Hjem
Tilbage

Den Himmelske og Jordiske Sæd - Johannes Åbenbaring

Uge 49, 2018
Rick Joyner

Fortsættelsen af vores tema for Abrahams himmelske og jordiske sæd skrev Paulus i Romerbrevet, at der har været en forudindtaget forhærdelse i jødiske folk, indtil "hedningernes tid er fuldkommen." Så erklærede han, at "hele Israel vil blive frelst. "Indikationen om hvad der kræves for hedningernes tid er fuldkommen, er ting såsom Kristi brud bliver gjort rede og indpodes tilbage i de" naturlige grene ", som omfatter" hele Israel er frelst."

Op til idag har der været en delvis restaurering af Israel til dele af deres løfters land, og kun en lille procentdel af det jødiske folk er kommet til at kende Jesus som deres Messias. Ingen vil heller hævde, at kirken er kommet til sin villighed, erklæret at være "uden plet eller rynke". Øjensynlig er "hedningernes tid" endnu ikke fuldkommen. Så et af de tegn, vi skal søge, er, at både kirken og Israel skal begynde at bevæge sig resolut mod deres fylde. En messiansk leder sagde engang til mig: "Vi ønsker at kirken vil samarbejde med hinanden og blive, til det hun er kaldet til at være, så Israel kan blive, hvad hun kaldes til at være." Dette var fra en mand med indsigt og kundskab. Kirken skal også have forståelse og kundskab for, at vi ikke kan komme til vores fulde formål uden Israel.

Fundamentet for vores forståelse for at dette kommer til deres fylde er sammenkædet med hvorfor Åbenbaringsbogen ikke nævner genoprettelsen af Israel. Denne åbenbaring, som Jesus blev givet for at give det til sine tjenere, kulminerede med det nye Jerusalem og ikke det gamle. Når vi først forstår, fatter den nye skabning, vi kaldes til at være, vil den formørke enhver identitet, som vi har i det naturlige. Først da vil vi være i stand til at holde hovedsagen som den vigtigste ting - vores identitet i Kristus Jesus som Paulus forklarede i:

Fil 3:2-8.
2. Tag jer i agt for, og hold øje med hundene, tag jer i agt for de ondsindede arbejdere, tag jer i agt for
»de sønderskårne« [falsk omskæring, dem, der hævder omskæring er nødvendig for at blive frelst].
Matt. 7:6. Rom. 16:17. 2 Kor. 11:13. Gal. 5:12. Ef. 2:11. Åb. 22:15.

3. For vi [der er født - påny er blevet genfødt ovenfra - åndeligt forvandlet, fornyet, indsat for Han's formål,
det er den sande omskærelse, som tilbeder og tjener Gud ved Han's Ånd og priser os lykkelige i Kristus Jesus og
sætter ikke vor lid til det udvortes*,* ordret til kødet’.
5 Mos. 30:6. Jer. 4:4, 9:25. Rom. 2:29. 1 Kor. 1:31. Kol. 2:11. HELLIGE ÅND Kol. 1:8>.

4. skønt jeg for min del også har noget sådant at sætte min lid til. Hvis nogen anden mener, at han
kan sætte sin lid til noget udvortes* [dvs. i hans egne bestræbelser på at opnå frelse] kan jeg det endnu mere, *ordret: til kødet.
2 Kor. 11:8ff.

5. jeg, som er omskåren på den ottende dag, som er af Israels folk, af Benjamins stamme, hebræer’ af hebræere, lovtro farisæer,
1 Mos. 17:12. Ap.g. 22:3, 23:6, 26:5. Rom. 11:1. 2 Kor. 11:22.

6. nidkær forfølger af kirken’, ulastelig efter lovretfærdighedens krav.
Ap.g. 8:3, 9:1. 1 Kor. 15:9. Gal. 1:13. 1 Tim. 1:13. RETFÆRDIGHED (Fil. 3:6-9), 1 Tim. 6:11.

7. Men det, der engang var mig fordele, det har jeg for Kristi skyld lært at regne for tab [absolut værdiløse].
Matt. 13:44ff. Luk. 14:33.

8. Ja, jeg regner i sandhed alt for tab i sammenligning med det langt højere, uvurderlige privilegium at kende
[og en voksende dybere og grundigere kendtskab til Ham - en glæde uden sidestykke], Kristus Jesus min Herre.
For Han's skyld har, jeg lidt tab på alt og regner det for skam, for at jeg kan få Kristus i eje
Es. 53:11. Joh. 17:3. I SANDHED 1 Tess. 2:13.

For enhver som fatter den nye skabening og har set det Nye Jerusalem, er det ikke længere muligt at sætte sin tillid til kødet eller have vores vigtigste identitet i den. Når vi er blevet født påny ved Ånden ind i Guds familie, hvilken jordisk familie eller forening kunne nogensinde sammenlignes med dette? De, der sætter deres tillid til ting som deres jordiske afstamning eller folkefærd, nation, kan ikke have forståeelse for Guds høje kald i Kristus eller endog den nye skabening vi kaldet til at være.

Francis Frangipane plejede at sige, at han "plejede at være italiensk, indtil han blev født igen." Men vi ved alle, at han stadig er italiensk. Jøder er stadig jøder, og irerne er stadig irske. Det er ikke forkert at have en identitet i vores stammer og kulturer, men det er, når vi tillader vores naturlige foreninger og sammenhæng at formørke den nye skabenings identitet, som vi har i Kristus. Når det sker, lever vi mere ved visionen om "Kains sæd", som var "en dyrker af jorden" eller jordisk sindet.

En messiansk leder fortalte mig, at omkring 80% af hans medlemmer var hedninger, som søgte at være jøder. Han værdsatte deres hengivenhed for deres holdning, men han var bekymret for, at de havde så lidt tillid til deres identitet i Kristus, at de skulle forsøge at blive til noget de ikke var. Ingen der er blevet født påny og har forstået, hvem de er kaldet til at være i Kristus, kan aldrig nogensinde sætte deres tillid til kødet eller jordiske afstamninger.

Når det er sagt, er det afgørende for kirken at forstå Guds plan for det naturlige Israel for at hun skal komme ind i hendes fulde formål. For virkelig at se det, må vi se det fra det himmelske perspektiv for det nye Jerusalem. Det er ligeledes afgørende for det naturlige Israel at forstå Guds formål for kirken, så hun kan komme ind i hendes formål. Begge har åbenbart en lang vej at gå, i dette, men vi kan forvente, at disse åbenbaringer snart kommer, hvis vi rent faktisk er kommer til slutningen af denne tidsalder.

Op igennem historien er muligvis enhver lære blevet taget til ekstremer af dem, der begyndte at forstørre det mindre underordnet. Vi bliver aldrig den kirke, vi kaldes til at være, hvis vi begynder at tilbede Herrens tempel i stedet for templets Herre. Israel vil heller ikke blive, hvad det er kaldet til at være, hvis de tillader deres vision for Israel at formørke deres tilbedelse af Herren. Vi må se Herrens herlighed for at blive forvandlet til det, vi kaldes til at være, og vi må gøre dette uden forudfattet mening og overdreven opmærksomhed for sandheder i stedet for Ham som er Sandheden.

til uge 50
OP