Hjem
Tilbage

Jeg Kommer Hurtigt - Johannes Åbenbaring
Uge 46, 2018
Rick Joyner

Nu kommer vi til de sidste vers i Åbenbaringsbogen. Disse synes at være en opsummering af, hvordan man gør sig klar til sluttet på denne tidsalder.

Åb. 22: 10-21.
10. Og han siger til mig: »Du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under segl, thi tiden er nær.
Åb. 10:4, 1:3.Dan. 8:26, 12:4. fFil. 4:5.

11. Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed,
og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt
Es. 56:1.- Ezek. 3:27. Dan. 12:10. 2 Tim. 3:13. RETFÆRDIG - RETFÆRDIGHED - HELLIGGØRELSE

Daniel blev bedt om at forsegle de profetier, han blev givet til tidsaldernes slutning. Et af tegnene på, at vi virkelig er i slutningen af denne tidsalder, er den måde, hvorpå profetierne i Daniel's bog er blevet åbnet for vores forståelse. Johannes blev fortalt ikke at forsegle den profeti han blev givet her, fordi tiden var nær. Som vi har dækket, begyndte det, der blev åbenbaret for Johannes i denne åbenbaring, straks at udfolde sig og stadig udfolder sig, nu hvor vi nærmer os slutningen af denne tidsalder.

Dette erklærer også, at de, der gør det forkerte, og dem, der er retfærdige, vil fortsætte til slutningen. Ingen af dem vil helt sejre indtil Kongeriget kommer.

Næste vers, læser vi:
12. Se, Jeg kommer snart, og Jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.
Åb. 3:11, 20:12, 22:7. Sal. 62:13. Es. 40:10. Matt. 16:27. GENKOMST - GERNING

13. Jeg er Alfa og Omega*, den første og den sidste, begyndelsen og enden.
* jfr. Åb. 1:8,18, 21:6. Es. 48:11.

14. Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.
Åb. 7:14.

15. Udenfor er hundene og giftblanderne og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver løgn.
Åb. 21:8,27. 1 Kor. 6:9-10. Ef. 5:5. UGUDELIGE - FORTABELSE Åb. 22:18-19.

Dette minder os om, at der helt sikkert vil være en dommedag, når alle, de "retfærdige og de uretfærdige", vil stå for Kristi dommersæde for at svare for deres gerninger i dette liv. Dette kaldes "Herrens store og forfærdelige dag", fordi det vil være godt for dem, der følger Ham og forfærdelige for dem, der ikke gør det. Der er kun et middel mod vores synd, og det er Jesu blod. De, som stoler på Han's forsoning, vil være rene for Ham og har intet at frygte på dommens dag - forsikret om, at de vil være velkomne til at deltage i livets træ i Han's by.

"Hunde", som omtalt i denne tekst, var en metafor i det første århundrede for dem der omvendte og omfavnede korset og derefter vendte tilbage til deres syndige liv, ligesom hunde vendte tilbage til deres opkast. Sådanne er anvist deres skæbne med de onde.

Og nu, læser vi:

16. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, Jeg er den strålende morgenstjerne.«
Åb. 1:1-2, 2:28, 5:5. 4 Mos. 24:17. Es. 11:1,10. Rom. 15:12. MENIGHEDEN - TREENIGHEDEN - KRISTI NAVN

17. Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, som hører, skal sige: »Kom!« Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.
Åb. 21:6. FRELSE - HELLIGE ÅND

Kaldet går stadig ud til den tørstige at komme til Ham - Jesus, Livets Vand og Livet selv. Der er ingen omkostninger, fordi Han allerede har betalt prisen for os, men det er den mest værdifulde skat der findes på jorden. De kloge forfølge det og tage del i det som det er den mest værdifulde skat. Der er ingen lotteripræmie, der kan sammenlignes med et enkelt ord fra Ham. Den vise forfølger dette "livets vand" mere end nogen pris, fordi dens belønning er evigt liv, ikke kun de midlertidige fornøjelser i dette liv.

Næste:

18. For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: »Hvis nogen lægger noget til dette,
skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog.
5 Mos. 4:2. Ordsp. 30:6. FORTABELSE Åb. 22:18-19.

19. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord,
skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog.«
Åb. 3:5, 22:14.

Hvad kunne være en større arrogance end at ændre et ord, der blev givet af Gud? Slutningen af denne tidsalder vil være en tid for det største lys og det største mørke. De, som går i lyset, vil være kendt for deres ære af Han's ord. De, der går i mørke, vil blive kendt ved deres afvisning af Han's ord eller deres formodning med det. Djævelens første taktik mod Adam og Eva var at få dem til at tvivle på, hvad Gud tydeligt havde sagt. Det er stadig hans mest effektive taktik for at få mennesker til at falde og uden tvivl vil være det, indtil slutningen af tidsalderen.

Så har vi de sidste ord i denne åbenbaring og hele Bibelen:

20. Han, som vidner om dette, siger: »Ja, Jeg kommer snart!« — Amen. Kom, Herre Jesus!
Åb. 1:7. 1 Kor. 16:22.

21. Herren Jesu nåde være med alle!
2 Tess. 3:18. Hebr. 13:25. NÅDE

Herren kommer hurtigt. De, som elsker Ham, vokser i forventningsfuld på den glorværdige dag. Som vi bliver fortalt, vil selv træerne "klappe deres hænder", fordi hele skabelsen er ved at blive genoprettet til forening og harmoni med Skaberen.

De endelige ord er at Herrens Jesu nåde være med os alle, da der ikke kan være noget større, vi nogensinde vil kunne besidde, eje.

til uge 47
OP