Hjem
Tilbage

Vente på Herren - Johannes Åbenbaring

Uge 9, 2018
Rick Joyner

Vi vil fortsætte med Åb. 16, hvor vredens skåle udgydes ud over jorden:
Åb. 16: 2-11
.1ste skål: Grusomme sår.
2. Og den første gik hen og hældte sin skål over jorden, Da kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede.

Åb. 13:15f. 2 Mos. 9:9. 5 Mos. 28:35.

2den skål: Havet bliver til blod.
3. Og den anden engel hældte sin skål i havet, og det blev til blod som af en død; og hvert levende væsen i havet døde.

Åb. 8:8f. 2 Mos. 7:17f.

3dje skål: Vandet blrv til blod 16:4-7.
4 Og den tredje engel hældte sin skål i floderne og kildevældene, og de blev til blod.

Åb. 8:10. 2 Mos. 7:19f.

5. Og jeg hørte vandenes engel sige: »Retfærdig er du, som er, og som var, du Hellige, at du har fældet denne dom;
Åb. 11:17. 5 Mos. 32:4. Sal. 119:137. GUD'S RETFÆRDIGHED (Åb. 16:5-7), 19:2.

6. fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod at drikke; det har de fortjent.«
Es. 49:26. Matt. 23:34f. Luk. 11:49-51- PROFETER Åb. 22:6.

7. Og jeg hørte alteret sige: »Ja, Herre vor Gud, du Almægtige! sande og retfærdige er dine domme.
Åb. 6:9, 15:3, 19:2. Sal. 119:137. ALTER - DOM Åb. 17:1.

4de skål: Solen fik magt til at hærge menneskene med ild.
8. Og den fjerde engel hældte sin skål ud over solen. Da fik solen magt til at hærge menneskene med ild.


9. Og menneskene blev hærget af den store hede, og de gav sig til at spotte Guds navn, Han's, som har magt over disse plager; og de omvendte sig ikke, så de gav Ham ære.
Åb. 9:20f. Es. 52:5. OMVENDELSE Åb. 16:11.

5te skål: Ud over dyrets trone, 16:10-11.
10. Og den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, Da blev dets rige indhyllet i mørke, og folk bed sig i tungen af pine.

2 Mos. 10:21. Es. 8:22.

11. Og de spottede Himmelens Gud for deres smerter og for deres bylder; og de omvendte sig ikke fra deres gerninger.
Åb. 16:2,9. OMVENDELSE ONDE GERNINGER Åb. 18:5-6.

Her ser vi nogle af de mest forfærdelige domme at komme over jorden. Slutresultatet er ikke, at mennesket vender sig til Gud, men snarere at de blasfemere Han's navn og ikke omvende sig.

I modsætning til manges tro på dommen eller frygten for dommen er det ikke særlig effektivt til at bringe til omvendelse. Dette er et princip ikke en lov, og der er undtagelser fra principper, såsom prædiken af Jonathan Edwards med titlen "Syndere i en vred Guds hænder" og prædikener af Charles Finney og andre. Omvendelse er nåde fra Gud samordnet af Helligånden, som dømmer synden og peger på korset som det eneste middel for vores skyld. Men for folk på jorden i denne tid af Guds vrede, som ikke omvender sig, indikerer det, at de er blevet foehærdet i deres korruption. For sådan er ødelæggelse det eneste middel.

Vi fortsætter med:

Åb. 16: 12-16.
6te skål: Dæmoners ånder, som gør tegn.
12. Og den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, Da udtørredes flodens vand, så vejen var banet for kongerne fra solens opgang.


13. Og jeg så, at der ud af dragens mund og ud af dyrets mund og ud af den falske profets mund kom tre urene ånder, som lignede frøer
.Åb. 20:10. 2 Mos. 8:3f. ANTIKRIST kap: 17. OND ÅND (Åb. 16:13-14), 18:2. FALSK PROFET Åb. 19:20.

14. De er nemlig dæmoners ånder, som gør tegn; og de går ud til kongerne på hele jorderige for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag,
Åb. 13:13, 17:12ff. Matt. 24:24. 2 Tess. 2:9. 1 Tim. 4:1. TEGN

15. (»Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, som våger og bevarer sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam!«)
Åb. 3:3,18 Matt. 24:42-43. Luk. 12:39. 1 Tess. 5:2-3. 2 Pet. 3:10. GENKOMST 22:12.

16. Og de samlede dem på det sted, der på hebraisk’ kaldes Armagedon.
Dom. 5:19. 2 Kong. 23:29. 2 Krøn. 35:22. Zak. 12:11.

Vi ser her, at når den sjette engel hælder sin skål, udtørrer den Eufratfloden og frigiver dæmoniske kræfter fra dragen (Satan), dyret og den falske profet. Eufratfloden begynder i det moderne Tyrkiet, løber gennem Syrien og ind i Irak. Det er udtørringen af denne flod, der gør vejen for hærene så de ksn marchere til Armageddon. Hvis floden bogstaveligt udtørrer op, kan det gøre det lettere for hærene at krydse. Men da der allerede er mange broer på tværs af den, og hver moderne hær har evnen til hurtigt at bygge broer, er udtørringen af denne flod ikke sandsynlig blot for fysisk at gøre det muligt for disse hærer at passere. Derfor bør vi overveje at udtørringen af denne flod for at være mere end bare fysisk.

Ifølge denne profeti er denne region, hvor vi skal søge efter stor ondskab der dukker op. Frigivelsen af dæmoniske kræfter fra denne region er meget reel på nuværende tidspunkt. De har trukket i store styrker fra USA og andre lande. Disse har endnu ikke været i stand til at frigøre sig fra selv på grund af den måde ondskaben så hurtigt fylder vakuumet, når de forsøger at trække sig ud.

De kommende kapitler i Åbenbaringsbogen giver mere indsigt i dette, så vi vil vente med at gå dybere. For nu skal vi holde øje med, hvad der sker i disse lande. Men endnu mere, vi bør holde øje med Herren og hvad Han gør, endnu mere end hvad Satan, dyret og den falske profet gør.

til uge 10
OP