Hjem
Tilbage

En Rensende Ild - Johannes Åbenbaring

Uge 44, 2018
Rick Joyner

Johannes Åbenbaring er den eneste bog i Bibelen, som vi bliver lovet en velsignelse bare for læsning. Da det ville være for lang tid at gå ind i betydningen af alle detaljerne om det beskrevne Nye Jerusalem, lad os læse det og bede Herren om indsigt. Dette er ikke kun for at forstå det, men at tage vores plads i det som en af de store sjæle, der levede af tro på Gud og gav alt til at være en del af det, Han bygger.

Åb. 21:15-27.
15. Og han, som talte med mig, havde en målestok, et guldrør til at måle staden og dens porte og dens mur.
Ezek. 40:3-5. Zak. 2:5f.

16. Staden danner en firkant og er lige så lang, som den er bred, Og han målte staden med røret: tolv tusinde stadier; dens længde, bredde og højde er ens.
Ezek. 48:16-17.

17. Og han målte dens mur: hundrede og fire og fyrretyve alen’ efter menneskers mål, som også er engles mål.

18. Og muren var bygget af jaspis, og staden selv var af rent guld, der lignede rent glas.

19. Bymurens grundstene bestod af alle slags prægtige ædelstene: den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd,
2 Mos. 28:17-20. Es. 54:11f. Ezek. 28:13.

20. den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst.

21. Og de tolv porte var tolv perler, hver af portene bestod af én perle, og stadens gade var af rent guld ligesom gennemsigtigt glas.
Åb. 22:2. Es. 54:12.

22. Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er Herren, Gud, den Almægtige, og Lammet.

23. Og staden behøver ikke sol eller måne til at skinne for den; thi Guds herlighed har oplyst den, og Lammet er dens lys.
Es. 24:23, 60:19-20. Zak. 14:6.

24. Og folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger bringe deres herligheder til den,
Sal. 68:30, 72:10f. Es. 60:3,5, 66:12.

25. og dens porte skal ikke lukkes dagen lang — nat skal dér jo ikke være —
Es. 60:11,20.

26. og man skal bringe folkeslagenes pragt og kostbarheder til den.

27. Og intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn; kun de, der står skrevet i Lammets bog, som er livets bog.
Åb. 3:5, 13:8. Es. 35:8, 52:1.

Dette er hvad kirken, Kristi brud, vil være i den kommende tid. Ligesom stenene på Ypperstepræstens brystplade, der repræsenterede Israels stammer, er disse sten en åbenbaring af karakteren på dem som bliver en del af denne by af "levende stene".

Efter oversvømmelsen lovede Herren aldrig at ødelægge jorden igen med vand. Som vi tidligere har diskuteret, blev jorden faktisk ikke ødelagt af oversvømmelsen, men alle menneskets værker blev det. Ordene, der ofte oversættes "jord" eller "verden" betyder ikke sikker jord, men arrangementet på jorden, eller hvilken mennesket bygget. Disse vil aldrig blive ødelagt af en verdensomspændende oversvømmelse, men som vi ser i:

2 Peter 3:7.
7. Og de nuværende himle og jorden er gemt ved det samme ord og forbeholdt ilden på den dag, da de ugudelige mennesker skal dømmes og fortabes.
Sl. 102:27. Es.51:6. 2Tess, 1:8f. Hebr. 1:11. Judas v:7. FORTABELSE Judas v:5-6.

En åbenbaring af, hvad denne ild, som den nuværende himmel og jord bliver bevaret for, findes i:

1 Kor. 3:10-17:
10. Efter den Guds nåde, som blev givet mig, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvold, men andre bygger videre på den. Men enhver se til, hvorledes han bygger!
1 Kor. 15:10. Ef. 2:20. NÅDE 1 Kor. 15:10

11. Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Es. 28:16. Ef. 2:20. 1 Pet. 2:4 ff. ENDETIDEN (1 Kor. 3:11-15), 11:26.

12. Og hvis man på den grundvold bygger med guld, sølv, kostbare sten, træ, hø, strå,

13. så skal det engang åbenbares, hvad slags arbejde enhver har udført; thi dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er.
1 Kor. 4:7. Dan. 7:9-10. Mal. 3:2, 4:1. 2 Tess. 1:8. 1 Pet. 1:7.
PRØVE 1 Kor. 11:28.


14. Hvis det arbejde, som en har bygget derpå, består, da skal han få løn;
Dan. 12:3.

15. hvis ens arbejde bliver opbrændt, da skal han miste lønnen; men selv skal han blive frelst, dog som gennem ild.

16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer?
1 Kor, 6:19. 2 Kor. 6:16. Ef. 2:21f. 1 Tim. 3:15. Hebr. 3:6. 1 Pet. 2:5.
HELLIG ÅND 1 Kor. 6:11. TEMPEL (1 Kor. 16-17), 6:19.
MENIGHEDEN KALDES Gal. 6:16.


17. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo Han's tempel!
DE HELLIGE 1 Kor. 6:1-2.

Vi har i Paulus brev til korinterne guld, sølv og ædelsten knyttet til kirken, ligesom vi ser det nye Jerusalem bygget ud fra dem. Derefter forklarer Paulus, hvordan ethvert menneskes arbejde vil blive testet med ild for at være sikker på, at han/hun har bygget ud fra disse, eller det er træ, hø og halm. Denne ild er for at teste kvaliteten af alles arbejde vil først komme over kirken, som vi fortælles i 1 Peter 4:17: "Dommen begynder med Guds hus." Det begynder med Guds hus, men den kommer over hele jorden. Denne ild er ikke bogstavelig ild. Da ild ofte bruges i bibelsk profeti som en metafor for prøvelser eller trængsler, er det en profeti om, hvordan trængslen i slutningen af tidsalderen vil teste kvaliteten af alles arbejde. Alt, der ikke er bygget på det eneste fundament, der vil forblive, Kristus, vil blive brændt op i det.

Guds by er bygget af levende stene, dem der byggede med Ham i stedet for at forsøge at bygge uden Ham. Hvor meget af det, vi har bygget i vores eget liv, har været med Ham, eller uden Ham vil det være et ultimativt spørgsmål til slut. Vi kan ikke bygge denne verden uden Ham, og vi kan ikke bygge noget, der vil vare uden Ham. Som vi bliver fortalt i:

Præd. 3:14:
" Jeg ved, at alt, hvad Gud gør, vil forblive evigt; der er ikke noget at tilføje til det, og der er ikke noget at tage fra det,
for Gud gør det så mennesker vil frygte og tilbede Ham [med ærefrygt fyldt med ærbødighed, vel vidende at Han er Gud]."

til uge 45
OP