Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 11

Uge 11, 2019
Rick Joyner

Missionsbefalingen var at gøre disciple af alle nationer, ikke kun enkeltpersoner. Herren sagde, at da Han vendte tilbage, ville Han opdele nationerne i "får" eller "bukke". Fårene de gode, og bukkene de dårlige. Vi er kommet til en tid, hvor nationer bestemmer ultimative punkt som vil resultere i, at de er et får eller en bukke nation. I denne serie vil jeg fortsætte med at udlægge den dramatiske drøm, jeg havde om den amerikanske republik, der beskæftiger sig med ultimative spørgsmål om vores formål fra himmelens perspektiv. Uanset hvilket land du er fra, vil der være et niveau af civil konflikt der kommer i din nation også. Mange vil svare til det, der udfolder sig her. Derfor, selv om dette er amerikansk-centreret, behandler det på mange måder de samme grundlæggende problemer, som alle nationer står over for.

Som vi tidligere set på, gik de to første store vækkelser i Amerika forud for krige, revolutionskrigen og borgerkrigen. Når vi studerer de primære budskaber, der stammer fra disse to store vækkelser, kan vi se et direkte link fra vækkelserne til krigen. Så forårsagede disse store åndelige vækkelser krigene? På nogle grundlæggende måder gjorde de. Lyset fra disse vækkelser udsatte mørket, og det krævede, at det blev konfronteret, indtil det blev drevet fra landet.

Kunne mørket være blevet drevet fra jorden ved åndelig krigsførelse, så de fysiske konflikter ikke ville have været nødvendige? Måske. Det ville helt sikkert have været ønskeligt. Men det jeg så i min drøm, omfattede fysisk konflikt. Jeg så karakteren af dette som jeg vil dele senere i denne studie. Alligevel er det min overbevisning, at i den grad, som onde fæstninger i vores land bliver åndeligt ødelagt, vil graden af den fysiske konflikt mindske.

Når vi går ind i den tredje store vækkelse i Amerika, kan vi forvente det samme slags lys vil blotte det store mørke i vores tid. Når mørkets kræfter blottees, raser de. Når de kastes ud af deres høje positioner, kommer de til jorden med stor vrede, som vi ser i Åb. 12. Guds bestemmelse er at sende os store sandheds helte til at møde specifikke onde fæstninger i vores tid. De bliver sendt for fuldstændig at ødelægge disse fæstninger, ikke bare besejre dem og drive dem tilbage. Hvad der sker i Ånden, afspejles i det naturlige med vrede og konflikt.

Det er altid en tragedie, når vores forskelle udarter sig til vold. Det har været et stort håb at den vestlige civilisation ville rejse sig over krigen for at udrydde den helt fra jorden. Det er et ædelt håb, men som vi ser op til slutningen af Åbenbaringsbogen, vil krigene tiltage lige til slutningen af tidsalderen. Som vi ser i Åb.7, en kort tid holdes krigens vind (jordens vind) tilbage, så Herrens tjenere kan forsegles, men det er kort tid, og vindene frigives igen. For at være forberedt på tiden må vi forstå, at volden allerede er begyndt, og det vil blive værre for en tid. Igen kan dette blive reduceret ved åndelige sejre, men der er nu et niveau af vold, som vi ikke vil kunne undgå, og vi skal være forberedt for - åndeligt og fysisk.

En væsentlig grund til at forvente en stigende vold er på grund af et kontingent, som ikke kun ønsker åben debat, men som ikke kan tolerere det. Dette er frugten af et uddannelsessystem, der ikke længere uddanner, men snarere indoktrinerer. En generation er blevet vænnet til, så hvis du er uenig med dem, vil de blive fornærmet, og at være fornærmet er blevet hævet til niveauet til at blive anset for næsten værre end et fysisk overgreb. At mange er så let fornærmet er en stor årsag, der vil gøre den fysiske vold uundgåelig. Som vi for at vide i Ord. 18:19, "Krænket broder er sværere at vinde end en stærk by."

En af de vigtigste ting, vi kan gøre for at forberede os på den kommende konflikt, er at nægte at blive fornærmet/krænket. Dette er grundlæggende kristendom og kaldes "tilgivelse." Jesus tilgav dem, der havde korsfæstet Ham og endda dem som naglet Ham til korset. At lære at være hurtig til at tilgive er grundlæggende discipelskab og grundlæggende for at følge Kristus. For at være på rette plads i det som udfolder sig, må vi ikke engagere os i den vrede og bitterhed, der er fremkaldt af utilgivelighed. Vi må lære ikke at reagere på personlig fornærmelser/krænkethed, men handle som vi burde, fordi det er den rigtige ting at gøre.

At komme igennem det som kommer over verden vil kræve, at alle kristne følger tættere Kristus og er mere lig Ham, end vi nogensinde har været før. Vi må vogte vores hjerter, især fra de onde fæstningsværkerd for utilgivelighed og krænkelser. Herren vil hjælpe os med at gøre os klare ved at give mulighed for at lære at tilgive hurtigt og fuldstændigt. Spild ikke disse prøvelser. Favn dem som de muligheder de er, især når du forfølges for at gøre det rigtige. Herren lovede en særlig velsignelse for dette. Se disse som en mulighed for at komme tættere på Herren ved at bære dit kors for at identificere dig med Ham, og det at komme nærmere Ham vil være den største velsignelse af alle.

til uge 12
OP