Hjem
Tilbage

Den Store Udeladelse - Johannes Åbenbaring

Uge 47, 2018
Rick Joyner

Efter at have gennemført vores studie af Åbenbaringsbogen, tager vi de sidste par uger i år for at løse nogle af de mest almindelige spørgsmål om åbenbaring.

Hvad anses for den største udeladelse?

Der er ikke nævnt om genoprettelsen af Israel i denne profeti.

Hvordan kunne det være? Mange mener, at dette er det vigtigste tegn på slutningen af tidsalderen. Men at dette ikke er nævnt i Åbenbaringsbogen, forringer ikke dens betydning. En stor fejl i Åbenbaringsbogen er, at det er en åbenbaring af tidsalderens ende - det er en "åbenbaring af Jesus Kristus." Ligesom Johannes skrev i begyndelsen af den, ville disse ting "snart komme til at ske". De begyndte at ske næsten umiddelbart efter at han havde visionen. Det er en udfoldelse af historien skrevet på forhånd fra det tidspunkt, Johannes modtog den, ikke kun om endetiden.

Alligevel går åbenbaringen til slutningen af tidsalder og begyndelsen af den næste. Det lader til, at der er en vis omtale af en sådan vigtige begivenheder. For at der blive udeladt noget skal der være en vigtig grund.

rFor det første så omfattende som åbenbaringen givet til Johannes er, er den ikke så udførlig. De fleste, der kender, ser eller profeterer, er i "stykvis." De viste strømme åbenbaringer var en specifikt "åbenbaring af Jesus Kristus" og det udfoldelige antikristne system, der ville dominere meget af "hedningernes tider" indtil Kristi ultimative sejr over det.

Der er så mange andre bibelske profetier om jødernes eksil fra deres løfters land og derefter deres restaurering til det, at der ikke var behov for at være overflødige med dette i åbenbaringen. Alligevel ville man tro, at der i det mindste ville være en omtale af det, så vi ønsker at forstå, hvorfor det blev udeladt, men først lad os se på hvor vigtigt Israel er i denne tids profeti.

Genoprettet Israel er et af de store tegn sommarkerer slutningen af tidsalderen. Israel er et åndeligt barometer for menneskeheden og et profetisk ur. Det genoprettede Israel er også et grundlæggende stykke af Herrens strategi for at genoprette jorden og menneskeheden. Hele Bibelen, med undtagelse af kun seks kapitler, drejer sig om restaurering - genoprettelsen af jorden og menneskeheden fra alle konsekvenserne af syndefaldet. De eneste kapitler i Bibelen, der ikke handler om dette, er de første tre og de sidste tre. De første tre fører op til syndefaldet, og de sidste tre afslutter med det fuldstændige opsving fra syndefaldet. At forstå hvad der er sket, og hvad der endnu skal ske, og hvor vi nu er i denne saga, er afgørende for at forstå tiderne.

Det ville være svært næsten umuligt at forstå nogle af Guds store formål i denne tidsalder uden at forstå Israels plads i dem, fordi Bibelen er fuld af profetier om det. Alt har at gøre med Guds hjerte for genoprettelse, som Han gentagne gange knytter sin trofasthed til, Han's løfte om at genoprette Israel som deres land. Dette er en af grundene til, at "erstatnings teologi" betragtes som så skadelig. Erstatningsteologi anvender i princippet alle løfterne til Israel til kirken og derved distrahere fra det grundlæggende budskab om, at Israel står i forbindelse med Gud for Han's formål.

Det er klart, at mange af løfterne til Israel vedrører jøderne efter kødet og også dem som er i overensstemmelse med Ånden. Abrahams løfte om, at hans sæd ville være som sandet ved kysten og himmelens stjerner, handlede ikke kun om tal. Dette var også en profeti, at han ville have både jordisk og himmelske eller åndelig efterkommere. Som apostlen Paulus, muligvis den største teolog og lærer i kirkens tidsalder, forklaret i:

Gal. 3:6-9, 26-29.
6. Ligesom jo »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,
[i overensstemmelse med Guds vilje og hensigt, sådan gælder det for dig også].«
1 Mos. 15:6. Rom. 4:3. Jak. 2:23.
7. Derfor skal I vide, at de mennesker, som lever af tro [med tillid til Guds magt og godhed], de er [de sande] Abrahams børn.
Gal. 3:9. Joh. 8:39. Rom. 4:11-12f.
8. Da Skriften forudså, at Gud ville retfærdiggøre hedningerne ved tro,
forkyndte den forud Abraham det evangelium [de gode nyheder af en Frelser]:
»I dig skal alle nationerne velsignes;«
1 Mos. 12:3. Ap.g. 3:25, 15:9. TRO Gal. 3:12 SKRIFTEN Gal. 3:22.
9. altså dem, der er troende mennesker [hvadenten de er Jøde eller ikke-jøder]
er velsignet og begunstiget af Gud [og erklæret fri for skyld, synden og dens straf, og sat i stilling hos Ham],
sammen med den troende Abraham. Gal. 3:29. Rom. 4:16.


26. Alle [som er genfødte er blevet genfødt ovenfra - åndeligt forvandlet, fornyet, helliggjort og] er Guds børn
[indsat til Han's formål med fulde rettigheder og privilegier] ved tro på Kristus Jesus.
Gal. 4:5f. Joh. 1:12. Rom. 8:15f. TRO Ef. 1:19.
27. For alle jer, som er døbt til Kristus, [i en åndelig forening med Kristus, den Salvede] iklædt jer med Kristus
[dvs. du har taget på Han's egenskaber og værdier].
Joh. 1::12. Rom. 6:3, 13:14. DÅB Kol. 2:12.
28. Der er ikke forskel på jøde og græker, træl eller fri, mand og kvinde;
for dig [som tror] er alle én i Kristus Jesus [ingen kan gøre krav på en åndelig overlegenhed].
Job 17:21. Joh. 17:21. Rom. 10:12. 1 Kor. 12:13. Ef. 2:14-16ff. Kol.3:11.
29. Men hvis I hører Kristus til [hvis du er i Ham], da er I jo også Abrahams [åndelige] afkom, og arvinger i kraft af Guds løfte.
Gal. 3:7. 1 Mos. 12:3. Rom. 4:11,12,16, 8:17, 9:8.Hebr. 11:18. Ef. 3:6.
GUD'S LØFTER Gal.4:28.

Den Nye Pagt udelukker ikke noget af Han's tidligere løfter til Israel eller jøderne ifølge kødet, men det udvider nogle af dem til dem, der er "jøder ifølge Ånden." Der er nogle der er unikke for hvert sæd, det naturlige og det åndelige. At forstå de rigtige forskelle kan hjælpe os med at undgå mange af de fejl, der kun skygger for vores forståelse af tiderne. Dette har fået nogle til at være arrogante mod dem, der også er Abrahams sæd, som advares meget alvorligt mod i Bibelen. Af denne grund vil vi grave dybere ind i dette i de resterende uger inden udgangen af dette år.

til uge 48
OP