Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 15

Uge 15, 2019
Rick Joyner

I sidste uge begyndte vi at se på forbindelsen mellem det retlige tyranni, der truer vores republik og hvordan kirken har været en synder i dette. Vi skal kortfattet uddybe, hvorfor det er sådan.

I Matt. 16 spurgte Jesus sine disciple, som disciple hvem mennesker siger Han er. Dette er den dialog, der fulgte i:

Matteus 16: 15-19:
15. Han spørger dem: »Men I, hvem siger I, at Jeg er?«
GUD'S SØN (Matt. v;15-16), 17:5.

16. Og Simon Peter svarede og sagde: »Du er Kristus’, den levende Guds Søn.«
Matt. Joh. 6:68-69, 11:27. Ap.g. 8:37, 9:20. 1 Joh. 4:15, 5:5. MESSIAS ÅBENBARING (Matt. 16:16-17), Mark. 16:9. LEVENDE GUD Matt. 26:63.

17. Da svarede Jesus og sagde til ham: »Salig[lykkelig, åndeligt sikker, begunstiget af Gud] er du, Simon Jonas’ søn! thi det har kød og blod [dødelige] ikke åbenbaret dig, men min Fader, som er i Himlene.
Matt. 11:27. Joh. 6:45. Gal. 1:15 f. ÅBENBARING Luk. 2:32. BLOD Matt. 26:28.

18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke; og porte Helvedes vil ikke overmande den . 18. Så siger også Jeg til dig, at du er Petrus*, og på den klippe vil Jeg bygge min kirke’, og Helvedes porte skal ikke få magt over den [ved at forhindre Kristi opstandelse].
*Petrus [aramæisk: Kefas] betyder klippe.
Es. 8:10. Joh. 1:42-43. Ef. 2:20. MENIGHED Matt. 18:17.

19. Og Jeg vil give dig Himmerigets nøgler[Rigets myndighed], og hvad du binder [forbyde, erklære at være forkert og ulovlig]på jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser[tillader det, erklære lovlig] på jorden, det skal være løst i Himlene.«
Es. 22:22. Matt. 18:18. Joh. 20:23. Åb. 3:7. GUD'S RIGE Matt. 16:28.
HIMMEL Matt. 18:10. ENDETIDEN (Matt. 16:19-28), 23:37-39.


Den "klippe", som Herren bygger sin kirke på, er ikke Peter, som betyder "en lille klippe", men i stedet den klippe, der er Faderens åbenbaring om, hvem Jesus er. Ingen er en del af Han's sande kirke, fordi de havde forældre, der kendte Herren eller er under en præst, er det. Vi må hver især have vores egen åbenbaring fra Faderen for hvem Jesus er.

Så siger Jesus, at denne kirke har autoritet til at herske over helvedes porte, og hvad der er bundet på jorden, bliver bundet i himlen, og det, som det løses på jorden, bliver løst i himlen. Himmelen her er ikke bare det næste liv - det er et udtryk, der ofte bruges som reference til det åndelige rige. Dette er en erklæring om den bemærkelsesværdige og alligevel sjældent forstået og uudnyttede myndighed, autoritet givet til kirken, at det, som det frigives på jorden, er omsiggribende i det åndelige rige. Når vi forstår udbredelsen af det åndelige rige over jorden, forstår vi dens indflydelse på menneskehedens anliggender.

Så hvordan kan dette med hensyn til vores regering, forfatning og det retslige tyranni, som vores grundlæggere advarer om, være den største trussel mod republikken? I 1 Kor. 6 beklagede apostlen Paulus, at der ikke var dommere blandt dem i kirken i Korinth. De blev kaldt til at "dømme engle", men det var til deres skam at de ikke kunne finde en eneste, der var klog nok til at dømme ide små ting i dette liv. Lad os nu overveje, er der en kirke nogen steds hvor sådanne kloge dommere kan findes?

Ny Testamentlig kirkes ledelse, styre blev modelleret efter den gamle testamente ledelse, styre som Moses etableret for Israel og blev overført til det lovede land. I denne model sad ældste i byernes porte for at dømme folket, høre og afgøre tvister og endog udføre retslige opgaver, som for eksempel godtgøre gyldigheden af gerninger. De ældste, der blev etableret i de nye testamentlige kirker, forventedes ligeledest at være dommerne i menighederne, når det var nødvendigt. Paul beklagede over for den korintiske kirke, at deres ældste ikke gjorde dette. Da han sagde, at dette var "til deres skam", var han sandsynligvis langt mere profetisk end han måske har indset, da denne mangel kunne henføres til det meste af den skam, som Kristi legeme har lidt på denne dag.

I Salm. 89:14 fortælles vi, at retfærdighed og ret er grundlaget for Herrens trone, hvilket er Han's autoritet. Retfærdighed og ret går sammen - du kan ikke have den ene uden den anden. Hvis vi er kaldet til at dømme engle, hvordan er det muligt, at vi ikke har sådan retfærdighed i kirken? Hvorfor banken verden ikke på vores dør, og søger vores visdom for retfærdighed? Det gør den ikke, fordi kirken kan være det sidste sted, de synes at have visdom af retfærdighed og retfærdige dommere. Vi har fjernet os langt væk.

Nu er der mange falske undervisninger, der cirkulerer i kirken om Guds dom, for ikke at nævne vores kald til at have retfærdige og kloge dommere i kirken. Så resultatet er dybest set retligt tyranni i kirken, hvor de med kontrol ånder dominerer. Eller vi har anarki i kirken, hvor ældre er bange for at dømme noget. Er det ikke det samme i vores land? Vi har disse formodede og tilranene myndigheder, som ikke lovligt skal pålægge deres egne meninger og fordomme i landet, eller vi har dem, som bogstaveligt talt lader mordere komme afsted med mord.

Så hvad er løsningen? For det første har vi brug for god undervisning om Guds dom, Kristi dommesæde - den myndighed, som leder kirken såsom ældster der "skal dømme dem, der er i kirken", som Paulus hævdede vi skulle. Da retslige tyranni og retsanarki nu, er de største trusler mod vores land, skal kirken som er kaldet til at være verdens lys, have svar på disse ultimative spørgsmål med en retfærdig hengivenhed for retfærdigheden, at selv verden ville begynde at længes.

Retfærdighed gør hvad der er rigtigt i Herrens øjne. Retfærdighed handler i grunden om, at folk behandles retfærdigt, og Herren bekymrer sig også dybt om det. Begge disse er nøglefaktorer, hvis vi skal bygge vores huse på klippen og stå imod stormene.

til uge 16
OP