Hjem
Tilbage

Jordens Fornyelse - Johannes Åbenbaring

Uge 41, 2018
Rick Joyner

Vi kommer nu til:

Åb. 21:1-4.
1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var forsvundet,
og havet var ikke mere.
Åb. 20:11. Es. 65:17, 66:22. 2 Pet. 3:13. HIMMEL (Åb. 21:1-2), 21:10ff. GUD'S GERNINGER Åb. 21:1-2. SKABE Åb. 21:1-6. SAKBER 21:1-6.

2. Og jeg så den hellige stad, det ny Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud,
smykket for sin brudgom.
Åb. 3:12, 19:7. Gal. 4:26. Hebr. 11:10, 12:22. MENIGHEDEN KALDES Åb. 21:9.

3. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og Han skal bo hos dem,
og de skal være Han's folk, og Gud selv skal være hos dem,
Ezek. 37:27. Zak. 2;14-15. Joh. 14:23. 2 Kor. 6:16.

4. og Han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det, som var før, er nu forsvundet.«
Åb. 7:17. Es. 25:8, 35:10, 65:17,19. 1 Kor. 15:26,54. 2 Kor. 5:17. DØD

Ordet "ny" i v:1 ovenfor kunne have været oversat "frisk" eller endda "fornyet." Ligeledes kunne ordet "himlen" oversættes "ophøjelse". Ordet "Jorden" kunne have været oversat "jord." Pointet er, at dette ikke siger, at der vil være en ny planet eller himmel, men at der vil være frisk, ny jord og himmel. Forbandelsen og al forurening vil blive fjernet fra jorden og luften.

Herren spurgte mig i en profetisk oplevelse, om jeg troede, at Han måtte vende tilbage, af frygt for at intet kød skulle overleve på grund af vore våben. Når vores alvidende Gud stiller os om et spørgsmål, er det ikke fordi Han søger information. Han udfordrede selvfølgelig mit perspektiv. Jeg svarede ja på Han's spørgsmål, og Han spurgte mig atter: "Overvejer du, at det kan måske skyldes den måde jorden ødelægges?" Det var slutningen på samtalen.

Et par år senere blev jeg vist i en drøm Herrens vrede på grund af plastforurening. Herren elskede "verdenen", at han sendte sin søn til vores forløsning og frelse. Verden er også blevet forløst, og den vil også blive frelst. Han elsker denne jord, og som Han advarede i Åb. 11:18, at Han ville " ødelægge dem, der ødelægger jorden." Som vi bliver fortalt i Salm. 24:1 og i 1 Kor. 10:26, "Jorden er Herrens, og alt der er i det. "Derfor bør vi på alle måder bestræbe os på at behandle den med yderste omhu og respekt og formidle advarslen om, at dem, der ødelægger den, vil blive ødelagt.

I denne uges tekst ser vi det nye Jerusalem komme ned til jorden som bruden. Det Nye Jerusalem er Kristi Brud, Guds Himmelske By, der vil styre åndeligt over jorden, ligesom det fysiske Jerusalem vil styre over nationerne fra det fysiske område. Dette nye Jerusalem hedder også "det himmelske Jerusalem" og "vores mor" i Gal. 4:26. Hun er moderen til dem, der er født ovenfra.

Herren lovede Abraham, at hans sæd ville være som himlens stjerner og sand på kysten. Dette taler om den himmelske og det jordiske sæd. I Han's regeringstid vil det himmelske Jerusalem blive tilsluttet det naturlige, fysiske Jerusalem som broen mellem det himmelske rige og det jordiske. Vi er en "ny skabelse" i Kristus, og det er den bro, vi kaldes til at være en del af - og hjemme inde i begge riger. I de kommende år vil disse to verdener blive tilsluttet.

Som vi ser i resten af denne tekst, vil jorden blive genoprettet til det paradis, det oprindeligt var, som profeterne forudså. Alle konsekvenserne fra faldet, selv døden og al smerte og sorg vil blive fjernet fra jorden. Vi kan ikke forstå, hvor vidunderligt dette vil være, men den bedste del af alt er, at Gud vil bo på jorden blandt mennesker. Han skabte os til Han's behag, og Han vil få stor glæde af menneskerne og jorden, som Han skabte.

Så lad os bestemme os for at være en del af bygningen for denne bro mellem himlen og jorden ved at tilbede i Ånd og sandhed vor Gud, som er Ånd,. Lad os også beslutte os for at ære Ham ved at ære den store gave, som Han gav os med denne jord. Lad os beslutte for at opfylde den første kommando, Han gav til mennesket - at passe denne have, da det er Kongens egen have, som Han har betroet os.

til uge 42
OP