Hjem
Tilbage

Guds Nåde og Medfølelse - Johannes Åbenbaring

Uge 5, 2018
Rick Joyner

Vi fortsætter i denne uge med:

Åb. 15:5-8.
5. Og derefter så jeg: Templet, vidnesbyrdets telt, i Himmelen blev åbnet,

Åb. 11:19. 4 Mos. 1:50. HIMMEL Åb. 18:20.

6. og de syv engle med de syv plager kom ud af templet, iførte skinnende rent linklæde og med guldbælter omkring brystet.
Åb. 1:13.


7. Og et af de fire livsvæsener gav de syv engle syv guldskåle fyldte med Guds harme, Han, som lever i evighedernes evigheder.
Åb. 4:6,9, 14:10.

8. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og fra Han's kraft; og ingen kunne gå ind i templet, førend de syv engles syv plager var fuldbyrdet.
2 Mos. 40:34f. 1 Kong. 8:10f. 2 Krøn. 5:14. Es. 6:4. TEMPEL Åb. 21:11.

Som vi læste i teksten i sidste uge, og som vi ser gennem hele Skriften, vil Gud udgyde sin vrede over det onde i slutningen af tidsalder. Vi bliver fortalt, hvad denne vrede vil være, og får en klar definition af de onde, hvem denne vrede skal udgydes over. Som vers 4 i dette kapitel (det sidste vers vi dækkede i sidste uge) fremgik det klart, at nationerne ville komme og tilbede Herren på grund af Han's domme. Som vi ser i Ap.g, et aspekt af evangeliet præsenteret af apostlene var den kommende dommedag. Dette gav en reel frygt for Gud ind i folkets og hos magthavernes hjerter (se i Acts 24 som et eksempel).

Gud elsker alle mennesker og ønsker deres frelse. Han foretrækker barmhjertighed fremfor dommen. Men når Han's barmhjertighed forkastes, er Han's dom sikker. Han vil ikke give efter på grund af Han's kærlighed til verden. Det er synd, der dræber os, og det er synd, vi skal vende os fra for at undslippe Han's vrede. Overvej dette klare ord fra

Galaterne 5:19-21.
19. Og kødets gerninger er åbenbare, såsom: utugt, seksuel umoral, sensualitet (total uansvarlighed, manglende selvkontrol urenhed, løsagtighed,
Rom. 1:29ff, 13:13. 1 Kor. 3:3, 6:9 f. Ef. 5:3,5. KØDET Gal. 5:24. ONDE GERNINGER Ef. 5:11. FORTABELSE (Gal. 5:19-21). Ef.5:5-6.

20. afgudsdyrkelse, trolldom, had, fjendtlighed, stridigheder tvivl, jalousi, anfald af vrede udbrud, egoistiske ambitioner, kiv, fraktioner [der fremmer kætterier],
2 Kor. 12:20. Åb. 21:8.

21. misundelse, drukkenskab, svir og deslige, og jeg siger jer forud, som jeg før har sagt, at de, der øver, sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.
Luk. 21:34. Rom. 13:13. 1Kor. 6:10. Ef. 5:5. GUD'S RIGE Ef. 5:5.

Apostelen siger ikke, at de, der har gjort disse ting, ikke vil arve riget, men snarere dem, der "praktiserer" sådanne ting. Når vi giver en fornuftmæssig forklaring på, eller retfærdiggør synd, i stedet for at forkynde den bibelske sandhed, dette er synd og fører til døden, og dette tillader folk at fortsætte med at leve i deres tilstand som sætter deres evige liv i fare. Det vil ikke være en god ting på dommedagen at være en lærer, som har gjort det.

Gud tilgiver synd, der er tilstået og omvendt fra. At omvende sig betyder at vende sig væk fra det. Guds dom er rede til dem som ikke omvender sig fra synden, det som Gud har defineret synd. Han kan have stor tålmodighed med dem, der kæmper den gode kamp og modsætter sig synden, selvom vi som Jakob siger i Jak. 3:2 til tider fejler vi. Og som vi bliver fortalt i Ordspr. 24:16, "selv de retfærdige falder syv gange," men så bliver vi fortalt "men de rejser igen." Vores fald synes ikke at forstyrre Herren så meget som det at vi kommer op og kæmper videre glæder Ham.

Hvad åbenbart misfornøjer Ham og bringer Han's vrede er dem, der begynder at kalde ondt godt og godt ondt, som vi ser i Esajas 5. Når vi begynder at rationalisere synden og sige, at det ikke er forkert, krydser vi en virkelig alvorlig og dødbringende linje. At rationalisere eller marginalisere synd er at sløre den eneste vej til livet og forsoning til Gud, hvilket er omvendelse og frelse, som Guds tilvejebragte gennem Han's Søns kors. Derfor er advarsel om konsekvenserne af synd den eneste sande barmhjertighed og medfølelse.

Husk på, at Satans første løgn var beregnet på at få Adam og Eva til at tvivle på Guds klare ord. Dette er stadig hans mest effektive strategi mod Guds folk. Tvivl ikke på Guds Ord, selv om ubehagelige emner som Guds domme og Han's vrede. At begynde at gå på kompromis med Guds ord at gøre hvad Adam og Eva gjorde - falde og starte nedad dødens vej.

til uge 6
OP