Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig, del 10

Uge 10, 2019
Rick Joyner

I halvtreds år har jeg haft drømme, visioner og åbenbaringer om den kommende revolutionære borgerkrig i kirken. Jeg har skrevet meget om disse, og mine mest populære bøger har været om dem. Hvad jeg forstod, men ikke gav for meget opmærksomhed til, er hvor tæt begivenheder i den naturlige paralle, hvad der sker i Ånden. Forbinde disse vil hjælpe os med at forberede begge dele bedre.

Når vi begynder at skimte Guds rige og den by, som Gud bygger, er det svært at betragte alt som sker på jorden som vigtigt - men det er det. Vi skal give den, den berettiget opmærksomhed, fordi meget af det sker under forberedelse til det kommende Guds rige. Den fremvoksende åndelige Opvågning er også essentiel for at den revolutionære borgerkrig kan blive succesrig i det naturlige. Som vores nationale grundlæggende fædre erklærede at den republik de gav os kun virker for et moralsk og religiøst folk, og de indrømmede, at det var "utilstrækkeligt at regere for andre." Der er ingen måde at få et vellykket resultat i vores lands kommende revolutionære borgerkrig, hvis dem i kirken ikke går foran.

Vi kan påny forbinde vores regering til forfatningen, som indbefatter Guds visdom til regeringen, men uden en åndelig Opvågning i Amerika, vil det ikke vare længe før det afbrydes igen, og lovløsheden hersker. Vor forfatning er ikke en lov, der tvinger retfærdighed, men det er den konstruktion af en begrænset regering, som beskytter sit folk mod det onde og fremmer frihed. Stifterne havde ret: Denne forfatnings republik kan kun fungere for dem, der ønsker at gøre, hvad der er rigtigt på grund af et stærkt religiøst og moralsk kompas i deres hjerte. Derfor får de mulighed for at vælge, hvad der er rigtigt, fordi de elsker Gud, retfærdighed og retfærdig og også kærlighed, ære og respekt for hinanden.

Dette lyder måske for godt til at virke for enhver borgerlig regering, og det er uden hengivenhed til Gud og høje moralske principper som mennesker ledes af. I denne tidsalder af stigende lovløshed, umoral, grådighed og alle andre former for mørke kan dette virke endnu mere urealistisk. Det er mere end urealistisk - det er umuligt uden Gud.

"Intet er umuligt for Gud." Han er ikke udfordret af, hvad der kan virke svært eller umuligt for os. Bibelsk optegnelser og historie afslører, at Han gør sin bedste gerning, når udfordringen er de mest umulige for os. Det kristne liv, Han har kaldt os til, er ikke kun det sværeste liv vi kan leve - det er umuligt. Intet menneske kan leve det kristne liv, vi er kaldt til uden Kristus! Han designede det, Han kaldte os til, som umuligt uden Ham.

Intet menneskeliv på denne planet kan blive vellykket uden Gud. Han skabte mennesket til at have behov for Ham. Vi kan opnå det, der er i vores hjerte uden Ham, men hvis disse får chancen for at overveje deres liv på deres dødslejet, vil de vide, at det var fjollet, tomt og en fiasko af det som var virkelig vigtigt. Har der endnu været nogen på deres dødsbed, der havde bondeanger om, at de ikke tjente flere penge, byggede eller samlede sig flere ting eller få mere af menneskers anerkendelser?

Gud beder os om at gøre det umulige. Han vil have, at den amerikanske republik er en regering, der ikke vil arbejde uden Ham. Ligesom Israel fra gammel tid, måtte lære igen og igen, at de ikke kunne overleve uden Gud, er vi nu der selv. Vi vil ikke kunne klare det ret meget længere uden Ham.

Som vi ser i Åb. 11:15, når den syvende trompet lyder, hvilket er den syvende og det sidste budskab, der går ud, vil nationerne i denne verden blive vor Herres rige. Der er forberedt en overgang, en bro til den kommende tid. Det er derfor, vi bliver fortalt i Es. 40, at vi forbereder vejen for Herren ved at bygge en højvej. Denne højvej er Guds "højere vej". Han har en højere vej, højere end endog menneskets største visdom, til at gøre alt. Dette omfatter regering, uddannelse, og i virksomheder - ja, i alt. I den grad vi tilpasser os med Han's veje, er den grad, vi bygger på Han's rige, som ikke kan ryste.

Stifterne af den amerikanske republik udviklede en forfatning for en republik som ville begrænse regeringen, ikke fremme udvidelsen af den. De forstod, at alt, hvad regeringen gjorde for sine borgere ud over tre grundlæggende områder, ville komme med bindninger, der i sidste ende ville få folket i trældom påny. De tre områder, de troede den civile regering havde brug for at have myndighed over, var for det fælles forsvar, udenrigsanliggender og hande staterne imellem. All anden myndighed i forfatningen blev overgivet "til staterne og til folket." Da vores føderale regering gik ud over sit forfatningsmæssige mandat, begyndte næsten enhver krise, vi nu står over for.

Som CS Lewis skrev: "Når du tager en forkert tur og går på den forkerte vej, bliver det aldrig den rigtige vej. Den eneste måde at komme på den rigtige vej er at gå tilbage til hvor du gik fejl. "Vi tror måske, at det er umuligt at gå tilbage til dem nu. Det er hvis vi ser til højre eller venstre, men ikke hvis vi ser op. Husk, "Intet er umuligt for Gud.".

til uge 11
OP