Hjem
Tilbage

Er Vi Trælle/Tjenere? - Johannes Åbenbaring

Uge 45, 2018
Rick Joyner

Nu kommer vi til sidste kapitel i Johannes Åbenbaring,
22: 1-2.
Derefter viste Han mig en flod af livets vand, klar som krystal, der kommer fra Guds og Lammets trone midt i gaden
Sal. 46:5. 1 Mos. 2:10. Ezek. 47:1. Zak. 14:8.

Dette er en flod, ikke en sø eller en dam. Da dette livets vand er Guds ord, taler det om hvordan Han's ord altid bevæger sig - det stagnerer aldrig. Sådan er også naturen af alle der ledes af Ånden.

Dette levende vand kommer fra selve Guds trone eller fra Han's autoritet. Det er i midten af gaden, som fortæller om, hvordan levende vand eller vand som bringer liv, findes normalt mellem ekstremerne på begge sider.

Åb. 22:2
På begge sider af floden vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange; hver måned giver det sin frugt; og bladene fra træet er til lægedom for folkene.
Åb. 2:7. 1 Mos. 2.9. Ez. 47:7,12.

Livets Træ er Jesus, og dem, der bliver i Ham, har ikke periodisk frugt, men de bærer konstant frugt. Blade er hvor fotosyntese finder sted, hvilket er processen med at dreje lyset ind til liv. Det er, hvad vi hver især kaldes for at være dem, der omdanner sandhed til liv.

Åb. 22: 3-5.
3. Og der skal ikke mere være noget, som er under forbandelse, Og Guds og Lammets trone skal være i staden, og Han's tjenere skal tjene Ham,
Zak. 14:11.

4. og de skal se Han's ansigt, og Han's navn skal stå på deres pander.
Åb. 3:12, 14:1. 4 Mos. 6:25. Sal. 17:15. Matt. 5:8. 1 Kor. 13:12. 1 Joh. 3:2.

5. Og der skal ingen nat være mere, og de trænger ikke til lys fra lampe eller lys fra sol, thi Gud Herren skal lyse over dem; og de skal være konger i evighedernes evigheder.
Åb. 21:23. Sal. 36:10. Es. 60:19. Dan. 7:18,27. Zak. 14:7. GUD'S RIGE - EVIG

Årsagen til, at dyret ikke kunne sætte sit mærke på disse, er fordi Han's tjenere har Herrens navn på deres panden, og Satan kan ikke sætte sit mærke over Guds mærke. De, der har stået resolutt mod mørket, vil have evigt liv og evigt lys fra Herren selv.

Åb. 22:6.
Og Han sagde til mig: »Disse ord er troværdige og sande; og Herren, profeternes ånders Gud, har udsendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast.
Åb. 1:1, 19:9, 21:5. 1 Kor. 14:32. HELLIGE ÅND Åb. 22:17. PROFETER Åb. 22:9.

Her ser vi igen med vægt på, hvordan det er Han's tjenere, der får åbenbaringer af de ting, der skal ske. Dette skaber et vigtigt spørgsmål: Er vi tjenere eller lever vi stadig for os selv?
Åb. 22: 7-9
. 7. Og se, Jeg kommer snart. Salig er den, som holder fast ved de profetiske ord i denne bog!«
Åb. 1:3, 3:11. Es. 40:10.

8. Og jeg, Johannes, er den, som så og hørte dette. Og da jeg havde hørt og se det, kastede jeg mig ned for at tilbede ved fødderne af den engel, som viste mig dette.
Åb. 19:10.

9. Og han siger til mig: »Gør det ikke; jeg er din medtjener og dine brødre profeternes, og deres, som holder fast ved ordene i denne bog; Gud skal du tilbede!«
Åb. 19:10. PROFETER

Her ses vi igen, at Johannes falder ned for at tilbede en engel. Hvis han, den mest modne af alle apostlene som den eneste der stadig lever, havde denne tendens, hvor meget mere skal vi så ikke være forsigtige med kun at tilbede Gud? Engle er ikke harpe-babyer, og der kan være en tendens, når vi ser sådanne fantastiske væsener at vi tilbeder dem. Vi må modstå dette, da de er tjenende ånder sendt til at tjene arvingerne til frelsen.

Vi må heller ikke være så indbildske/overmodige at tro, at vi har autoritet til at give dem ordre. Da Jesus vandrede her som menneske, vovede Han ikke engang at gøre dette. Han sagde snarere, at hvis Han bad sin far, ville Han så ikke sende tolv legioner af engle? Vi er skabt lavere end englene på nuværende tidspunkt, og vi bør behandle dem med al den værdighed og respekt, de fortjener. Vi tilbeder dog ikke eller har autoritet over dem. Vi ser til vores Fader for det vi har brug for, og tilbeder kun Ham.

til uge 46
OP