Hjem
Tilbage

Den 2den amerikanske revolutionære borgerkrig.

Uge 1, 2019
Rick Joyner

Den 14. dec. 2018, havde jeg en drøm om forskellige angreb på vores land. Jeg blev også vist dem som ville blive sendt ud for at imødegå dem.

I drømmen ventede jeg i en linje for at blive sendt for at bekæmpe en af disse fjender, da en engel henvendte til mig og fortalte, at jeg havde en anden opgave. Jeg blev derefter taget til en stor anordning som viste "Den amerikanske republiks historie fra himlens perspektiv."

Som jeg iagttog dette, så jeg, at hvis jeg gik hen over denne anordnings ansigt, gik tiden til højre for tiden frem til nutiden. Jeg besluttede at gå til slutningen for at se himlens perspektiv på hvad der skete nu. Da jeg kom til nutiden, var der en sætning skrevet i strålende glødende gyldne bogstaver: "Den anden amerikanske revolutionskrig/borgerkrig er uundgåelig, det er rigtigt, og den vil blive en succesfuld."

Fra hvad jeg havde set, da jeg gik for at se nutiden, forstod jeg, hvorfor denne revolutionære/borgerkrig var "uundgåelig" og hvorfor den var "rigtigt". Medens jeg stod overvejende dette, vågnede jeg. Jeg fornemmede at dette kunne være den vigtigste åbenbaring, jeg nogensinde havde fået betroet. Jeg følte, at jeg havde fået adgang til denne historie om "Den amerikanske republik" fra himlenes perspektiv, og at jeg ville komme tilbage til den, for mere forståelse for at hjælpe os med at forberede det, der skal udfolde sig.

Vi er allerede i de første faser af "Den 2den Amerikanske/Revolutionære Krig." Jeg ved, det fører til mange spørgsmål, som: Hvem er siderne? Hvad er problemerne? Hvad er det rigtigte i det? Hvad er vigtigst af alt, hvordan ser successen i denne krig ud fra himlenes perspektiv?

Som det siges: "Hvis vi ikke ændrer vores retning, vil vi ende op, hvor vi er på vej hen." Vi behøver ikke at være en profet for at se, at vi er på vej til borgerkrig. Alligevel følte jeg før drømmen, at vi stadig havde en lang vej at gå, før det blev "uundgåeligt." I drømmen så jeg, at vi allerede havde krydset den grænse, og det er nu over os, så vi skal ændre vores strategi fra at prøve at undgå den til at vinde den. For at gøre dette skal vi have himmelens syn på, hvordan det at vinde ser ud.

Fra himlens perspektiv vandt vi ikke Revolutionskrigen. Fra himlenes perspektiv handlede krigen mere end blot at opnå vores uafhængighed - det handlede om frihed og en revolution i menneskets styrelse, der ville etablere og opretholde frihed og retfærdighed for alle. Nogle væsentlige ting blev opnået i denne krig, men der var også nogle meget grundlæggende måder at det faldt langt fra hvad himlen betragtede som vellykket. Hvis grundlæggerne virkelig havde troet på, at alle mennesker blev skabt lige - hvad de erklærede som grunden til at søge uafhængighed - ville slaveri ikke have været muligt, og borgerkrigen ville ikke have været uundgåelig.

Hvis borgerkriget var vellykket i henhold til himmelens perspektiv, ville der ikke have været behov for sådanne ting som Menneskerettigheds bevægelsen eller mange af de konflikter, vi stadig kæmper for. Unionen har måske hersket i at knuse oprør og afslutte slaveri, hvilket var afgørende, men det var ikke til en fordel, der skabte retfærdighed og lighed for alle. Vi vil ikke nå vores formål som en nation, førend der er retfærdighed og frihed for alle. Derfor må både revolutionskrig og borgerkrig kæmpes igen, indtil der er en "vellykket" konklusion i henhold til himlens perspektiv.

I den amerikanske republik er frihed og retfærdighed ikke kun forvrænget på grund af race, men de er også fordærvet, perverteret af rigdom, berømmelse, politik og andre faktorer. Hvis frihed og retfærdighedi det hele taget fordrejes, vil det være i begge retninger. De rige kan have råd til advokater, der kan få dem ud af næsten alt, men deres rigdom kan også gøre dem til et mål. Det samme gælder for den berømte, den politisk stærke m. fl.

Himlen forventer ikke noget på jorden skal være perfekt i denne tidsalder. Faktisk siger skriften, at selv det bedste på jorden kun er en skygge af det himmelske, og det bedste på jorden nu vil stadig kun være en skygge af, hvad der skal komme. Men når vi er i skyggen af noget, er vi meget tæt på det virkelige. Den amerikanske republik er kaldet til at være meget tættere på friheden og retfærdigheden for alle, end vi endnu ikke har opnået. Vi er kaldet til at være et eksempel for nationerne, ikke et eksempel på regeringens dysfunktion, som vi nu er blevet.

Vi må også have himmelens perspektiv på krig. Vi er tilbøjelige til at tænke på krig som opstillede kampe mellem stående hære, men det som udfolder sig, vil ikke være som den revolutionære krig eller borgerkrigen på den måde. Der er nogle paralleller med de krige, der vil vedrøre vores tidspunkter, men mange vil ikke. Dette betyder dog ikke, at det, vi nu står overfor, bliver lettere. Hele verden går ind i de mest prøvede tider, der nogensinde har været. Det, vi får til at møde dem, er et sikkert håb ovenfra, at resultatet bliver "succesfuldt".

I det mindste den første del af dette år vil jeg uddybe de ting, jeg blev vist i denne drøm.

til uge 2
OP