forstå strategien, der vil lykkes i denne krig. Der vil blive oprejst forkæmper, der vil gå ud for at angribe de specifikke onde højborge, fæstningsværker i vores nation. Disse ondskaber er ting som snæversynethed, grådighed, egoistisk ambitioner, had, oprør, stolthed osv. I drømmen var alle disse onder i træer, som taler om at de har rødder og grene. For at besejre dem må man ikke spilde tid på fægte med armene ved grene, men lægge en økse ved træets rod.

Amerika er ikke Guds rige eller det nye Jerusalem. Jeg har søgt i vores historie for at bevis på, at vi havde en særlig pagt med Gud, og jeg har ikke fundet den. Mennesker har indgået pagter med Gud for nationen, men det er ikke de bibelske kriterier for en pagt, som Gud forpligter sig til, selv om den er lavet af en lands leder. Hver Guds pagt stammer fra Gud, ikke ikke fra mennesket, og der er en klar og overnaturlig demonstration, at Han gjorde pagten. Jeg har måske overset den, men jeg kunne ikke finde den her i vores nationale historie.

Når det er sagt, er der mange beviser for, at Amerika var indvielse til Gud. Indvielser kan stamme fra mennesket, og alt, der er indviet til Gud, er helligt eller helliggjort. Der er særlige fordele og domme, der kommer med en indvielse. Guds favør, gunst er mere værd end nogen jordisk skat eller anden ressource. Men fordi alt, der er dedikeret til Gud, er hellig, en nation indviet til Gud kan ikke gøre nogle ting, som andre nationer kan komme af vejen med.

Formålet er Guds største favør, gunst, som vi har modtaget for denne indvielse. Vi fik et formål at være en nation, der demonstrerede den frihed og retfærdighed, som alle mennesker blev skabt til at have. Det står skrevet, at "hvor Herrens Ånd er der er frihed" (se 2 Kor 3:17). Derfor blev træet af kundskab om godt og ondt sat i haven. Der kunne ikke være nogen sand lydighed, medmindre der var frihed til at være ulydig. Frihed og fri vilje er kernen i, hvad vi blev skabt til at være.

Vores grundlovs dokumenter er ikke Skriften, men de blev inspireret af Gud for at åbenbare og lede os til vores skæbne. Det er fordi vi har denne kaldelse, at når vi løber fra den, kommer der problemer. At have en klar vision om vores skæbne er det afgørende for vores fortsatte eksistens at komme tilbage på vejen for at opfylde den.

Vores uenighed og uoverensstemmelser øges jo mere vi afviger fra vores formål. Som diskuteret var et af vores grundlæggende formål som en nation var at etablere et sted, hvor det forstås, at "alle mennesker er skabt lige" og som så, også praktiseres . I himlen var dette, ikke uafhængighed, det vigtigste problem med revolutionskrigen. Fordi vores hovedformål blev kompromitteret og hyklerisk ignoreret efter revolutions krigen, blev borgerkrigen uundgåelig. Hvis den amerikanske republik havde virkelig troet på, at alle mennesker blev skabt lige, kunne slaveri og endog diskrimination baseret på race ikke have været muligt.

Borgerkrigen kan have udryddet slaveriet, i det mindste i sin mest djævelske form, men den gik ikke så langt som at fastslå, at "alle mennesker er skabt lige." Dette er kun en faktor i vores mandat, der endnu ikke er opfyldt. Vi kan være taknemmelige for de fremskridt, der er gjort med at udrydde forskelsbehandling i Amerika, og der har været bemærkelsesværdige fremskridt, men det er stadig langt fra det sted, vi er kaldet til at være. Vi er nu kommet til det punkt, hvor stigende konflikt er uundgåeligt, indtil vi får en klar vision om det mandat, vi blev givet som en nation og beslutter os for fuldt ud at adlyde det.

Hvordan ser det ud?

til uge 3
OP