Hjem
Tilbage

Den Trofaste og Sande - Johannes Åbenbaring

Uge 42, 2018
Rick Joyner

Det næste vi skal se på er:

Åb. 21:5-8:
5. Og Han, som sad på tronen, sagde: »Se, Jeg gør alting nyt.« Og Han siger: »Skriv; thi disse ord er troværdige og sande.«
Åb. 4:2, 19:9, 20:11, 22:6. Es. 43:19. 2 Kor. 5:17.

6. Og Han sagde fremdeles til mig: »De er opfyldt.
Jeg er Alfa og Omega*, begyndelsen og enden.
Den, der tørster, vil Jeg give af kilden med livets vand uforskyldt.
* Åb. 1:8, 7:17, 16:17, 22:1,17. Es. 12:3, 44:6, 55:5. Joh. 4:10,14, 7:37. FRELSE Åb. 22:17.

7. Den, som sejrer, skal arve dette, og Jeg vil være Han's Gud,
og han skal være min søn.
Åb. 2:26. 2 Sam. 7:14. Jer. 31:33. 2 Kor. 6:16,18. Hebr. 8:10.

8. Men de feje og utro og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne
og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl; det er den anden død«
1 Kor. 6:9. Gal. 5:19ff. Ef. 5:5. Åb. 19:20, 20:14 f, 22:15.

Herren gentager, at Han vil gøre alle ting nyt, det Han taler her, om at være begyndelsen og enden. Dette kunne også fortolkes, at Han er den, der skabte alle ting, og Han vil være den ene til at fuldende alle ting. Herren er den, der vil skrive sluttet på denne historie, og det bliver en fantastisk slutning!

Alligevel er der stadig opgaver at tage sig af. For det første appellerer Han til de tørstige til at komme til livets vand " , som er Jesus. Der er ingen omkostninger, fordi Han allerede har betalt for alt, bare kom. Ingen vil nogensinde have fortjent det eller blive givet det, fordi de er så retfærdige, kloge eller trofaste. Det kan kun modtages frit. Det er Han's gave.

Så taler Han til de sejrene, som vil arve disse ting - Han vil være deres Gud og de vil være Han's egne børn. Alle vil være rigets statsborger, men de sejrene vil være Han's arvinger.

Derefter nævner Han alle, der vil have deres plads i ildsøen. Dette er et sted som ingen af os ønsker at være. Dette er den ultimative straf, der er endelig og en permanent ødelæggelse, og det begynder med de feje. Det er dem, der frygtede mennesker mere end de frygtede Herren, som vi advares om i hele Skriften. Da det var deres mulighed for at være Han's vidne, og da et sådant vidne var der sådan et desperat behov for, var de mere opmærksom på deres frygt for mennesker end for Herrens frygt. Det vil være bedre at aldrig have kendt sandheden end at have kendt den, men ikke stå for den.

Når ondskaben er blevet overvundet og fuldstændig ødelagt, bliver opmærksomheden givet til hovedformålet med den sidste tidsalder - bruden, Lammets hustru.

Så kom en af de syv engle, der havde de syv skåle fulde af de syv sidste plager, og talte med mig og sagde: "Kom her, jeg vil vise dig bruden, Lammets kone" ( Åb. 21: 9).

Denne brud har været en af de primære årsager til, at Herren skabte jorden og menneskeheden. Han's forening med sin brud vil være en af Han's største glæder og en stor glæde for jorden. Den første Adam og hans brud levede i en perfekt verden, men valgte udlydighed. Den sidste Adam vil have en brud, der har gået jorden i de mørkeste tider. Når alt det onde i skabelsen er blevet kastet ned til jorden og var hendes modstander, med det mest forfærdelige angreb, vil hun stadig vælge at adlyde. Af denne grund vil selv de største engle majestæter erkende, at hun er værdig til at være deres dommere.

Der er ingen højere kald i universet eller i evigheden end at være en del af Kristi brud. Hvordan kunne dette ikke være hovedstræben for alle, der kender Ham? Hvordan kunne der være noget formål højere end at hjælpe hende med at "gøre sig rede".

til uge 43
OP